Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gentofte  |  Enhed: -
2020M072021M07
Gentofte4,03,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Gentofte  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Gentofte25,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd35 68435 462
Kvinder39 08938 841
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gentofte  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte352316
Døde305317
Fødselsoverskud47-1
Tilflyttede2 6842 872
Fraflyttede2 9853 129
Nettotilflyttede- 301- 257
Nettoindvandrede14682
Korrektioner812
Befolkningstilvækst- 100- 164
Kvinder
Levendefødte270300
Døde392349
Fødselsoverskud- 122-49
Tilflyttede2 7662 914
Fraflyttede2 9713 069
Nettotilflyttede- 205- 155
Nettoindvandrede7788
Korrektioner40
Befolkningstilvækst- 246- 116
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Gentofte  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost50 19651 000
Vuggestue (0-2 år)38 54439 024
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost49 08051 000
Børnehave (3-5 år)20 30420 676
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 69120 944
Skolefritidsordninger (10-13 år)..9 955
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gentofte  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt4 8353 894
Seksualforbrydelser i alt3953
Voldsforbrydelser i alt185215
Ejendomsforbrydelser i alt4 5363 512
Andre straffelovsforbrydelser i alt75114
Særlove i alt833685
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt577654
Seksualforbrydelser i alt1626
Voldsforbrydelser i alt77118
Ejendomsforbrydelser i alt465468
Andre straffelovsforbrydelser i alt1942
Særlove i alt385305
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Gentofte  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,630,4016,00