Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Familie og arbejdsliv

Publikationen ser nærmere på sammenhængen mellem familiestatus og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Analysen begrænser sig til at se på befolkningen i aldersgruppen 25-49 år. Personer i denne aldersgruppe er i stort omfang aktive på arbejdsmarkedet.

Samtidig befinder de fleste børn sig i en familie, hvor forsørgeren eller forsørgerne er 25-49 år.

Familie og arbejdsliv stiller en række spørgsmål og besvarer dem i fem kapitler:

 • Kapitel 1 sammenfatter de væsentligste resultater (se nedenfor).
 • Kapitel 2 beskriver nogle grundlæggende sammenhænge mellem tilknytning til arbejdsmarkedet og familiestatus 1984 og 2004.
 • Kapitel 3 ser nærmere på 25-49-årige par. Hvad betyder antallet af børn for mandens og kvindens tilknytning til arbejdsmarkedet? Er der sket en udvikling siden 1984? Har mandens løn betydning for den kvindelige partners beskæftigelse?
 • Kapitel 4 ser på topledere. Hvor mange topledere findes der i den relevante aldersgruppe? Hvad er deres familiestatus? Har de børn i samme grad som andre? Danner de par med andre topledere?
 • Kapitel 5 handler om jobløse par. Dvs. par, hvor hverken manden eller kvinden er i beskæftigelse. Hvor mange par af den type findes der? Hvilken uddannelsesbaggrund har manden og kvinden? Er der i større eller mindre grad børn i sådanne familier end i andre familier?
De vigtigste resultater
Her følger nogle af konklusionerne fra Familie og arbejdsliv i punktform:
 • Enlige mænd med børn er i langt højere grad beskæftigede end enlige kvinder med børn.
 • Der var flere børnefamilier, hvor både manden og kvinden var beskæftigede, i 2004 end i 1984.
 • Kombinationen af en mand beskæftiget i den private sektor og kvinden i den offentlige sektor er mest udbredt i børnerige familier.
 • Børnerige familier har et højt uddannelsesniveau.
 • Kvindelige topledere i aldersgruppen 25-49-år er i større omfang enlige end mandlige 25-49-årige topledere.
 • Mandlige topledere har i højere grad børn end kvindelige topledere.
 • Topledere foretrækker topledere.


Familie og arbejdsliv

Hent som pdf

Familie og arbejdsliv

Kolofon

Familie og arbejdsliv
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-1504-9
Udgivet: 29. december 2005 kl. 09:30
Antal sider: 32
Kontaktinfo:
Pernille Stender
Telefon: 39 17 34 04

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig