Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Der indsamles data hvert kvartal fra ægpakkerierne, om salg af indvejet konsumæg fordelt på typer af æg. Hver måned indsamles oplysninger om rugeæg fra rugerierne. Data kommer fra administrative registre. De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Kilder

Data om æg indvejet på ægpakkerier kommer fra et administrativt register i Miljø- og Fødevareministeriet med oplysninger om ægomsætningen på pakkerierne.

Alle ægpakkerier er forpligtet til at indberette, se Ægomsætning – indberetning til brug for ægpakkerier . Formålet er, at alle registrerede pakkerier skal betale en afgift, som anvendes til finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse af æggene.

Data om rugeæg kommer fra Fjerkræafgiftfonden, hvor rugerierne er forpligtet til at indberette data. Formålet er, at alle registrerede rugerier skal betale en afgift, som anvendes til blandt andet finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse mv.

Indsamlingshyppighed

Der indsamles data om den indvejede mængde æg på pakkerierne hvert kvartal og ilagte rugeæg på rugerierne hver måned. Priser på æg indsamles hvert kvartal, men data er fortrolige pga. få indberetter.

Indsamlingsmetode

Data fra administrative registre sendes elektronisk til Danmarks Statistik.

Datavalidering

De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Databehandling

Data kontrolleres, aggregeres og sammenstilles til tabeller til statistikbanken. Salg direkte fra ægproducenterne til forbrugerne og eget forbrug har skønsmæssigt været fastsat til 8 mio. kg om året siden 2009. Prisen på disse æg beregnes som en gennemsnitspris for alle æg uanset produktionstype.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. Der sæsonkorrigeres ikke.