Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: -
2020M042021M04
Høje-Taastrup6,26,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Høje-Taastrup78,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd25 48526 122
Kvinder25 34426 090
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte302305
Døde198212
Fødselsoverskud10493
Tilflyttede2 0522 384
Fraflyttede2 0822 159
Nettotilflyttede-30225
Nettoindvandrede-14101
Korrektioner1613
Befolkningstilvækst76432
Kvinder
Levendefødte285297
Døde209200
Fødselsoverskud7697
Tilflyttede1 7192 269
Fraflyttede1 8161 946
Nettotilflyttede-97323
Nettoindvandrede23101
Korrektioner-517
Befolkningstilvækst-3538
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 57634 200
Vuggestue (0-2 år)38 85639 528
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 52822 032
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 2506 340
Ungdomsklubber (14-18 år)3 3003 330
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 72117 908
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 4383 391
Seksualforbrydelser i alt3346
Voldsforbrydelser i alt277288
Ejendomsforbrydelser i alt3 0212 981
Andre straffelovsforbrydelser i alt10776
Særlove i alt1 207906
Særlovgivning i øvrigt117
Sigtelser
Straffelov i alt1 1771 255
Seksualforbrydelser i alt2036
Voldsforbrydelser i alt154164
Ejendomsforbrydelser i alt9601 026
Andre straffelovsforbrydelser i alt4329
Særlove i alt624397
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Høje-Taastrup  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,600,8024,40