Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ballerup  |  Enhed: -
2020M072021M07
Ballerup5,13,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Ballerup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Ballerup33,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd23 96523 990
Kvinder24 95125 116
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ballerup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte282291
Døde260262
Fødselsoverskud2229
Tilflyttede1 4521 785
Fraflyttede1 3881 465
Nettotilflyttede64320
Nettoindvandrede35-4
Korrektioner1013
Befolkningstilvækst131358
Kvinder
Levendefødte249231
Døde255251
Fødselsoverskud-6-20
Tilflyttede1 2591 701
Fraflyttede1 2851 368
Nettotilflyttede-26333
Nettoindvandrede4633
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst13350
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ballerup  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 88836 876
Vuggestue (0-2 år)37 27237 248
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 84420 724
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 5724 596
Ungdomsklubber (14-18 år)1 7881 968
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 20016 740
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ballerup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 9982 867
Seksualforbrydelser i alt5733
Voldsforbrydelser i alt237256
Ejendomsforbrydelser i alt2 6092 501
Andre straffelovsforbrydelser i alt9577
Særlove i alt1 031731
Særlovgivning i øvrigt112
Sigtelser
Straffelov i alt583804
Seksualforbrydelser i alt3421
Voldsforbrydelser i alt141165
Ejendomsforbrydelser i alt345580
Andre straffelovsforbrydelser i alt6338
Særlove i alt661459
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ballerup  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,7228,89