Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: København  |  Enhed: -
2020M072021M07
København6,55,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: København  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
København90,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd312 306315 157
Kvinder320 729323 633
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: København  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte5 2735 131
Døde1 8131 766
Fødselsoverskud3 4603 365
Tilflyttede23 10123 752
Fraflyttede23 61725 561
Nettotilflyttede- 516-1 809
Nettoindvandrede1 1611 212
Korrektioner30-38
Befolkningstilvækst4 1352 730
Kvinder
Levendefødte5 0704 906
Døde1 7461 728
Fødselsoverskud3 3243 178
Tilflyttede23 29624 247
Fraflyttede23 22525 850
Nettotilflyttede71-1 603
Nettoindvandrede1 4731 520
Korrektioner-67-48
Befolkningstilvækst4 8013 047
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: København  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost39 52840 416
Vuggestue (0-2 år)37 04439 444
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 39622 236
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)11 121..
Fritidsklubber (10-13 år)4 7524 686
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)11 12117 864
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: København  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt75 97361 246
Seksualforbrydelser i alt551701
Voldsforbrydelser i alt4 5503 825
Ejendomsforbrydelser i alt68 73754 403
Andre straffelovsforbrydelser i alt2 1352 317
Særlove i alt23 88220 741
Særlovgivning i øvrigt196104
Sigtelser
Straffelov i alt16 15517 402
Seksualforbrydelser i alt262396
Voldsforbrydelser i alt2 1892 277
Ejendomsforbrydelser i alt12 29313 043
Andre straffelovsforbrydelser i alt1 4111 686
Særlove i alt14 16813 555
Særlovgivning i øvrigt6535
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: København  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,800,8034,00