Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede

Indhold:

I. Befolkningens Størrelse og Vandringer:
1. Folketallet og Befolkningstilvæksten;
2. By- og Landbefolkning;
3. Befolkningstætheden;
4. Den naturlige Befolkningstilvækst og Vandringerne.

II. Befolkningens Sammensætning:
1. Mænd og kvinder;
2. Aldersforhold;
3. Gift og ugift Stand;
4. Trossamfund;
5. Abnorme.

III. Befolkningens bevægelse gennem Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald:
1. Almindelige Oversigter;
2. Ægteskaber;
3. Fødte;
4. Døde.

IV. Befolkningens Erhvervsforhold:
1. Almindelige Bemærkninger;
2. Erhvervsgrupperingen;
3. Forsørgere, Forsørgede og Tyende;
4. Stilling i Erhvervet;
5. Befolkningens Fordeling efter Alder og ægteskabelig Stilling inden for de forskellige Erhvervsgrupper;
6. Talforholdet mellem Mænd og Kvinder i Erhvervs-Befolkningen.

Udgivet i serien Statistisk Tabelværk / Rk. 5 / Litra A / Nr. 5

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede

Kolofon

Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede
Borgere
Udgivet: 31. december 1905 kl. 09:30
Antal sider: 181
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig