Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herlev  |  Enhed: -
2021M042022M04
Herlev3,92,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Herlev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd14 07714 081
Kvinder14 77114 726
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte141147
Døde155165
Fødselsoverskud-14-18
Tilflyttede1 1061 102
Fraflyttede1 1221 135
Nettotilflyttede-16-33
Nettoindvandrede3357
Korrektioner119
Befolkningstilvækst1415
Kvinder
Levendefødte128156
Døde197164
Fødselsoverskud-69-8
Tilflyttede1 035958
Fraflyttede1 0471 091
Nettotilflyttede-12- 133
Nettoindvandrede2479
Korrektioner31
Befolkningstilvækst-54-61
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Herlev  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 18841 472
Vuggestue (0-2 år)36 31236 996
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 60424 048
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 08721 483
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 8855 995
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 5491 632
Seksualforbrydelser i alt1333
Voldsforbrydelser i alt145135
Ejendomsforbrydelser i alt2 3351 411
Andre straffelovsforbrydelser i alt5653
Særlove i alt457745
Særlovgivning i øvrigt42
Sigtelser
Straffelov i alt1 016346
Seksualforbrydelser i alt614
Voldsforbrydelser i alt8882
Ejendomsforbrydelser i alt884228
Andre straffelovsforbrydelser i alt3822
Særlove i alt264535
Særlovgivning i øvrigt31
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Herlev  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,700,7524,30