Gå til sidens indhold

Godstransport

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste mennesker. Men hvor meget transporterer vi os egentlig? Hvor langt kører vi i bil og med tog, og hvor mange tager flyet? Hvor mange biler, busser og campingvogne findes der i Danmark? Transportstatistikkerne belyser også transporten af gods med skib, tog og lastbil.

Nyt

Seneste nyt om Godstransport

Vækst i vejgodstransportarbejdet i første kvartal

17. juni 2022

Vækst i vejgodstransportarbejdet i første kvartal

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 3 pct. i første kvartal 2022 sammenlignet med fjerde kvartal 2021 og endte på 3,9 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Lavt passagertal på færger i 2021 trods fremgang

12. maj 2022

Lavt passagertal på færger i 2021 trods fremgang

Der var fremgang i antallet af færgepassagerer i 2021 med en vækst på 9 pct. til 33,5 mio. passagerer gennem havnene sammenlignet med 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med skib'


Styrtdyk i passagertallet på jernbanen i 2020

31. august 2021

Styrtdyk i passagertallet på jernbanen i 2020

I 2020 faldt antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 201 mio., hvilket svarer til et fald på 30,7 pct. i forhold til året før. Det store fald i passagerer kom i kølvandet på COVID-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nøgletal for transport

Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Transportministeriet Nøgletal for Transport.

Formålet med publikationen er at give en summarisk beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten gennem tabeller og figurer. Som hovedregel er referenceperioden de seneste tre år samt et år 10 år tilbage i tiden.

 

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

Kontakt

Peter Ottosen