Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Den seneste NYT-artikel for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning kan findes her. De nyeste tal kan findes i Statistikbanken

Statistikken har en emneside.

EU-data for statistikken offentliggøres på Eurostats hjemmeside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Fra og med referencesår 2013 udgiver der ikke en særskilt Nyt-artikel for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning. I stedet udgives årligt en Nyt-artikel for de undersøgte brancher inden for Serviceerhverv, som omfatter følgende branchegrupper:

  • It-servicevirksomhed
  • Reklamevirksomhed
  • Vikarbureauer og anden personaleformidling
  • Juridisk bistand
  • Revisions- og bogføringsvirksomhed
  • Anden virksomhedsrådgivning
  • Arkitektvirksomhed
  • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
  • Teknisk afprøvning og analyse
  • Rådgivende ingeniørvirksomhed.

Den seneste NYT-artikel for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning kan findes her.

Publikationer

Før 2010 indgik statistikken i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

I den nationale publicering offentliggøres fordelingen af omsætning og eksport efter serviceydelser i Statistikbanken.

I den europæiske publicering offentliggøres fordelingen af omsætning efter serviceydelser og kundens hjemmested på Eurostats hjemmeside.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata/grundmateriale. Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække.

Anden tilgængelighed

Der er ikke anden tilgængelighed udover NYT, Statistikbanken og emneside fra Danmark Statistik samt EU's Statistikbank.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Opgørelsesmetoden er kun beskrevet her i statistikdokumentationen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.