Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2010

Publikationen fortæller om økonomien i både konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri. Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter.

Der findes 33.500 landbrug og gartnerier i statistikkens undersøgelsesområde, hvoraf 13.300 er heltidsbedrifter.

Publikationen gennemgår også jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Tema om gæld og udskudt skat
Publikationen sætter særligt fokus på gældsomkostninger i heltidslandbruget og på udskudt skat i to temaafsnit.

Udskudt skat skal betales, hvis jordbrugsvirksomheden realiseres til dagens priser. Ved salg af en landbrugsejendom skal der betales skat af fortjenesten på selve ejendommen, ejendomsavanceskat. Det sker med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsessum.

Læs mere om udskudt skat i Nyt fra Danmarks Statistik.


Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervslivets sektorer
ISBN pdf: 978-87-501-1949-4
Udgivet: 31. oktober 2011 kl. 09:00
Antal sider: 101
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig