Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rødovre  |  Enhed: -
2021M042022M04
Rødovre5,53,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Rødovre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd20 15020 346
Kvinder21 04521 132
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte255260
Døde192176
Fødselsoverskud6384
Tilflyttede1 9931 885
Fraflyttede1 8481 903
Nettotilflyttede145-18
Nettoindvandrede88136
Korrektioner1-17
Befolkningstilvækst297185
Kvinder
Levendefødte257237
Døde239237
Fødselsoverskud180
Tilflyttede1 7431 739
Fraflyttede1 6521 763
Nettotilflyttede91-24
Nettoindvandrede59113
Korrektioner-4-5
Befolkningstilvækst16484
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rødovre  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 05140 722
Vuggestue (0-2 år)40 38140 777
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 59422 836
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)9 0209 196
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)429440
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 93220 317
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 16410 362
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 5462 295
Seksualforbrydelser i alt20173
Voldsforbrydelser i alt180151
Ejendomsforbrydelser i alt2 2551 877
Andre straffelovsforbrydelser i alt9194
Særlove i alt668659
Særlovgivning i øvrigt419
Sigtelser
Straffelov i alt639709
Seksualforbrydelser i alt15151
Voldsforbrydelser i alt10593
Ejendomsforbrydelser i alt474416
Andre straffelovsforbrydelser i alt4549
Særlove i alt388337
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rødovre  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,700,7230,80