Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Erhvervstællingen 1958

Tre bind

Erhvervsstrukturen i handelsområder og -distrikter
- 94 sider. Statistisk tabelværk, 1963:II

Indeholder tabeller over antal virksomheder, disses personel, omsætning og lønudgift i handelsområder og større og mindre handelsdistrikter.

Der er geografisk fordelte oplysninger på underdelinger af brancherne: Brunkulsgravning, stenbrydning m.v., Fremstillingsvirksomhed, Bygge- og anlægsvirksomhed, El- gas- og varmeværker, Engroshandel og agenturer, Detailhandel, Vognmandsforretninger, Hoteller, restauranter mv. samt Forskellig servicevirksomhed.


Erhvervsstrukturen i amter og kommuner
- 131 sider. Statistisk tabelværk, 1963:IV

Indhold:
Indledning
Tabeller:
1. Hovedlandsdele
2. Amtsrådskredse
3. 6 største kommuner
4. Provinsbyer i øvrigt med 10 000 indbyggere og derover
5. Provinsbyer med under 10 000 indbyggere
6. Hovedstadens forstæder med 15 000 indbyggere og derover
7. Hovedstadens forstæder og omegnskommuner med bebyggelser på 2000-14999 indbyggere
8.. Forstadskommuner med 5000 indbyggere og derover til Århus, Odense og Ålborg
9. Sognekommuner med bymæssige bebyggelser på 2000 indbyggere og derover´
Fortegnelse over de sognekommuner, der i tabel 1 er henregnet til hovedstadens forstæder og omegnskommuner, provinsbyernes forstæder og bymæssige begyggelser.
Oversigt over de anvendte branchespecifikationer.
Alfabetisk register over kommunerne i tabel 3-9.Virksomhedernes størrelsesfordeling, personel, ejerforhold m.v..
-
71 sider. Statistisk tabelværk, 1963:VII

Indeholder bl.a. tabeller over fordeling efter omsætningens størrelse, personalets fordeling og fordeling efter ejerforhold opgjort for en række erhverv.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


 


Erhvervstællingen

Kolofon

Erhvervstællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1958 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig