Gå til sidens indhold

Hugsten i skove og plantager

Formålet med statistikken er at beregne den fysiske produktion af træ i de danske skove og plantager - fordelt på anvendelser, først og fremmest til brug for beregning af bruttofaktorindkomsten for skovbruget. Et sekundært formål er at belyse strukturen i det danske skovbrug, fx antal skovbedrifter efter region og størrelse.

Opgørelserne har været udarbejdet årligt siden 1950.

Indhold

Statistikken er baseret på er en spørgeskemaundersøgelse blandt danske skove med mindst 0,5 ha skov.

Statistikken består af to hovedtemaer:

Arealet med skov fordelt på træarter, herunder juletræer, ubevokset areal og midlertidigt ubevokset areal. Hugsten fordelt på træarter og effekter. En vigtig detaljering er opdelingen i brænde og forskellige former for gavntræ. Gavntræ kan fx være træ til brug for produktion af papir og træ til møbelindustrien.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er repræsentativ for regioner og størrelsesgrupper.

Spørgeskemaerne udfyldes på http://www.Virk.dk af skovejerne. Inden offentliggørelse gennemgår de udfyldte skemaer en fejlsøgning, hvor hvert enkelt spørgsmål underkastes et sandsynlighedstjek.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er ikke nogen undersøgelse af brugertilfredsheden. Hovedintrykket er dog en høj grad af tilfredshed, men mange brugere kunne dog godt tænke sig tal for arealer for skov efter kommuner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Som følge af en lille stikprøve på kun omkring 10 pct. af skovene er der en noget større usikkerhed end for tilsvarende tællinger i landbruget, også fordi en forholdsvis stor del af hugsten finder sted blandt små skove, som kun har en lille dækning i stikprøven.

Den relative spredning på hugsten er omkring 2 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i november året efter referenceåret. Statistikken for 2020 blev således offentliggjort 16. november 2019.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Tællingen har altid haft samme standard og samme målpopulation. Forud for tællingen i 2012 gennemførte Danmarks Statistik et arbejde med at forbedre registergrundlaget for tællingen. Samtidig blev opregningen for første gang systematisk holdt op mod skovarealet. Det betyder, at estimatet på hugsten i 2012 på ca. 3,1 mio. m3 må anses som pålideligt, mens resultaterne i årene forinden sandsynligvis er undervurderet med omkring 500.000 m3.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Tallene publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Særlige ønsker kan imødekommes ved serviceopgaver.

Læs mere om tilgængelighed