Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederiksberg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Frederiksberg4,62,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd48 92949 268
Kvinder54 35554 672
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte813801
Døde390401
Fødselsoverskud423400
Tilflyttede5 5885 768
Fraflyttede6 3426 383
Nettotilflyttede- 754- 615
Nettoindvandrede12114
Korrektioner-51
Befolkningstilvækst- 324- 100
Kvinder
Levendefødte709733
Døde490500
Fødselsoverskud219233
Tilflyttede6 2136 409
Fraflyttede6 8416 821
Nettotilflyttede- 628- 412
Nettoindvandrede96222
Korrektioner9-12
Befolkningstilvækst- 30431
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 76839 084
Vuggestue (0-2 år)36 76839 084
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 37621 672
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 640..
Ungdomsklubber (14-18 år)1 272..
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 41622 836
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 6405 748
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt6 4555 941
Seksualforbrydelser i alt6960
Voldsforbrydelser i alt344382
Ejendomsforbrydelser i alt5 8915 333
Andre straffelovsforbrydelser i alt151166
Særlove i alt9851 244
Særlovgivning i øvrigt17
Sigtelser
Straffelov i alt1 2301 253
Seksualforbrydelser i alt3833
Voldsforbrydelser i alt197208
Ejendomsforbrydelser i alt902915
Andre straffelovsforbrydelser i alt9397
Særlove i alt645741
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederiksberg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202222,800,5024,75