Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hvidovre  |  Enhed: -
2021M042022M04
Hvidovre4,52,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Hvidovre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd26 25926 275
Kvinder27 07026 948
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte290315
Døde253233
Fødselsoverskud3782
Tilflyttede2 0201 988
Fraflyttede2 1852 136
Nettotilflyttede- 165- 148
Nettoindvandrede20114
Korrektioner3-13
Befolkningstilvækst- 10535
Kvinder
Levendefødte309282
Døde258295
Fødselsoverskud51-13
Tilflyttede1 9681 899
Fraflyttede2 0612 237
Nettotilflyttede-93- 338
Nettoindvandrede74128
Korrektioner-34
Befolkningstilvækst29- 219
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hvidovre  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 45637 404
Vuggestue (0-2 år)35 10038 304
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 26824 216
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 6804 704
Ungdomsklubber (14-18 år)2 0902 112
Skolefritidsordninger (6-9 år)15 78016 080
Skolefritidsordninger (10-13 år)4 6804 704
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 7362 752
Seksualforbrydelser i alt4541
Voldsforbrydelser i alt292194
Ejendomsforbrydelser i alt3 3032 432
Andre straffelovsforbrydelser i alt9685
Særlove i alt798909
Særlovgivning i øvrigt46
Sigtelser
Straffelov i alt1 107534
Seksualforbrydelser i alt3827
Voldsforbrydelser i alt189107
Ejendomsforbrydelser i alt822356
Andre straffelovsforbrydelser i alt5844
Særlove i alt480550
Særlovgivning i øvrigt13
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hvidovre  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,7229,70