Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ballerup  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ballerup4,02,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ballerup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd23 99824 158
Kvinder25 11225 264
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte291251
Døde262279
Fødselsoverskud29-28
Tilflyttede1 7851 546
Fraflyttede1 4651 695
Nettotilflyttede320- 149
Nettoindvandrede-4126
Korrektioner13-2
Befolkningstilvækst358-53
Kvinder
Levendefødte231291
Døde251277
Fødselsoverskud-2014
Tilflyttede1 7011 490
Fraflyttede1 3681 555
Nettotilflyttede333-65
Nettoindvandrede3365
Korrektioner43
Befolkningstilvækst35017
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ballerup  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 87637 212
Vuggestue (0-2 år)37 24839 588
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 72421 768
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 5965 184
Ungdomsklubber (14-18 år)1 9682 256
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 74017 256
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 8672 573
Seksualforbrydelser i alt3342
Voldsforbrydelser i alt256244
Ejendomsforbrydelser i alt2 5012 221
Andre straffelovsforbrydelser i alt7766
Særlove i alt731794
Særlovgivning i øvrigt28
Sigtelser
Straffelov i alt804546
Seksualforbrydelser i alt2130
Voldsforbrydelser i alt165155
Ejendomsforbrydelser i alt580329
Andre straffelovsforbrydelser i alt3832
Særlove i alt459517
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ballerup  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,7228,89