Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Albertslund  |  Enhed: -
2021M042022M04
Albertslund5,73,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Albertslund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd13 50013 664
Kvinder13 69213 884
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte122152
Døde111130
Fødselsoverskud1122
Tilflyttede1 0351 268
Fraflyttede1 2521 282
Nettotilflyttede- 217-14
Nettoindvandrede-698
Korrektioner63
Befolkningstilvækst- 206109
Kvinder
Levendefødte125122
Døde112121
Fødselsoverskud131
Tilflyttede9641 170
Fraflyttede1 1681 131
Nettotilflyttede- 20439
Nettoindvandrede2886
Korrektioner4-2
Befolkningstilvækst- 159124
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Albertslund  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost38 16038 040
Vuggestue (0-2 år)40 52442 012
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 36822 884
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 5406 600
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 58020 964
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 7321 493
Seksualforbrydelser i alt2338
Voldsforbrydelser i alt189133
Ejendomsforbrydelser i alt2 4461 262
Andre straffelovsforbrydelser i alt7460
Særlove i alt734643
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt1 260320
Seksualforbrydelser i alt1822
Voldsforbrydelser i alt11576
Ejendomsforbrydelser i alt1 093192
Andre straffelovsforbrydelser i alt3430
Særlove i alt411355
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Albertslund  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,600,8033,94