Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
39 17 31 19

gfk@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Statistikken er en årlig opgørelse af fondes aktiviteter i form af bevillinger og udbetalinger opgjort i mio. kr. Bevillingerne opgøres efter formål, hovedområder, virkemidler og modtagertyper.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser fondenes aktiviteter i form af bevillinger og udbetalinger. Statistikken beskriver primært bevillinger og udbetalinger til almennyttige aktiviteter men omfatter også uddelinger til fx familieformål. Statistikgrundlaget indeholder informationer om fondenes bevillinger fordelt på formål, hovedområder, virkemidler og modtagertyper.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er grupperet i forhold til overordnede formål, fx videnskab eller kultur. Bevillingerne er endvidere fordelt på hovedområder, samt efter hvilket virkemiddel, der er anvendt. Endelig er bevillingerne fordelt efter, hvorvidt modtageren er indenlandsk eller udenlandsk, samt hvilken type modtager, der er tale om (fx offentlige institutioner, private virksomheder, individuelle personer).

Sektordækning

Statistikken dækker den private sektor.

Begreber og definitioner

Udbetaling: Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidligere år.

Bevilling: Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år

Enheder

Statistikken opgøres på firmaniveau og bevillingsniveau.

Population

Fonde med virksomhedsformerne ”Erhvervsdrivende fond”, samt ”Fonde og andre selvejende institutioner” i ESR (Det erhvervsstatistiske register). Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Hertil lægges en gruppe af foreninger mv., der agerer som fonde med betydelige uddelinger, fx patientforeninger. Disse er udvalgt på baggrund af SKATs liste over godkendte foreninger under ligningslovens §8 A, samt enkelte andre enheder, der definerer sig selv som fonde.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken blev opgjort første gang for 2016.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Bevillinger og udbetalinger opgøres i mio. kr.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Årlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken indsamles i henhold til lov om Danmarks Statistik § 6.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden på samfundsniveau er under 500.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.