Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gentofte  |  Enhed: -
2021M042022M04
Gentofte3,52,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Gentofte  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd35 42035 430
Kvinder38 89938 838
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte316332
Døde317285
Fødselsoverskud-147
Tilflyttede2 8722 941
Fraflyttede3 1293 080
Nettotilflyttede- 257- 139
Nettoindvandrede8222
Korrektioner12-14
Befolkningstilvækst- 164-84
Kvinder
Levendefødte300321
Døde349370
Fødselsoverskud-49-49
Tilflyttede2 9142 917
Fraflyttede3 0693 086
Nettotilflyttede- 155- 169
Nettoindvandrede88-35
Korrektioner04
Befolkningstilvækst- 116- 249
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gentofte  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost51 00051 912
Vuggestue (0-2 år)39 02440 164
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost51 00051 912
Børnehave (3-5 år)20 67621 612
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 94421 351
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 9559 966
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 8943 733
Seksualforbrydelser i alt5369
Voldsforbrydelser i alt215214
Ejendomsforbrydelser i alt3 5123 316
Andre straffelovsforbrydelser i alt114134
Særlove i alt685777
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt654604
Seksualforbrydelser i alt2628
Voldsforbrydelser i alt118101
Ejendomsforbrydelser i alt468418
Andre straffelovsforbrydelser i alt4257
Særlove i alt305413
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gentofte  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,000,4016,00