Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Rå -og hjælpestoffer i tabellerne PEST1 og PEST2.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken udgives kun i statistikbanken og ikke i publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Rå- og hjælpestoffer i følgende tabeller:

  • PEST1: Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed efter pesticidgruppe, måleenhed og tid
  • PEST2: Det samlede pesticidsalg efter pesticidtype, måleenhed og tid

Adgang til mikrodata

Danmarks statistik råder ikke over mikrodata.

Anden tilgængelighed

Mijøstyrelsens hjemmeside

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation foreligger i internt word-dokument.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.