Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gladsaxe  |  Enhed: -
2021M042022M04
Gladsaxe3,81,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd34 33934 393
Kvinder34 83234 871
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte381417
Døde314324
Fødselsoverskud6793
Tilflyttede3 1773 067
Fraflyttede3 1863 349
Nettotilflyttede-9- 282
Nettoindvandrede-19266
Korrektioner-60-9
Befolkningstilvækst-2168
Kvinder
Levendefødte367374
Døde366318
Fødselsoverskud156
Tilflyttede2 8352 736
Fraflyttede2 9452 996
Nettotilflyttede- 110- 260
Nettoindvandrede93190
Korrektioner-255
Befolkningstilvækst-41-9
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost42 51643 572
Vuggestue (0-2 år)42 51643 572
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost24 432..
Børnehave (3-5 år)24 43226 376
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)1 3321 356
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 98020 412
Skolefritidsordninger (10-13 år)1 3321 356
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 0962 708
Seksualforbrydelser i alt3544
Voldsforbrydelser i alt296282
Ejendomsforbrydelser i alt2 6682 305
Andre straffelovsforbrydelser i alt9777
Særlove i alt1 102791
Særlovgivning i øvrigt25
Sigtelser
Straffelov i alt630508
Seksualforbrydelser i alt1530
Voldsforbrydelser i alt193157
Ejendomsforbrydelser i alt367283
Andre straffelovsforbrydelser i alt5538
Særlove i alt794420
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gladsaxe  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,600,7523,00