Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indbrudstyve er mænd - butikstyve ofte kvinder

Ligestillingen har ikke slået ret meget igennem hos de kriminelle borgere - men butikstyveri er en undtagelse.

25. januar 2007 kl. 0:00

Mænd er i gennemsnit fem-seks gange så kriminelle som kvinder. Men når det drejer sig om tyveri, brydes mønstret: Næsten hver anden butikstyv er af hunkøn. Til gengæld er indbrudstyven stort set altid en mand. Det kan man se, hvis man dykker ned i tallene for domfældelser fra Danmarks Statistik.

4.584 domme for butikstyveri i 2005 angik kvinder, mens 6.504 angik mænd. Ser man derimod på indbrudstyvene, blev 628 domme for indbrud i beboelser givet til mænd, men kun 29 til kvinder. Tilsvarende stod der mandlige tyve bag 456 tyverier fra biler og både, mens kun 19 af den slags tyverier blev begået af kvinder. Det fremgår af bogen Kriminalitet 2005.

Senere kriminalitet

Der er flere årsager til den bemærkelsesværdige forskel i kønsfordelingen blandt butikstyve og indbrudstyve, vurderer kriminolog Britta Kyvsgaard. Hun er chef for Justitsministeriets Forskningsenhed og har tidligere forsket i kriminelles karrierer.

- Kvinder kommer typisk senere ind i en kriminel løbebane end mænd og tidligere ud igen. Endvidere begår de mestendels kriminalitet, som giver et umiddelbart udbytte. Det hænger antagelig sammen med, at de ikke har det netværk, der skal til for at skaffe sig af med udbyttet fra for eksempel et indbrud i et hus, siger hun.

Men kønsforskellen ved tyveri kan også have noget at gøre med, hvor mange moralske grænser, der skal overskrides.

- Kvinder vil nok oftere kunne sætte sig i offerets sted og for eksempel tænke over, hvem et indbrud mon går ud over, og derfor afholde sig fra indbrud i et privat hjem. Butikstyveri er derimod mere acceptabelt, især fra stormagasiner og lignende. Nogle af de piger, jeg har talt med i forbindelse med en tidligere undersøgelse, sagde, at de aldrig kunne finde på at stjæle fra enkeltpersoner eller fra den lille købmand. Men de opfattede ikke et tyveri i stormagasinet som noget, der ramte nogle personer, siger Britta Kyvsgaard.

Domme over indbrudstyve og butikstyve mm., fordelt på køn.  2005 

Prostitution eller indbrud

En del indbrud bliver begået af narkomaner, der skal skaffe penge til narko. Det kan være en anden del af forklaringen på, at indbrud i private hjem næsten er et rent mande-anliggende.

- Kvindelige narkomaner har langt bedre mulighed for i stedet at skaffe sig pengene ved prostitution, siger Britta Kyvsgaard.

Den øgede ligestilling mellem kønnene, som er sket i resten af samfundet, synes kun at have haft begrænset effekt blandt de kriminelle borgere. Af de 29.993 domme, der blev afsagt i 2005 for overtrædelse af straffeloven, angik kun 7.484 kvinder.

- Bortset fra fødsler tror jeg, at kriminalitet er det område i samfundet, hvor der er størst forskel mellem kønnene, siger Britta Kyvsgaard.

Ud over indbrud er sædelighedsforbrydelser såsom voldtægt og blufærdighedskrænkelse næsten rent mandsdominerede forbrydelses-typer. Men også når det gælder voldsforbrydelser, er der ti dømte mænd for hver dømt kvinde.

Opvisningskriminalitet også hos piger

Der findes mange forskellige teorier om årsagen til den store kønsforskel. Nogle forklaringer går på, at mænds øgede voldelighed har noget med kønshormoner at gøre. Andre søger forklaringen i kønsroller eller i, at piger og drenge er opdraget forskelligt.

- Især de unge drenges voldelige adfærd og andre former for kriminalitet kan ses som opvisning - som en måde at vise kammeraterne og omverdenen, at de er dristige, modige og mandige. Pigers kriminalitet er mere nytteorienteret, siger Britta Kyvsgaard.

Kriminologen gør dog opmærksom på, at tingene har forandret sig. Kønsforskellene på kriminalitetsområdet var større før i tiden.

- Desuden har vi i de senere år set en tendens i retning af, at flere unge piger begår vold, for eksempel i forbindelse med pigebander - altså opvisningspræget kriminalitet, lige som for drengene. Men det er vigtigt at understrege, at der stadig er tale om et meget lille antal piger, der begår vold, siger hun.

Find flere tal om domfældelser på www.statistikbanken.dk/straf3 og www.statistikbanken.dk/straf4.
Bestil publikationen Kriminalitet 2005 her.

Kim Mesterton er journalist. 

Modelfoto: Mads Winther/Polfoto.

Denne artikel er offentliggjort 25. januar 2007.

Tilmeld dig nyhedsservice - Få tilsendt e-post, når der kommer en ny artikel i Netmagasinet Bag Tallene.

Kontakt

Presse