Gå til sidens indhold

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik.
Kalle Hansen
39 17 35 65

khs@dst.dk

Hent som PDF

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

Formålet med statistikken Bestyrelsesmedlemmer og direktører er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af strukturen i og udviklingen blandt deltagere i virksomhedsledelse både på bestyrelses- og direktørniveau. Statistikken blev udarbejdet første gang for referenceåret 2017. Fra referenceåret 2018 er der etableret en tidsserie tilbage til 2014.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse over aktive medlemmer i reelt aktive selskabers bestyrelser og selskabernes direktører i Danmark. Statistikken vedrører den private sektorer, medtager alle brancher, men er afgrænset til aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab.

Statistikken hed tidligere Medlemmer af bestyrelser og direktioner. Datagrundlag, indhold og metoder er uændret. Det nye navn er mere præcist, i forhold til daglig ledelse, hvor den dækker dem, som er indmeldt som direktører eller direktionsmedlemmer. For langt de fleste firmaer er dette én til to topdirektører.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikkens administrative kilde samles med oplysninger fra Danmarks Statistiks statistikregistre om befolkning og firmaer, og dækker deltagere i reelt aktive firmaer i Danmark, i den private sektor med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for analyser af deltagere i dansk erhvervslivs bestyrelser og direktører i danske firmaer. Centrale brugere er: Ministerier og styrelser, erhvervscentre, regioner, kommuner samt private virksomheder og privatpersoner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken primære kildegrundlag er reelt aktive firmaers lovpligtige indberetninger om aktive bestyrelsesmedlemmer og top direktører. Statistikken usikkerhed er primært forbundet til mangelfulde eller manglende indberetninger. Da det er lovpligtigt at holde deltagerkredsen i firmaer ajour, vurderes det, at hovedparten af firmaerne indberettet efter kravene. Det vil være firmaer som har mangelfulde indberetninger eller mangler at indberette. Statistikken er derfor ikke fuldstændig for det område som statistikken dækker.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 11 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Statistikken udkommer årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Afgrænset til private selskaber, kan statistikken sammenlignes med antallet af firmaer i den generelle firmastatistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og er tilgængelig i Statistikbanken under Bestyrelsesmedlemmer og direktører. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed