Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Statistikken anvendes af havnene selv, Eurostat og andre dele af EU-kommisionen, ministerier, organisationer, forskere og i bred almindelighed til overvågning af godstransportaktiviteten i danske havne samt til udformning af transportstatistik.

Brugerbehov

En af statistikkens primære brugere er Eurostat og andre dele af EU-kommisionen, som samler tilsvarende statistik for alle EU- og EFTA-lande til analyser og fastlæggelse af fælles transportstatistik. Andre primære brugere er ministerier, der anvender statistikken som baggrund for og til udformning af transportstatistikken. I det private erhvervsliv anvendes statistikken bredt af havnevirksomheder og havnene selv, branche- og interesseorganisationer samt konsulent- og analysefirmaer til forskellige analyser af godstransporten gennem danske havne.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik. Det er dog indtrykket baseret på den løbende brugerkontakt, at brugerne er tilfredse.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder alle krav og guidelines, der er besluttet i enighed mellem Eurostat og medlemslandene. Den forordningsbestemte statistik dækker gods- og passagertransporten til søs samt ulykker til søs.

Ud over den forordningsbestemte statistik udarbejder Danmarks Statistik tabeller over investeringerne i havnene. Investeringerne er en del af beregningerne til Nationalregnskabet og medfører derfor ingen yderligere byrde for virksomhederne.