Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Industriens køb af varer og tjenester

Hvilke varer fremstiller og sælger de danske industrivirksomheder? Hvilke råvarer køber de til brug for denne fremstilling? Det belyser statistikkerne om industriens køb og salg.

Introduktion

Industriens køb af varer og tjenester er en årlig opgørelse over industriens køb fordelt på detaljerede vare- og tjenestegrupper. Statistikken omfatter også køb af emballage. Statistikken er baseret på indberettede oplysninger fra alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte (ca. 900 virksomheder).

Industriens salg af varer beskriver kvartalsvis industriens omsætning fordelt på detaljerede varegrupper og på branchegrupper. Statistikken er baseret på indberettede oplysninger fra alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 10 ansatte (ca. 3.000 virksomheder).

Varegrupperne er de samme, som dem der bruges i udenrigshandelsstatistikken, hvilket gør det muligt at sammenligne salget af dansk fremstillede varer med import og eksport af de samme varer. Læs mere om hvordan man på denne måde kan anslå forsyningen.

Dokumentation

NB: Se notat om offentliggørelse af Industriens salg af varer for 1. kvartal 2021: 

Hvordan behandles det i statistikken over Industriens salg af varer når dansk produktion outsources til udlandet? Og hvad er egentlig industriens 'egne' varer, handelsvarer og lønarbejde? Læs svarene i dette dokumentationsnotat.

Se oplysningssiden for Industriens køb af varer og tjenester for indberetningsmaterialet til virksomhederne, kataloget over varenumre mm.

Se oplysningssiden for Industriens salg af varer for indberetningsmaterialet til virksomhederne, kataloget over varenumre mm.

Specielt for forskere og andre med adgang til mikrodata findes dokumentation af de enkelte variable i Industriens salg af varer i TIMES.

Se også

Kontaktudvalg for industristatistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Industriens køb af varer og tjenester

Artikler og publikationer om 'Industriens køb af varer og tjenester'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Kontakt

Morten Skovrider Kollerup