Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Statistisk Årbog, Statistisk tiårsoversigt og Indvandrere i Danmark

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til hjemmeside vedrørende asylansøgninger og opholdstilladelser

Publikationer

Link til hjemmeside vedrørende asylansøgninger og opholdstilladelser

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Asylansøgninger og opholdstilladelser i følgende tabeller:

  • VAN5: Asylansøgere efter statsborgerskab, asyltype og tid
  • VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) efter statsborgerskab, opholdstilladelse og tid
  • VAN66: Opholdstilladelser (år) efter statsborgerskab, opholdstilladelse og tid
  • VAN8K: Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal) efter statsborgerskab, køn, opholdstilladelse og tid
  • VAN8A: Indvandringer (år) efter statsborgerskab, køn, opholdstilladelse og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation findes i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.