Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indkomster 2010

Publikationen tegner et bredt og nuanceret billede af indkomstforholdene i Danmark. Det gør den ved både at belyse forskelle mellem grupper i samfundet her og nu og beskrive, hvorledes disse forskelle har udviklet sig i løbet af de seneste ti år.

Indkomster 2010 beskæftiger sig både med personers og familiers indkomst.

Indkomsten efter skat er steget
En af publikationens centrale konklusioner er, at den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker steg fra 181.700 kr. i 2009 til 195.500 kr. i 2010.

Stigningen skyldes især tre forhold: Renteudgifterne faldt med 19,3 pct. i forhold til året før, overførselsindkomster steg med 6,7 pct., og erhvervsindkomsterne voksede med 1,8 pct.

Flere konklusioner
Blandt mange andre interessante konklusioner fra publikationen er disse:

  • Uligheden i Danmark er blevet større siden årtusindskiftet. Den såkaldte Gini-koefficienten er fra 2000 til 2010 steget fra 24,1 til 27,8. Gini-koefficienten går fra 0 (fuld lighed) til 100.
  • 56.900 danskere havde i 2010 en samlet indkomst før skat på mere end 1 million kr. mod 45.900 året før.
  • 8 pct. af de selvstændige tjente mere end 1 million kr. i 2010.
  • Erhvervsindkomsten topper, når vi er 40-49 år.
  • Indvandrere fra ikke-vestlige lande tjener væsentligt mindre end personer med dansk oprindelse.
  • Efterkommere over 55 år fra både vestlige og ikke-vestlige lande har højere indkomst end jævnaldrende med dansk oprindelse.
 
Fokus på indkomstfordelingen
Fokus i årets udgave af Indkomster er på indkomstfordeling. Kapitel 4 præsenterer således en række af de mest anvendte fordelingsmål, bl.a. Gini-koefficienten.

De omtalte fordelingsmål vil fremover blive brugt i Danmarks Statistiks tal vedrørende indkomstfordelingen.

Interaktive danmarkskort
I publikationen omtales et digitalt analyseværktøj, eXplorer. Dette er desværre ikke længere tilgængeligt.


Indkomster

Hent som pdf

Indkomster 2010

Kolofon

Indkomster
Arbejde og indkomst
ISBN: 978-87-501-2012-4
Udgivet: 13. september 2012 kl. 09:00
Antal sider: 127
Kontaktinfo:
Judith Zukunft
Telefon: 39 17 34 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig