Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres produktion på tværs af grænser. I dag er forarbejdningsaktiviteter i udlandet, traditionel handel med varer, der passerer grænsen, samt køb og salg af varer, der udelukkende foregår udenfor landets grænser (merchanting) nært forbundet. Denne udvikling har været sær¬lig kraftig de seneste ti år.

I denne analyse beskrives virksomhedernes internationale organisering af produktionen med et særligt fokus på danske fremstillingsvirksomheders produktion og salg i udland­et. Analysen er baseret på nye tal for betalingsbalancen og udenrigshandel med varer og tjenester, der er offentliggjort den 10. oktober 2016.

Analysens hovedkonklusioner:

  • I 2005 solgte danske fremstillingsvirksomheder varer i udlandet, som ikke er produceret i Danmark, for ca. 8 mia. kr. I 2015 var dette tal steget til godt 120 mia. kr.
  • Fremstillingsvirksomhedernes salg af merchantingvarer, altså varer som købes og videre­sælges udenfor Danmarks grænser, udgjorde i 2015 næsten 70 mia. kr. Merchanting­varer­ne blev især solgt i andre EU-lande.
  • Danske virksomheders køb af udenlandske varer til forarbejdning i udlandet er i løbet af ti år steget fra et niveau på næsten nul til knap 16 mia. kr. I samme periode er danske virksom­heders køb af forarbejdningsydelser i udlandet steget fra knap 1 mia. kr. til næsten 9 mia. kr.
Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Kolofon

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Emnegruppe: Økonomi

Udgivet: 10. oktober 2016 kl. 09:00

Nr. 2016:16

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Caroline Bo
Telefon: 39 17 32 14

Søren Burman
Telefon: 39 17 30 29