Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: -
2021M042022M04
Høje-Taastrup5,83,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd26 12226 998
Kvinder26 09026 540
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte305315
Døde212243
Fødselsoverskud9372
Tilflyttede2 3842 695
Fraflyttede2 1592 427
Nettotilflyttede225268
Nettoindvandrede101442
Korrektioner1314
Befolkningstilvækst432796
Kvinder
Levendefødte297291
Døde200194
Fødselsoverskud9797
Tilflyttede2 2692 324
Fraflyttede1 9462 198
Nettotilflyttede323126
Nettoindvandrede101298
Korrektioner177
Befolkningstilvækst538528
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 20034 932
Vuggestue (0-2 år)39 52841 448
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 03223 220
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 3406 390
Ungdomsklubber (14-18 år)3 3303 360
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 90818 249
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 3912 755
Seksualforbrydelser i alt4659
Voldsforbrydelser i alt288263
Ejendomsforbrydelser i alt2 9812 334
Andre straffelovsforbrydelser i alt7699
Særlove i alt9061 135
Særlovgivning i øvrigt73
Sigtelser
Straffelov i alt1 255685
Seksualforbrydelser i alt3642
Voldsforbrydelser i alt164163
Ejendomsforbrydelser i alt1 026432
Andre straffelovsforbrydelser i alt2948
Særlove i alt397524
Særlovgivning i øvrigt22
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Høje-Taastrup  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,600,8024,40