Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Glostrup  |  Enhed: -
2021M042022M04
Glostrup4,63,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Glostrup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 68211 786
Kvinder11 79111 724
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte141153
Døde123122
Fødselsoverskud1831
Tilflyttede1 3021 208
Fraflyttede1 1791 209
Nettotilflyttede123-1
Nettoindvandrede9102
Korrektioner18-6
Befolkningstilvækst168126
Kvinder
Levendefødte131150
Døde122125
Fødselsoverskud925
Tilflyttede1 114993
Fraflyttede1 0731 081
Nettotilflyttede41-88
Nettoindvandrede3469
Korrektioner02
Befolkningstilvækst848
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Glostrup  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost37 70440 332
Vuggestue (0-2 år)40 75246 020
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 00423 004
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 75216 836
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 6567 248
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 8141 543
Seksualforbrydelser i alt2616
Voldsforbrydelser i alt175132
Ejendomsforbrydelser i alt1 5381 341
Andre straffelovsforbrydelser i alt7554
Særlove i alt492584
Særlovgivning i øvrigt63
Sigtelser
Straffelov i alt458349
Seksualforbrydelser i alt189
Voldsforbrydelser i alt12279
Ejendomsforbrydelser i alt271235
Andre straffelovsforbrydelser i alt4726
Særlove i alt274292
Særlovgivning i øvrigt21
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Glostrup  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,600,8025,00