Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Brøndby  |  Enhed: -
2021M042022M04
Brøndby7,24,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Brøndby  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Brøndby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd17 35617 633
Kvinder18 03118 217
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Brøndby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte200214
Døde185200
Fødselsoverskud1514
Tilflyttede1 3611 599
Fraflyttede1 4211 419
Nettotilflyttede-60180
Nettoindvandrede10398
Korrektioner-2-53
Befolkningstilvækst56239
Kvinder
Levendefødte176204
Døde197217
Fødselsoverskud-21-13
Tilflyttede1 1721 396
Fraflyttede1 1291 269
Nettotilflyttede43127
Nettoindvandrede6179
Korrektioner3-13
Befolkningstilvækst86180
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Brøndby  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 94441 436
Vuggestue (0-2 år)39 45642 744
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 11623 916
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 30418 645
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 2695 357
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brøndby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 9702 118
Seksualforbrydelser i alt4271
Voldsforbrydelser i alt208387
Ejendomsforbrydelser i alt1 6461 569
Andre straffelovsforbrydelser i alt7491
Særlove i alt664833
Særlovgivning i øvrigt95
Sigtelser
Straffelov i alt481640
Seksualforbrydelser i alt2568
Voldsforbrydelser i alt125197
Ejendomsforbrydelser i alt285320
Andre straffelovsforbrydelser i alt4655
Særlove i alt389485
Særlovgivning i øvrigt32
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Brøndby  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,300,8020,50