Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: -
2021M042022M04
Lyngby-Taarbæk3,32,1
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd28 04028 632
Kvinder28 89329 385
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte267272
Døde272255
Fødselsoverskud-517
Tilflyttede2 4982 624
Fraflyttede2 3742 617
Nettotilflyttede1247
Nettoindvandrede276662
Korrektioner410
Befolkningstilvækst399696
Kvinder
Levendefødte233239
Døde325277
Fødselsoverskud-92-38
Tilflyttede2 1252 368
Fraflyttede2 1622 244
Nettotilflyttede-37124
Nettoindvandrede129423
Korrektioner17
Befolkningstilvækst1516
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 56540 095
Vuggestue (0-2 år)37 56540 095
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 05523 210
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)23 00123 463
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 81210 010
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 9992 863
Seksualforbrydelser i alt6345
Voldsforbrydelser i alt151173
Ejendomsforbrydelser i alt2 6962 555
Andre straffelovsforbrydelser i alt8990
Særlove i alt483508
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt691568
Seksualforbrydelser i alt4023
Voldsforbrydelser i alt8595
Ejendomsforbrydelser i alt530431
Andre straffelovsforbrydelser i alt3619
Særlove i alt303303
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,380,6121,49