Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: -
2020M072021M07
Lyngby-Taarbæk3,73,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Lyngby-Taarbæk38,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd27 44628 106
Kvinder28 60028 966
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte242267
Døde221272
Fødselsoverskud21-5
Tilflyttede2 3202 498
Fraflyttede2 1912 374
Nettotilflyttede129124
Nettoindvandrede115276
Korrektioner14
Befolkningstilvækst266399
Kvinder
Levendefødte236233
Døde336325
Fødselsoverskud- 100-92
Tilflyttede2 1932 125
Fraflyttede1 9772 162
Nettotilflyttede216-37
Nettoindvandrede46129
Korrektioner-41
Befolkningstilvækst1581
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 01537 565
Vuggestue (0-2 år)37 01537 565
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 56022 055
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 66023 001
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 2079 812
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 8242 999
Seksualforbrydelser i alt4863
Voldsforbrydelser i alt150151
Ejendomsforbrydelser i alt3 5762 696
Andre straffelovsforbrydelser i alt5089
Særlove i alt594483
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt597691
Seksualforbrydelser i alt1840
Voldsforbrydelser i alt7885
Ejendomsforbrydelser i alt480530
Andre straffelovsforbrydelser i alt2136
Særlove i alt340303
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,380,6321,49