Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunale udskrivningsprocenter

Formålet med Kommunale udskrivningsprocenter er at belyse skatterne, som vedtages af kommunalbestyrelserne inden den 15. oktober året før det skatteår, som opgørelsen omhandler.

Indhold

Opgørelsen giver oplysninger om de kommunale udskrivningsprocenter samt kirkeskatteprocenter, som vedtaget af kommunalbestyrelserne.

For hver region angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomstskat sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst minus personfradrag.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

For hver region/amt angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen/amtet samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomst sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst fratrukket personfradrag. Vægtningen bestemmes som andelen af den enkelte kommunes indkomstskat i procent af den samlede indkomstskat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for data. Folk vil gerne vide hvor meget de skal betale i skat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ingen usikkerhedskilder af betydning.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Data udgives ultimo november året før indkomståret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

I 2007 trådte en ny kommunalreform i kraft. Mange kommuner blev slået sammen, og nogle kommuner blev delt mellem flere nye kommuner. Dette har betydet, at der nu er 98 kommuner mod tidligere 270. Amterne blev nedlagt og 5 regioner er kommet til i stedet for. Regionerne er, i modsætning til de tidligere amter, ikke skatteudskrivende.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

  • Publikationer: Skatter og afgifter. Oversigt 20xx
  • Statistikbanken - tabel PSKAT

Læs mere om tilgængelighed