Gå til sidens indhold

Forsikrings- og pensionssektor

Statistikken dækker selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved sammenlægning af risici i puljer.

Nyt

Seneste nyt om Forsikrings- og pensionsseKtor


Tidligere Nyt
Kommende NytTabeller i Statistikbanken

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt