Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Tårnby  |  Enhed: -
2020M072021M07
Tårnby4,54,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Tårnby  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Tårnby66,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 20121 163
Kvinder21 58421 495
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Tårnby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte246190
Døde201230
Fødselsoverskud45-40
Tilflyttede1 3931 411
Fraflyttede1 3941 456
Nettotilflyttede-1-45
Nettoindvandrede-5-41
Korrektioner93
Befolkningstilvækst48- 123
Kvinder
Levendefødte222190
Døde220247
Fødselsoverskud2-57
Tilflyttede1 3081 289
Fraflyttede1 3291 401
Nettotilflyttede-21- 112
Nettoindvandrede-39-26
Korrektioner15-1
Befolkningstilvækst-43- 196
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Tårnby  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 81631 572
Vuggestue (0-2 år)40 11640 812
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 28020 796
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 6645 016
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)12 50413 260
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tårnby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt4 0302 761
Seksualforbrydelser i alt7347
Voldsforbrydelser i alt179145
Ejendomsforbrydelser i alt3 5682 390
Andre straffelovsforbrydelser i alt210179
Særlove i alt3 8692 121
Særlovgivning i øvrigt135
Sigtelser
Straffelov i alt1 488810
Seksualforbrydelser i alt6432
Voldsforbrydelser i alt81102
Ejendomsforbrydelser i alt1 179535
Andre straffelovsforbrydelser i alt164141
Særlove i alt1 274775
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Tårnby  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,100,6124,00