Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gladsaxe  |  Enhed: -
2020M072021M07
Gladsaxe4,63,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Gladsaxe  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Gladsaxe24,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd34 31834 193
Kvinder34 79134 770
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gladsaxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte406381
Døde295314
Fødselsoverskud11167
Tilflyttede2 8993 177
Fraflyttede3 1703 186
Nettotilflyttede- 271-9
Nettoindvandrede-49-19
Korrektioner-15-60
Befolkningstilvækst- 224-21
Kvinder
Levendefødte394367
Døde346366
Fødselsoverskud481
Tilflyttede2 5362 835
Fraflyttede2 7782 945
Nettotilflyttede- 242- 110
Nettoindvandrede-293
Korrektioner1-25
Befolkningstilvækst- 195-41
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gladsaxe  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost41 28042 516
Vuggestue (0-2 år)41 28042 516
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost24 84024 432
Børnehave (3-5 år)24 84024 432
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)1 2841 332
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 39219 980
Skolefritidsordninger (10-13 år)1 2841 332
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gladsaxe  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 6403 096
Seksualforbrydelser i alt3735
Voldsforbrydelser i alt220296
Ejendomsforbrydelser i alt3 2692 668
Andre straffelovsforbrydelser i alt11497
Særlove i alt8601 102
Særlovgivning i øvrigt42
Sigtelser
Straffelov i alt516630
Seksualforbrydelser i alt2415
Voldsforbrydelser i alt133193
Ejendomsforbrydelser i alt292367
Andre straffelovsforbrydelser i alt6755
Særlove i alt507794
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gladsaxe  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,600,7523,00