Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Tårnby  |  Enhed: -
2021M042022M04
Tårnby5,02,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Tårnby  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 15621 219
Kvinder21 54221 600
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte190234
Døde230241
Fødselsoverskud-40-7
Tilflyttede1 4111 462
Fraflyttede1 4561 506
Nettotilflyttede-45-44
Nettoindvandrede-4174
Korrektioner3-6
Befolkningstilvækst- 12317
Kvinder
Levendefødte190239
Døde247204
Fødselsoverskud-5735
Tilflyttede1 2891 313
Fraflyttede1 4011 338
Nettotilflyttede- 112-25
Nettoindvandrede-2629
Korrektioner-1-3
Befolkningstilvækst- 19636
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Tårnby  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 57232 832
Vuggestue (0-2 år)40 81242 192
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 79621 672
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 0165 052
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)13 26013 560
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 7612 667
Seksualforbrydelser i alt4726
Voldsforbrydelser i alt145193
Ejendomsforbrydelser i alt2 3902 339
Andre straffelovsforbrydelser i alt179109
Særlove i alt2 1212 109
Særlovgivning i øvrigt51
Sigtelser
Straffelov i alt8101 017
Seksualforbrydelser i alt3213
Voldsforbrydelser i alt10298
Ejendomsforbrydelser i alt535819
Andre straffelovsforbrydelser i alt14187
Særlove i alt775820
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Tårnby  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,100,6124,00