Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sparekrav giver færre statistikker

Besparelser stopper statistikker om miljø, ejendomssalg, alkoholforbrug og børns levevilkår. Danmarks Statistik skal nemlig fjerne over 100 årsværk i løbet af fire år for at imødekomme regeringens sparekrav. Det giver både fyrede medarbejdere og langt færre statistikker.

2. september 2002 kl. 0:00

"Vi prøver at skære, hvor det gør mindst ondt." Ordene kommer fra rigsstatistiker Jan Plovsing, der i sit kontor på 3. sal står med en ubehagelig opgave: Danmarks Statistik skal nemlig spare kraftigt.

Jan Plovsing har på sit skrivebord den første liste over statistikker, der ryger: Statistikker om miljøets tilstand, om ejendomssalg, om færdselsuheld, om alkoholforbrug og om børns levevilkår. En liste, der bliver længere år for år, inden besparelsen skal være gennemført i år 2005.

Den første liste over dødsdømte statistikker er godkendt af Danmarks Statistiks Styrelse og er derfor allerede ved at blive sat i værk. Den betyder bl.a., at man fremover ikke kan se oplysninger hos Danmarks Statistik om pesticider i drikkevandet eller om luftkvaliteten i byerne. Borgerne vil heller ikke få tal fra Danmarks Statistik for, om færdselsuheld går i den gode eller i den gale retning i løbet af året.

Statistikkerne over produktivitetsudviklingen og priser ved ejendomssalg ryger også, og der kommer færre data i nationalregnskabet. Ligeledes går udlændinge glip af oplysningerne fra Statistisk Tiårsoversigt. Den bliver nemlig ikke længere oversat til engelsk.

Frit valg på få hylder
Danmarks Statistik må selv vælge, hvad der skal skæres bort, men det er ikke alt, som Jan Plovsing og Styrelsen kan røre ved: "Tre fjerdedele af statistikkerne er forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, så det er kun i den sidste fjerdedel, at vi kan vælge," siger rigsstatistiker Jan Plovsing.

Trods de begrænsede valgmuligheder lyder der ikke klagesange fra Jan Plovsing. "Danmarks Statistik skal spare ligesom mange andre offentlige institutioner. Det er et valg fra regeringen, og det efterkommer vi. Men besparelserne betyder desværre, at vi byder på færre statistikker i fremtiden, og at fx biblioteket holder åbent i kortere tid," siger han.

Håbet kunne være, at de dødsdømte statistikker genopstår i andre offentlige institutioner, så brugerne bare kan finde tallene andre steder. Men Danmarks Statistiks Styrelse mener, at det er en dårlig idé. Styrelsen har forudsat, at der ikke blev tale om, at den statistik, som nu blev sparet væk, blot blev videreført af andre offentlige myndigheder. Danmarks Statistik er konkurrencedygtig med hensyn til statistikproduktion, og der vil jo ikke være nogen besparelse ved, at andre offentlige myndigheder i stedet laver de nedlagte statistikker, mente Styrelsen ved sit møde den 19. juni 2002.

Danmarks Statistik er lille i forvejen
Fra 2002 til 2003 skal Danmarks Statistik spare 38 årsværk, og besparelserne fortsætter også de følgende år. I 2005 skal der nemlig være ca. 120 årsværk mindre end i 2001.

Danmarks Statistik vil fortsat have flere hundrede ansatte, og det kan måske synes af mange. Men sammenligner man Danmark med Norge, Finland og Irland, så er Danmarks Statistik et lille foretagende, målt i årsværk.

Allerede før de kommende nedskæringer har Danmarks Statistik 424 årsværk betalt af det offentlige. Det er mindre end antallet af offentligt betalte i både det norske Statistisk Sentralbyrå (654 årsværk), det finske Statistikcentralen (636 årsværk) og det irske Central Statistics Office (586 årsværk).

"Norge, Finland og Irland er endda lande med færre indbyggere end Danmark. Vi vil i fremtiden have en statistik, der kun har halvt så mange årsværk pr. 1.000 indbyggere, som hvis vi sammenligner med Norge. Det vil derfor være umuligt at give den samme service til borgerne, erhvervslivet og politikerne i Danmark som i Norge og alle andre sammenlignelige lande," siger Jan Plovsing.

Her er de første 22 statistikker, der skæres væk:
- Voksenuddannelse i offentlig regi
- Kirkestatistik
- Statistik om kommunalvalg
- Arbejdsmarkedets forløbsdatabase
- Færdselsuheld
- Delpension
- Forskudsvis udbetalt normalbidrag
- Børnedatabasen
- Koncernprojektet
- Danske skibes fragtindtægter ved udenrigsfart
- Arealer udlagt med vinterafgrøder til høst
- Forsyningsstatistik
- Fritidssejlerturisme
- Kvartalsopgørelser for institutionelle sektorer
- Foreløbige årlige nationalregnskaber
- Nationalregnskabsmæssig formuestatistik
- Statistik over produktivitetsudviklingen
- Kreditmarkedsstatistik
- Folkekirkens finanser
- Ejendomssalg
- Forbruget af alkohol
- Et antal miljøstatistikker

Her er de første øvrige besparelser:
- Udviklingsprojekter i ADAM-modellen reduceres
- Mindre løbende kvalitetssikring af industristatistikker
- Stop for trykt udgave af Vejviser i Statistikken
- Stop for oversættelse til engelsk af Statistisk Tiårsoversigt
- Summarisk brancherevision
- Revision af branchenomenklaturen mv.
- Kortere åbningstid i Danmarks Statistiks bibliotek

Her er medlemmerne af Danmarks Statistiks Styrelse:
- Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand)
- Amtsborgmester i Roskilde Amt Kristian Ebbensgaard
- Bestyrelsesformand for Fondsbørsen Hans Ejvind Hansen
- Viceadministrerende direktør i Dansk Industri Jørgen Hansen
- Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen
- Professor ved Handelshøjskolen i Århus Nina Smith
- Civilingeniør Arne Vierø

Kontakt

Presse