Gå til sidens indhold

Transport

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste mennesker. Men hvor meget transporterer vi os egentlig? Hvor langt kører vi i bil og med tog, og hvor mange tager flyet? Hvor mange biler, busser og campingvogne findes der i Danmark? Transportstatistikkerne belyser også transporten af gods med skib, tog og lastbil.

Nyt

Seneste nyt om Transport

COVID-19 ramte passagertrafikken hårdt

12. maj 2021

COVID-19 ramte passagertrafikken hårdt

I 2020 var der et markant fald i antallet af færgepassagerer gennem de danske havne. Der var 30,9 mio. passagerer i havnene, hvilket var et fald på 29 pct. i forhold til 2019. hvor der var 43,8 mio. passagerer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Persontransport'


61 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

26. marts 2021

61 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

I begyndelsen af 2021 kørte der 2,72 mio. personbiler på de danske veje. 1,65 mio. af disse eller 61 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fortsætter.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'


Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

22. marts 2021

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

De yngste biler med en privat bruger inkl. leasingbiler findes i Vallensbæk Kommune med en gennemsnitsalder på 7,5 år 1. januar 2021. På Ærø er privatbilerne til gengæld 13,6 år tæt fulgt af Samsø med 13,3 år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'


Vækst i danske lastbilers transportarbejde i 4. kvt.

19. marts 2021

Vækst i danske lastbilers transportarbejde i 4. kvt.

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 4 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,8 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Drastisk fald i flypassagerer i 2020 pga. COVID-19

4. marts 2021

Drastisk fald i flypassagerer i 2020 pga. COVID-19

Den globale COVID-19-pandemi betød et katastrofalt år for luftfarten i 2020. Antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne faldt 75 pct. på grund af rejserestriktionerne i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Tabeller i Statistikbanken om 'Trafik'


Stigning i passagertallet på de danske jernbaner

31. august 2020

Stigning i passagertallet på de danske jernbaner

I 2019 var der 290 mio. passagerer på det danske skinnenet. I forhold til året før var det en fremgang på 6,2 pct. Fremgangen kan især tilskrives udvidelsen af Metroen, hvor passagertallet steg med 22,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'


Stort fald i passagertransport grundet COVID-19

11. juni 2020

Stort fald i passagertransport grundet COVID-19

I første kvartal 2020 var der et fald i antallet af passagerer med færgerne på 17 pct. i forhold til samme kvartal i 2019. Der var i alt 4,3 mio. passagerer i første kvartal 2020 med danske indenrigs- og udenrigsfærger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Persontransport'


Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

3. december 2018

Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

91 pct. af pendlerne - lønmodtagere og selvstændige - havde i 2016 mindre end 100 km til og fra arbejde. De kan dermed alle komme på arbejde og hjem igen uden opladning med en af dagens elbiler.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nøgletal for transport

Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Transportministeriet Nøgletal for Transport.

Formålet med publikationen er at give en summarisk beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten gennem tabeller og figurer. Som hovedregel er referenceperioden de seneste tre år samt et år 10 år tilbage i tiden.

 

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

Bag tallene

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

25. marts 2021

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders egen produktion og salg af elcykler og importen af elcykler er i vækst.

Nye plugin-hybridbiler slår alle rekorder - men de fylder ikke meget

10. september 2020

Nye plugin-hybridbiler slår alle rekorder - men de fylder ikke meget

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler er steget kraftigt i 2020, men disse biler fylder fortsat en lille del af den samlede bilpark. Stigningen skyldes bl.a., at antallet af nye hybridbiler er fordoblet siden januar.

Flere og større krydstogtskibe lægger til i danske havne

9. juli 2019

Flere og større krydstogtskibe lægger til i danske havne

Fra 2015 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget. Uden for København er der tale om mere end en fordobling. Passagertallet tyder desuden på, at skibene er blevet større

Antallet af danske feriehusgæster på Bornholm firdobles under Folkemødet

13. juni 2019

Antallet af danske feriehusgæster på Bornholm firdobles under Folkemødet

Sidste år steg antallet af danske feriehusgæster fra omkring 1.000 i ugen op til folkemødet til over 4.000 natten mellem fredag og lørdag i folkemødeweekenden. Også antallet af flyrejser stiger kraftigt i dagene med folkemøde.