Gå til sidens indhold

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

Trods Danmarks beskedne størrelse er der væsentlige regionale forskelle i danskernes indkomster. Hvor store forskellene er, afhænger af, hvilken indkomsttype der fokuseres på. Analysen undersøger udviklingen i de gennemsnitlige disponible indkomster og erhvervsindkomster i de forskellige landsdele de seneste 20 år, og sammenkobler udviklingen med den regionale produktion (BNP pr. indbygger).

Analysens hovedkonklusioner:

  • De regionale indkomstforskelle er mindre for disponible indkomster end for erhvervsindkomster, da skatter og indkomstoverførsler er med til at mindske de regionale uligheder.
  • Forskellene i de regionale disponible indkomster er blevet større gennem de sidste 20 år. Det samme gælder de regionale forskelle mellem den økonomiske aktivitet (BNP) pr. indbygger.
  • Der er blevet markant større regionale forskelle i formueindkomsterne, mens der er blevet mindre regionale forskelle i de private pensioner.
  • Det er i høj grad de samme landsdele, der ligger i toppen og bunden i 1994 og 2014 med hensyn til BNP og indkomst.
  • Pendlingen betyder, at det høje BNP i København bliver til indkomst for folk som bor udenfor København
  • I 2014 er de gennemsnitlige erhvervsindkomster og disponible indkomster højest i Nordsjælland, mens BNP pr. indbygger er højest i København og omegn.

 

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

Kolofon

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

Emnegruppe: Arbejde og indkomst

Udgivet: 15. juni 2016 kl. 09:00

Nr. 2016:6

ISSN pdf: 2446-0354

Kontaktinfo:

Anne Kaag Andersen
Telefon: 39 17 32 27

Jarl Christian Quitzau
Telefon: 39 17 35 94