Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICP-CT)

HICP anses generelt som en troværdig statistik, hvilket understøttes af brugernes udmeldinger og vurderinger.

Centrale brugere er bl.a. Den Europæiske Centralbank, EU-Kommisionen, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Nationalbanken samt banker og andre finansielle virksomheder.

Brugerbehov

Brugerne af HICP er primært Den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen, Erhvervs- og Økonomiministeriet og Nationalbanken. Da HICP i alle lande er opgjort på et sammenligneligt grundlag, anvendes tallene primært, hvor der er behov for sammenlignelige opgørelser af udviklingen i forbrugerpriserne.

Brugertilfredshed

De væsentligste brugere har mulighed for at give feedback på et årligt kontaktudvalgsmøde.

Derudover undersøger Eurostat løbende Danmarks Statistiks overholdelse af kravene i HICP-forordningerne.

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser.

Fuldstændighed af data

Det danske HICP efterlever kravene i HICP-forordningerne, hvilket også gælder krav til data. Eurostat udarbejder rapporter over EU-landenes efterlevelse af HICP-forordningerne, og disse rapporter kan findes her: Compliance monitoring.