Gå til sidens indhold

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.

Introduktion
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”)
  • Handel med patenter mv.
Nyt

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

Det offentlige forskningsbudget uændret i 2021

12. maj 2021

Det offentlige forskningsbudget uændret i 2021

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling er budgetteret til 24,6 mia. kr. i 2021, hvilket i faste 2021-priser er omkring samme niveau som 2020 inden tillægsbevillingerne på 0,4 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

18. december 2020

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

Nye tal om forskning og udvikling (FoU) viser, at de samlede udgifter i 2019 var 68,0 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af BNP. Niveauet i 2019 for BNP brugt på FoU i Danmark var næsten uændret i forhold til 2017 og 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Teknisk videnskab er det største forskningsområde

17. december 2020

Teknisk videnskab er det største forskningsområde

Næsten halvdelen (49 pct.) af erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) gik til forskning i teknisk videnskab, herunder især elektronik, energiteknik og maskinteknik samt medicoteknik.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

26. november 2020

Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

I perioden 2018-2019 var fire ud af fem offentlige arbejdssteder innovative og indførte nye eller væsentligt ændrede arbejdsprocesser, kommunikationsmetoder, produkter eller serviceydelser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Innovation og patenter'


53 pct. af de danske virksomheder er innovative

12. februar 2020

53 pct. af de danske virksomheder er innovative

Over halvdelen af de danske virksomheder introducerede nye produkter eller forretningsprocesser i perioden 2016-2018. Det viser resultaterne af innovationsundersøgelsen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Innovation og patenter'


Øget handel med IP-rettigheder i energi og medicin

19. november 2018

Øget handel med IP-rettigheder i energi og medicin

Virksomheders handel med patenter og andre intellektuelle rettigheder var i 2017 omtrent på samme niveau som tidligere år. I alt handlede 3,5 pct. af virksomhederne med patenter, varemærker, design og brugsmodeller i 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Innovation og patenter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

12. marts 2019

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Publikationer

Innovation og forskning 2019

Innovation og forskning 2019

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

I temakapitlet i 2019-udgaven er der særligt fokus på forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. Kapitlet viser blandt andet, at forskning i området udgjorde 5,9 pct. af den samlede offentlige forskning i 2017 og 3,0 pct. af erhvervslivets forskning. Hovedparten af forskningen i fødevarer skete imidlertid uden for fødevare­erhvervene, som kun stod for 37 pct. af erhvervslivets forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. 

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning, udvikling og innovation (FUI).

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - fra indlæsning af stikprøve frem til den afsluttende databehandling.

 

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor - fra indlæsning af population frem til den afsluttende databehandling.

Bag tallene

Hver sjette danske møbel- og beklædnings­virksomhed har været udsat for piratkopiering

3. juli 2019

Hver sjette danske møbel- og beklædnings­virksomhed har været udsat for piratkopiering

Inden for de seneste fem år har 17 pct. af virksomhederne, der arbejder med møbler, tøj og sko, kendskab til, at de har været udsat for piratkopiering. Dermed oplever denne gruppe virksomheder oftest, at deres produkter bliver piratkopieret.

Kontakt

Helle Månsson