Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent som PDF

Elevregistret

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på: uddannelseskontorets hjemmeside.

Derudover findes der tal i årspublikationerne Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af NYT findes på: uddannelseskontorets hjemmeside.

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Fuldtidsuddannelser: Fuldtidsuddannelser.

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser fra elevregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

Af diskretionshensyn er der i forbindelse med offentliggørelser fra elevregistret i statistikbanken kun mulighed for at krydse en begrænset antal variable.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.