Gå til sidens indhold

Befolkningens udvikling 2019

Publikationen er en fortsættelse af den udgivelse om ’Befolkningens bevægelser’ som blev udgivet første gang i 1931-33, og belyser alle demografiske forhold, der har betydning for udviklingen i befolkningen: fødsler, dødsfald, vandringer, og flytninger. Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.

Befolkningstilvækst

1. januar 2020 var befolkningen 5.822.763 personer, hvilket er 16.682 personer flere end ét år tidligere. Det svarer til en vækst på 2,9 promille. Nettoindvandringen udgjorde 56 pct. af befolkningstilvæksten, mens resten skyldes den naturlige befolkningstilvækst, dvs. antal fødte minus antal døde.

På kommunalt niveau er der stor forskel på om befolkningen vokser eller mindskes. Befolkningstilvæksten var i 2019 størst i og omkring København og Aarhus. Der er negativ befolkningstilgang i over halvdelen af kommunerne, hvoraf en stor del er beliggende i Jylland samt på Fyn.


Befolkningstilvækst. 2019

Kort: Befolkningstilvækst 2019

Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.


Befolkningens udvikling

Kolofon

Befolkningens udvikling
Befolkning og valg
ISBN pdf: 978-87-501-2364-4
Udgivet: 16. oktober 2020 kl. 08:00
Antal sider: 116
Kontaktinfo:
Connie Østberg
Telefon: 39 17 33 84

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig