Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ishøj  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ishøj7,24,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ishøj  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 49311 642
Kvinder11 59711 651
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte140130
Døde10896
Fødselsoverskud3234
Tilflyttede951999
Fraflyttede9731 053
Nettotilflyttede-22-54
Nettoindvandrede34103
Korrektioner-44
Befolkningstilvækst4087
Kvinder
Levendefødte157127
Døde7698
Fødselsoverskud8129
Tilflyttede849889
Fraflyttede861964
Nettotilflyttede-12-75
Nettoindvandrede3855
Korrektioner-5-2
Befolkningstilvækst1027
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ishøj  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 52838 388
Vuggestue (0-2 år)38 59240 632
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)26 90427 744
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 90717 237
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 1507 282
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3581 150
Seksualforbrydelser i alt3131
Voldsforbrydelser i alt149137
Ejendomsforbrydelser i alt1 136949
Andre straffelovsforbrydelser i alt4233
Særlove i alt681546
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt448342
Seksualforbrydelser i alt1624
Voldsforbrydelser i alt9686
Ejendomsforbrydelser i alt313217
Andre straffelovsforbrydelser i alt2315
Særlove i alt359261
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ishøj  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,000,9025,00