Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Agnes Tassy
39 17 31 44

ata@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter fra 4 år og op efter med bopæl i Danmark. Dog kan selve kulturforbruget foregå både i Danmark og i udlandet fx i forbindelse med rejser. Kulturforbruget fordeles på alder og køn. Nuværende undersøgelse om kulturvaner er igangværende. Den løber i 27 måneder fra 1. juli 2018 til 1. september 2020.

Indholdsbeskrivelse

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen opgør hvor mange, der deltager i og gør brug af kulturtilbud.

Følgende kulturområder er omfattet af undersøgelsen: - Musik - Scenekunst - Billedkunst - Film og serier - Nyheder - Museer og andre udstillinger - Kulturarv - Litteratur - Biblioteksbrug - Digitale spil - Motion og sportsbegivenheder - Fritidsaktiviteter - Frivilligt arbejde

Det er deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter og ikke den selvudøvende kultur, som belyses i undersøgelsen, på nær motion og frivilligt arbejde. Med udgangspunkt i de nævnte kulturområder afdækker kulturvaneundersøgelsen helt overordnet følgende spørgsmål:

 • Hvor ofte man deltager i kultur- og fritidsaktiviteter (hyppighed/tidsforbrug)
 • Hvor man deltager (fx hjemme eller ude)
 • Hvad man ser eller hører (genre)
 • Hvordan man deltager (anvendelse af medier og institutioner, gratis forbrug vs. betalte tjenester, osv.)
 • Hvem deltager (forskellige befolkningsgrupper)

Ikke alle ovennævnte spørgsmål vil imidlertid være relevante for alle kulturområder.

Hyppighed estimeres ved hjælp af to skalaer. For visse kulturaktiviteter, fx film og serier, spørges der om hyppighed i løbet af den seneste uge. For andre kulturaktiviteter, fx biografbesøg, scene- eller billedkunst, stilles der spørgsmål om hyppighed i de seneste tre måneder. Intensiteten af borgernes deltagelse i kulturaktiviteter mv. estimeres ved hjælp af spørgsmål om hyppighed af deltagelse og/eller om volumen af den pågældende aktivitet, fx antal besøg på biblioteker eller på museer.

Forbrug af udvalgte kulturaktiviteter opdeles endvidere på genrer. Listen over genrer er udarbejdet i tæt samarbejde med undersøgelsens følgegruppe, som ud over Kulturministeriet og Danmarks Statistik inkluderer fagpersoner og forskere.

Kulturaktiviteter er defineret teknologineutrale. Det vil sige, at respondenterne spørges om deres forbrug af fx litteratur, uanset om de læser fysiske bøger, e-bøger eller hører lydbøger. Forbrug af scenekunst inkluderer både oplevelsen af liveforestillinger og at se af optaget scenekunst fx på tv eller på internettet, eksempelvis YouTube. Kulturaktivitet er dækket, uanset om deltagelsen er sket i Danmark eller i udlandet.

Kulturvaneundersøgelsen indsamles på individniveau for børn og voksne. Resultaterne af voksnes kulturvaner udgives fra den 1. marts 2019, mens resultaterne fra børneundersøgelsen først forventes at være tilgængelig tidligst ultimo 2019, når mængden af de indsamlede data er tilstrækkelig.

Statistikken udarbejdes ved hjælp af kvartalsvise stikprøveundersøgelser i perioden fra 3. kvartal 2018 til 2. kvartal 2020, hvor befolkningen spørges til deres kulturforbrug i det seneste kvartal. Undersøgelsen dækker både børns og voksnes kultur- og fritidsaktiviteter. Spørgeskemaet har en fast del, som gentages i alle kvartaler, og et fleksibelt modul, der udskiftes hvert kvartal.

Første kvartal 2019: Det fleksible modul er under emnet litteratur. I modulet spørges til hvilke genre respondenten foretrækker at læse.

Andet kvartal 2019: Det fleksible modul er under emnet Digitale spil. I modulet spørges til hvor mange penge man har brugt, hvor mange forskellige spiltitler man spiller og hvor man køber digitale spil.

Grupperinger og klassifikationer

Formidlingen af kulturvaneundersøgelsen er organiseret i kulturemner. Kulturemnerne er defineret efter UNESCOs struktur men tilpasset danske forhold.

Statistikken grupperes yderligere i følgende:

Aldersgruppering - voksne:

 • 16-24 år
 • 25-34 år
 • 35-44 år
 • 45-54 år
 • 55-64 år
 • 65-74 år
 • 75+ år.

