Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: København  |  Enhed: -
2021M042022M04
København5,73,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: København  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd315 199318 739
Kvinder323 479328 073
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte5 1315 279
Døde1 7661 940
Fødselsoverskud3 3653 339
Tilflyttede23 75224 154
Fraflyttede25 56126 861
Nettotilflyttede-1 809-2 707
Nettoindvandrede1 2122 507
Korrektioner-38-4
Befolkningstilvækst2 7303 135
Kvinder
Levendefødte4 9065 006
Døde1 7281 713
Fødselsoverskud3 1783 293
Tilflyttede24 24723 971
Fraflyttede25 85026 556
Nettotilflyttede-1 603-2 585
Nettoindvandrede1 5202 503
Korrektioner-48-32
Befolkningstilvækst3 0473 179
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: København  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost40 41641 364
Vuggestue (0-2 år)39 44443 056
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 23624 432
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 6864 994
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 86418 216
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt61 24652 046
Seksualforbrydelser i alt701944
Voldsforbrydelser i alt3 8254 254
Ejendomsforbrydelser i alt54 40344 590
Andre straffelovsforbrydelser i alt2 3172 258
Særlove i alt20 74123 529
Særlovgivning i øvrigt104108
Sigtelser
Straffelov i alt17 40212 741
Seksualforbrydelser i alt396613
Voldsforbrydelser i alt2 2772 276
Ejendomsforbrydelser i alt13 0438 256
Andre straffelovsforbrydelser i alt1 6861 596
Særlove i alt13 55515 247
Særlovgivning i øvrigt3536
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: København  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,800,8034,00