Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Dragør  |  Enhed: -
2021M042022M04
Dragør3,91,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Dragør  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Dragør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd7 1397 145
Kvinder7 4367 440
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Dragør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte6269
Døde7182
Fødselsoverskud-9-13
Tilflyttede436458
Fraflyttede433447
Nettotilflyttede311
Nettoindvandrede2421
Korrektioner22
Befolkningstilvækst2021
Kvinder
Levendefødte7077
Døde8077
Fødselsoverskud-100
Tilflyttede442459
Fraflyttede386439
Nettotilflyttede5620
Nettoindvandrede1026
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst5550
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Dragør  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 04036 864
Vuggestue (0-2 år)38 64041 484
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)17 60418 864
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 7845 868
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 34818 684
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Dragør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt533399
Seksualforbrydelser i alt424
Voldsforbrydelser i alt3826
Ejendomsforbrydelser i alt475334
Andre straffelovsforbrydelser i alt1615
Særlove i alt111136
Særlovgivning i øvrigt43
Sigtelser
Straffelov i alt7169
Seksualforbrydelser i alt323
Voldsforbrydelser i alt229
Ejendomsforbrydelser i alt3533
Andre straffelovsforbrydelser i alt114
Særlove i alt6873
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Dragør  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,800,6124,47