Ugentlig hyppighed:

 • Flere gange dagligt
 • Dagligt eller næsten dagligt
 • 3-4 dage om ugen
 • 1-2 dage om ugen
 • Ingen aktivitet i løbet af den seneste uge

Hyppighed inden for de seneste tre måneder:

 • Flere gange dagligt
 • Dagligt eller næsten dagligt
 • 3-4 dage om ugen
 • 1-2 dage om ugen
 • 1-3 dage om måneden
 • Sjældnere
 • Ingen aktivitet inden for de seneste tre måneder

Antal besøg mv. opdeles i følgende kategorier:

 • Ingen aktivitet (svarer til nul besøg)
 • Én gang
 • To gange
 • Tre-fire gange
 • Fem-ni gange
 • Ti eller flere gange

Typer af musik:

 • Klassisk musik
 • Rytmisk musik

Typer af scenekunst:

 • Teater eller skuespil
 • Musical eller teaterkoncert
 • Opera eller operette
 • Ballet eller dans
 • Stand-up
 • Revy eller kabaret
 • Børneteater, dukketeater eller animationsteater
 • Nycirkus, performance eller gadeteater
 • Skolekomedie eller amatørteater
 • Anden type scenekunst

Billedkunst genre:

 • Maleri
 • Skulptur
 • Kunsthåndværk
 • Design
 • Fotografi
 • Installationskunst
 • Videokunst
 • Performance
 • Anden type

Museer, udstillinger og kulturarv:

 • Kulturhistorisk museum, fx Nationalmuseet, Frilandsmuseet, Den Fynske Landsby, Moesgaard, Den Gamle By i Århus eller Lejre Forsøgscenter
 • Kunstmuseum, fx Louisiana, Arken, AROS eller Statens Museum for Kunst
 • Naturhistorisk museum, fx Zoologisk Museum
 • Et slot, en herregård eller et fortidsminde
 • Andre typer museer

Områder for frivilligt arbejde:

 • Idrætsområdet
 • Fritid og hobby
 • Sociale områder, fx lektiehjælp for udsatte børn eller social indsats i ghettoområder
 • Skole og daginstitutioner
 • Kulturområdet
 • Bolig og lokalsamfund
 • Sundhedsområdet
 • Fagforening
 • Idebaseret forening, fx partipolitisk, miljø eller religiøs
 • Andre områder

Typer af fritidsaktiviteter:

 • Foredrag eller debatarrangementer
 • Aftenskoleundervisning
 • Kulturel forening, fx musik eller teater
 • Privatundervisning, fx musik, dans eller sang
 • Anden fritidsundervisning, fx ungdomsskole
 • Spejder
 • Andre fritidsaktiviteter

Sektordækning

Kultur, idræt og frivilligt arbejde.

Begreber og definitioner

Kulturaktivitet: Kultur- og fritidsaktiviteter er baseret på FN’s liste over kulturområderne og afspejler dermed Kulturministeriets arbejde med kultur- og fritidsaktiviteter. Kulturaktivitet er opdelt på følgende kulturområder og kulturinstitutioner i undersøgelsen: film og serier, nyheder, musik, litteratur, scenekunst, billedkunst, digitale spil, motion, fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde, bibliotek og museer, udstillinger og kulturarv. Kulturinstitutioner er institutioner, der leverer kulturtilbud til borgerne. Eksempler på kulturinstitutioner er biblioteker, biografer, museer, teatre og spillesteder mv.

Kulturforbrug: Kulturforbrug er deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Deltagelse kan ske i form af forskellige aktiviteter, herunder besøg (fx besøg på museer eller på biblioteket), oplevelser (fx scenekunst eller sportsbegivenhed), at lytte (musik, litteratur eller nyheder), at se (film, serier, nyheder, scenekunst, mv.), at opsøge (billedkunst), udøvelse (fx motion eller frivilligt arbejde) og læsning (litteratur, nyheder).

Enheder

Personer.

Population

Populationen er den danske befolkning fra 16 år og opefter.

Geografisk dækning

Borgere med bopæl i Danmark. Dog kan selve kulturforbruget forekomme både i Danmark og i udlandet, for eksempel i forbindelse med ferie- eller forretningsrejser.

Tidsperiode

Kulturvaneundersøgelsen er blevet udarbejdet med flere års mellemrum siden 1964. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004, 2012 og senest i 2018. Statistikdokumentationen vedrører primært 2018-2021 undersøgelsen.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent.

Referencetid

Kvartal: Der er indsamlet data for elleve kvartaler som belyser statistikken danskernes medievaner, kultur- og fritidsaktiviteter i perioden tre måneder før dataindsamlingstidspunktet. Dataindsamlingen var i 3. og 4. kvartal 2018, 1., 2., 3. og 4. kvartal 2019, 1., 2., 3. og 4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021. Årsdata: 2018 dækker 3. kvartal 2018-2. kvartal 2019. Årsdata 2019 dækker 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020 og refererer til aktiviteter inden for de seneste tre måneder. Årsdata 2020 dækker 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 og refererer til aktiviteter inden for de seneste tre måneder.

Hyppighed

Kvartalsvis og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik eller på statistikkens emneside Kulturvaner. 2012-udgaven af undersøgelsen om danskernes kulturvaner er offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.