Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Brøndby  |  Enhed: -
2020M042021M04
Brøndby7,98,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Brøndby  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Brøndby21,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd17 22617 356
Kvinder17 87218 031
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte195200
Døde184185
Fødselsoverskud1115
Tilflyttede1 2341 361
Fraflyttede1 4491 421
Nettotilflyttede- 215-60
Nettoindvandrede61103
Korrektioner23-2
Befolkningstilvækst- 12056
Kvinder
Levendefødte198176
Døde208197
Fødselsoverskud-10-21
Tilflyttede1 0381 172
Fraflyttede1 2321 129
Nettotilflyttede- 19443
Nettoindvandrede1861
Korrektioner-13
Befolkningstilvækst- 18786
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Brøndby  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 83640 944
Vuggestue (0-2 år)39 18039 456
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 00822 116
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 10618 304
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 2035 269
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 1881 970
Seksualforbrydelser i alt3242
Voldsforbrydelser i alt336208
Ejendomsforbrydelser i alt1 7301 646
Andre straffelovsforbrydelser i alt9074
Særlove i alt956664
Særlovgivning i øvrigt39
Sigtelser
Straffelov i alt552481
Seksualforbrydelser i alt2425
Voldsforbrydelser i alt209125
Ejendomsforbrydelser i alt258285
Andre straffelovsforbrydelser i alt6146
Særlove i alt606389
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Brøndby  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,300,8020,50