Gå til sidens indhold

Folketælling 1840

2 publikationer


1. titel:
En detailleret tabellarisk Fremstilling af Folkemængden i Kongeriget Danmark d. 1ste Februar 1840, summariske Tabeller over Folkemængden til samme Tid i Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, en detailleret tabellarisk Fremstilling af Folkemængden på Færøerne, i Island og Grønland samt i de danske Besiddelser i Vestindien og Ostindien, deels i 1834 og deels i 1835, endelig Tabeller over Antallet af Ægteviede, Fødte og Døde i Danmark med Færøerne og Island, for Aarene 1834 til 1839

Indhold:
Indledning:
Oversigt over Tabellerne, og om den større Fuldstændighed, som den tabellariske Fremstilling, saavel af Folkemængden i 1840, som af Antallet af Ægteviede, Fødte og Døde, har erholdt.
Nogle Resultater af Tabellerne, med tilføiede Oplysninger.

Tabeller:
A. Over Folkemængden i Kongeriget Danmark den 1ste Februar 1840
B. Over Folkemængden paa Færøerne, i Island og Grønland samt i Colonierne
C. Over Ægteviede, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark, med Færøerne og Island, for Aarene 1834 til 1839
D. Summariske Tabeller over Folkemængden i Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, den 1ste Februar 1840

392 sider

Udgivet i serien Statistisk Tabelværk, Hft. 6, [Ældste Række]

 

 

 

2. titel:

Eine detaillirte Darstellung der Volkszahl in den Herzogthümern Schleswig, Holstein und Lauenburg am 1sten Februar 1840; summarische Tabellen über die Volkszahl zu derselben Zeit in dem Königreiche Dänemark, und Tabellen über die in den Herzogthümern Schleswig und Holstein Gebornen, Confirmirten, Copulirten und Verstorbenen, für die Zeit vom 1sten Februar 1835 bis 1sten Februar 1840

 

Indhold:

Belyser i tekst og tabeller befolkningsforholdene i Slesvig, Holsten og Lauenborg på tidspunktet for folketællingen i 1840. Oplysningerne gives for hvert af hertugdømmerne Slesvig og Holsten og for fyrstendømmet Lauenborg, for provinsbyerne og for landdistrikternes vedkommende efter jurisdiktion.

 

286 sider

 

Publikationen er på tysk og er udgivet i 1842 i serien Statistisches Tabellen-Werk, Hft.1, [Erste Reihe]

 

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketælling

Kolofon

Folketælling
Borgere
Udgivet: 31. december 1840 kl. 09:30
Antal sider:
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig