Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

ORGTILH

Langt navn

Organisationstilhørsforhold

Generel Beskrivelse

ORGTILH angiver den institutionelle, organisatoriske sammenhæng, som uddannelsen (kurserne) foregår i. Fra og med tællingsåret 2017/18 opdateres variablen ikke mere. Den er erstattet af variablen OMR_KODE.

Detaljeret beskrivelse

Koden er bygget op i to niveauer - med hver 2 cifre. Det betyder at der kan aggregeres ved at summere inden for ORGTILH, hvor de første to cifre er ens.

Dækningsperioderne for de forskellige områder varierer: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)/erhvervssproglig diplomuddannelse (ED)-aktivitet fra midten af 1970'erne. Aktiviteten på almen voksenuddannelse (AVU) og højere forberedelseseksamen (HF)-enkeltfag er registreret fra 1980. Aktiviteten på husholdnings- og håndarbejdsskoler og højskoler er registreret fra starten af 1980'erne. Erhvervsskoleaktivitet og lærer-/pædagog-efteruddannelse er registreret fra 1993. Danskkurser for udlændinge er registreret fra 1999. Aktivitet på videregående niveau er med fra 2002. Forberedende voksenundervisning (FVU) fra aug. 2003. Ordblinde undervisning er med fra skoleåret 2007/08.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1010 FVU
01-01-1600 31-12-9999 1020 AVU
01-01-1600 31-12-9999 1030 HF
01-01-1600 31-12-9999 1040 Ordblindeundervisning
01-01-1600 31-12-9999 1510 Danskundervisning for udlændinge
01-01-1600 31-12-9999 2010 Ungdomshøjskoler, lange kurser
01-01-1600 31-12-9999 2011 Ungdomshøjskoler, korte kurser
01-01-1600 31-12-9999 2020 Folkehøjskoler, lange kurser
01-01-1600 31-12-9999 2021 Folkehøjskoler, korte kurser
01-01-1600 31-12-9999 2810 Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, lange kurser
01-01-1600 31-12-9999 2811 Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, korte kurser
01-01-1600 31-12-9999 3010 AMU - EIK
01-01-1600 31-12-9999 3020 AMU - SPE
01-01-1600 31-12-9999 3021 AMU - FAG
01-01-1600 31-12-9999 3022 AMU - AGR
01-01-1600 31-12-9999 3030 AMU - IND
01-01-1600 31-12-9999 3031 AMU - BAJ
01-01-1600 31-12-9999 3032 AMU - HTF
01-01-1600 31-12-9999 3033 AMU - OFF
01-01-1600 31-12-9999 3050 AMU -
01-01-1600 31-12-9999 3051 AMU - Web
01-01-1600 31-12-9999 4010 Fag fra rene voksenudd.
01-01-1600 31-12-9999 4020 Fag fra primære udd.
01-01-1600 31-12-9999 4030 Øvrige fag
01-01-1600 31-12-9999 6010 Diplom
01-01-1600 31-12-9999 6020 Master
01-01-1600 31-12-9999 6030 HD/ED
01-01-1600 31-12-9999 6040 Øvrige