Gå til sidens indhold

Andre finansielle formidlere

Andre finansielle formidlere dækker over finansielle virksomheder, der hovedsageligt beskæftiger sig med
finansiel formidling ved for egen regning at indgå forpligtelser undtagen i form af
forsikringstekniske reserver eller indlån og/eller indlånslignende indskud fra andre end monetære finansielle selskaber.

Nyt

Seneste nyt om andre finansielle formidlere


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt