Gå til sidens indhold

Afholdte arrange­menter

Svarprocenter - den 29. september 2022

Hvordan får vi flere svar?

Høje svarprocenter er et kvalitetsparameter, når resultater af surveys skal bruges til forskning og statistik. Er svarprocenten for lav, går det ud over undersøgelsens validitet, og i videnskabelige sammenhænge kan det være vanskeligt at anvende resultaterne. DST Survey gennemfører mange surveys for forskere, interne brugere, tænketanke, ministerier, styrelser, m.v., der stiller krav om, at svarprocenten skal være høj.

Vi oplever en generel tendens til, at færre deltager i vores surveys, og vi arbejder løbende med forskellige initiativer og test dels for at forklare tendensen, dels i håb om at højne svarprocenterne. Men nytter det noget? Og er det muligt at vende den nedadgående kurve?

På dette faglige arrangement om svarprocenter vil vi fortælle om de aktuelle udfordringer, og hvordan vi søger at imødegå dem med brug af incitamenter og andre tiltag og hvilke effekter, vi ser. Vi håber deltagerne vil bidrage med egne erfaringer enten som dataindsamler eller fra en personlig vinkel som mulig respondent.

Tid

29. september 2022 kl. 14.30-16.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Skak-Nielsen (3338)
Der er et begrænset antal pladser som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Arrangør

Danmarks Statistik,
DST Survey

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Nils Galberg Enoksen
Tlf.: 39 17 38 86
nge@dst.dk

I Danmark har vi ikke diamanter i jorden – vi har data i skyen - den 11. august 2022

Læge Amani Meadi – vinder af ph.d. cup 2022

Amani Meaidi meldte sig til dette års Ph.D. Cup for at fortælle om den fantastiske ressource, der ligger i de danske registerdata. Ved netop at anvende danske registerdata har Amani i sin ph.d. under-søgt 
sikkerheden af et potentielt livsfarligt lægemiddel, der anvendes i behandling af for kraftig menstruationsblødning. 
Kom og hør nærmere om hvordan registerdata kan være med til at kvalitetssikre autoriserede lægemidler fra vinderen af Danmarks største konkurrence i forskningsformidling! 

Amani Meaidi er 31 år, uddannet læge fra Københavns Universitet, skrevet en farmakoepidemiologisk ph.d. ved Rigshospitalets gynækologiske afdeling og er aktuelt ansat i en postdoc ved Kræftens Bekæmpelse.

Tid

11. august 2022 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Ny form for samarbejde om forskning i kultur og social ulighed - den 15. juni 2022

Vi har inviteret to forskere fra KU Sociologisk Institut til at dele deres erfaring om at samarbejde med Danmarks Statistik.

Kom og hør postdoc Ea Hoppe Blaabæk og professor Mads Meier Jæger fortælle om deres forskningsinteresser og hvordan det unikke data og samarbejde gjorde hurtige og relevante COVID-forskning mulig under nedlukningen. Du får desuden indblik i, hvor forskelligartede projekter forskerne arbejder med ved at anvende data fra Danmarks Statistik.

Tid

15. juni 2022 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Mobil: 21 35 79 57
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Agnes Tassy
Mobil: 24 81 48 78
ata@dst.dk

Et aldrende Danmark - den 9. juni 2022

Vi bliver muligvis langt flere ældre danskere i de kommende årtier end hidtil antaget.

Hvis danskerne fortsætter tendensen med at leve længere, er det sandsynligt, at vi bliver langt flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger viser. Allerede i 2050 kan der være 170.000 flere ældre over 65 år end ventet.

Over næsten to fulde århundreder har der internationalt været registreret en støt stigende levetid. Den danske befolknings middellevetid har i perioder været tæt på såkaldt ”bedste praksis”-middellevetider og i perioder lidt under, fordi dødeligheden i Danmark ikke er faldet i samme takt som dødeligheden i de lande, hvor middellevetiden er højest. Men hvis danskerne når op på siden af bedste praksis, hvilket ikke er utænkeligt, vil der blive markant flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger hidtil har vist.

Det fremgår af Rockwool Fondens antologi ’Et aldrende Danmark’.

Jan Rose Skaksen er forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed og har redigeret antologien ’Et aldrende Danmark’ sammen med professor Torben M. Andersen

Tid

9. juni 2022 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Mobil: 21 35 79 57
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Bilbranchen er under hastig forandring – følger du med? - den 8. december 2021

Den klassiske relation mellem forhandlere og importører er under forandring i denne tid. 

For at sikre adgang til bilers data og dermed kunne udvikle nye services til bilejerne, ønsker bilproducenterne at komme tættere på kunderne ved at sælge direkte til dem. 

Samtidig vinder nye finansieringsformer frem, fordi stadig flere leaser deres bil eller deler den med andre.

Kom og hør Thomas Møller Sørensen fortælle, hvordan alle disse forandringer påvirker branchen og ikke mindst forhandlerne og deres kunder.

Du kan også få et indblik i, hvordan forandringerne i bilbranchen vil påvirke DSTs statistikker.

Thomas Møller Sørensen er direktør i Bilbranchen DI, der er bilforhandleres organisation.

Tid

8. december 2021 kl. 13.30-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik,
Konjunkturstatistik

Deltag via Zoom:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Søren Dalbro
Tlf.: 39 17 34 16
sda@dst.dk

Forpagtning og produktivitet i dansk landbrug - den 10. juni 2021

"Connecting Tenancy to Productivity and Management Practices in the Danish Agricultural Sector
- A review of the Existing Theory and Empirical analysis using Data Envelopment Analysis"

Ved Sarah Emilie Nøhr Dolmer og Amalie Kafling Nørrelund
Specialestuderende hos DST Fødevareerhverv. 

Påvirkes produktiviteten i det danske landbrug af, at graden af forpagtning i Danmark er stigende?

De seneste årtier er forpagtning blevet mere udbredt i den danske landbrugssektor og kan ses som et alternativ til selveje og derved hjælpe sektoren med at overkomme etablerings- og generationsskifte problematikken, sektoren står overfor de kommende årtier.

Men kan den stigende grad af forpagtning have en påvirkning på produktiviteten, når der sker en adskillelse mellem ejerskab og driftsledelse? Og påvirker det de driftsmæssige beslutninger, og dermed produktiviteten på langt sigt, når landmanden ikke ejer jorden?

Denne problemstilling er aldrig blevet undersøgt før i en dansk sammenhæng. Derfor satte vi os for at undersøge det i vores speciale som specialestuderende i Fødevareerhverv. Det gav nogle interessante resultater, og dét, vil vi gerne fortælle jer om.

På dagsordenen er:

 • Hvorfor kan forpagtning påvirke produktiviteten?
 • Hvordan ser markedet for forpagtning ud i Danmark?
 • Metoden til undersøgelsen
 • Resultater og konklusion

Og til sidst: 

 • Hvordan det er at være specialestuderende i Danmarks Statistik

Arrangementet vil foregå på dansk.

Tid

10. juni 2021 kl. 13.00-14.00

Sted

Zoom

Arrangør

Danmarks Statistik,
Fødevareerhverv

Eksterne deltagere:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Henrik Bolding Pedersen
Tlf.: 39 17 33 15
hpe@dst.dk

Kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR registeret - den 25. januar 2021

Social- og indenrigsministeriet nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, med deltagelse af DST, til undersøgelse af kvaliteten i CPR. Undersøgelsen er iværksat på baggrund af, at der i de senere år har været rejst tvivl om kommunernes opgaveløsning i forbindelse med registrering af bopæl herunder udrejse i CPR. 

VIVE har forestået de kvantitative såvel som kvalitative undersøgelser af kommunernes personregistrering i CPR mhp. at komme med mulige forslag til forbedringer i f.eks. registreringspraksis, organisering af registrering i kommunerne såvel som i lovgrundlaget for CPR.

Niels Jørgen Mau Pedersen, VIVE vil fortælle om resultaterne af den rapport som er udarbejdet dels på baggrund af dels CPR data og dels på baggrund af en survey undersøgelse af udvalgte kommuners procedure for deres registreringspraksis. 

Niels Jørgen Mau Pedersen er projektchef i Det Nationale Forskningsscenter for Velfærd (VIVE).

Tid

25. januar 2021 kl. 14.00-15.00

Sted

Zoom

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Henning Christiansen
Tlf.: 39 17 33 05
hch@dst.dk

Konference om Big Data - den 23. januar 2020

Danmarks Statistik afholder en konference om Big Data. Konferencen vil komme ind på følgende emner:

 • Vise eksempler på fordele og muligheder for anvendelse af de nye datakilder i statistikproduktionen
 • Vise eksempler på hvordan anvendelsen af nye datakilder indgår i forskning og undervisning på universiteterne
 • Lægge op til en diskussion af de etiske aspekter af anvendelsen af de nye datakilder
 • Slutte af med en diskussion af de strategiske muligheder for et gennemdigitaliseret samfund som det danske ved anvendelsen af de nye datakilder  

Se program

Tid

23. januar 2020 kl. 8.30 – 15.30

Sted

Eigtveds Pakhus, 
Strandgade 25G,
1401 København

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Michael Specht
Lokal tlf.: 39 17 38 77
msp@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Big Data in Official Statistics - den 22. januar 2020

I forbindelse med Danmarks Statistiks konference ’Nye datakilder – Nye muligheder’ der afholdes torsdag den 23. januar, får vi besøg af Generaldirektøren for det estiske statistikbureau Mart Magi.

På konferencen har han følgende indlæg:
‘The use of Big Data in official statistics – the case of Estonia’.

Du får hermed en unik mulighed for at høre indlægget dagen før konferencen. Estland er på mange områder langt fremme, når det gælder digitalisering og modernisering af statistikproduktionen.

Mart Magi har været Generaldirektør for det estiske statistikbureau siden 2017.

Tid

22. januar 2020 kl. 13.30 – 14.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bettina Steen Brix
Tlf.: 39 17 39 02
bsb@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Landbrug og klima - hvad betyder det? - den 16. januar 2020

Kom og hør Lars Gårn Hansen og Jørgen Elmeskov for-tælle om landbrug og klima:

 • hvad betyder den nye klimalov, 70 pct. målet, og hvordan kommer vi derhen
 • Hvordan kan landbruget reguleres i forhold til ud-ledning af kvælstof for at nå klimamålene, og hvad betyder lækage problematikken for landbruget?

Lars Gårn Hansen er professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og er desuden en del af formandsskabet for De Økonomiske Råd.

Jørgen Elmeskov er Rigsstatistiker i Danmarks Statistik, og sidder bl.a. i Klimarådet.Har tidligere været Vicechef-økonom i OECD og har siddet i Klimakommissionen.

Tid

16. januar 2020 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Fødevareerhverv,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet

Jeppe S. Herring
Lokal tlf.: 39 17 33 25
jhr@dst.dk

’Vores mål’ - et projekt der skal give genlyd - den 2. december 2019

Verdensmålene fylder meget i medierne, blandt politikere, internationalt og også i Danmarks Statistik. Men nu er det planen, at de skal komme til at fylde endnu mere.

Danmarks Statistik har fået en central rolle i udmøntningen af projektet ’gør verdensmål til vores mål’. Projektet er blevet til på initiativ af 2030-panelet, der er nedsat af folketingets 2030-netværk, og formålet er at invitere alle danskere til at komme med bud på relevante supplerende verdensmålsindikatorer.

Danmarks Statistik rapporterer i forvejen på de globale indikatorer, der er vedtaget af FN’s generalforsamling. Med ’vores mål’ projektet er det planen at supplerede de globale indikatorer med indikatorer, der er særligt relevante for udviklingen af social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed i en dansk sammenhæng.

Danmarks Statistik skal i løbet af projektet være den overordnede koordinator af aktiviteterne og bidrage med faglig viden om data og mulighederne for at etablere målbare indikatorer. Projektet går ’rigtigt’ i gang d. 27. november, hvor en dedikeret hjemmeside voresmål.dk lanceres. Lanceringen sker sideløbende med en kampagne, hvor projektet synliggøres både i pressen og på bannere rundt omkring i landet.  

Kom og hør, hvad projektet præcist går ud på og hvordan Danmarks Statistik forventes involveret i det.

Tid

2. december 2019 kl. 11.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Maciej Truszczynski
Tlf.: 39 17 39 16

Hvor meget tjener man i løbet af livet? - den 27. november 2019

Danmarks Statistik har dannet et nyt register om folks indkomster over en lang periode.

På det grundlag kan man fx belyse kønnets, uddannelsens og stillingens betydning for indkomsten i gennem en større del af livet i stedet for kun at se på indkomsten et enkelt år. Man kan også analysere, om personer, der gennem lang tid har haft en forholdsvis lav indkomst, har et dårligere helbred og risiko for tidligere død.

Danmarks Statistik udgiver den 20. november 2019 en Analyse, der viser nogle af anvendelsesmulighederne af det nye register. Analysen kan findes på www.dst.dk

Tid

27. november 2019 kl. 14.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Privatøkonomi og velfærd,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Bo Møller
Tlf.: 39 17 31 04
bom@dst.dk

Gør verdensmål til vores mål - orienteringsmøde - den 26. november 2019

Vores Mål handler om at udvikle danske indikatorer til Verdensmålene, som frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling i Danmark.

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 26. november 2019, hvor Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, vil skyde arbejdet i gang med at gøre Verdensmål til Vores Mål. Vi vil sammen løfte sløret for, hvordan de nye danske indikatorer skal udvikles, og hvordan du kan deltage.

Kort om Vores Mål

I Danmark har vi forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 Verdensmål, der omhandler alt fra ligestilling, klima til ansvarligt forbrug og produktion. Verdensmålene omfatter 169 delmål og over 200 indikatorer, som er fastsat af FN. I nogle tilfælde kan de indikatorer være vanskelige at måle, og derfor er formålet med Vores Mål at udvikle supplerende danske indikatorer, der er håndgribelige og afspejler hverdagen i Danmark.

Tid

Tirsdag d. 26. november kl. 15.00-16.30

Sted

Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 Islands Brygge

Program

15.00-15.30: Ankomst og check-in
15.30-15.40: Steen Hildebrandt, Formand for 2030-Panelet byder velkommen
15.40-15.45: Niels Ploug, Direktør for Personstatistik, Danmarks Statistik
15.45-16.15: Bahare Haghshenas, Partner i Monitor Deloitte & Mikkel Salgaard Bendtsen, Partner i Geelmuyden Kiese præsenterer Vores Mål og mulighederne for at give input undervejs
16.15-16.30: Q&A

Livestreaming

Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du følge orienteringsmødet på live-stream og stille spørgsmål via https://deloitte.eventcdn.net/voresmaal/

Bag Vores Mål står 2030-panelet i samarbejde med Danmarks Statistik.

Turismevækst og bevaring af kultur- og naturarv – modsætning eller samspil - den 18. november 2019

2019 har været et rekordår for dansk turisme, og de gode tider ser ud til at fortsætte. Det nationale vækstmål for tu-risme frem mod 2025 er 17 mio. flere overnatninger.

Væksten i turisme skaber arbejdspladser og indtægter, men øger samtidig også presset på de mest besøgte steder i Danmark såsom Bornholm, Blåvand og København.

Presset kommer bl.a. til udtryk i form af øget slid og pres på infrastruktur og kultur- og naturarv. Lokalbefolkningen bliver presset ud af turistområderne, og tilbageværende beboere generes i stigende grad af turisterne.

Kom og hør, hvordan Lone Alletorp Callard fra Wonderful Copenhagen mener, at vækst og bæredygtig turisme kan gå hånd i hånd, i en verden hvor afstandene blive mindre og mindre.

Lone Alletorp Callard er ansvarlig for analyse og projektstyring af diverse udviklingsprojekter og analyseprojekter i Wonderful Copenhagen, og har mange års erfaring på området.

Tid

18. november 2019 kl. 13.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Konjunkturstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Else-Marie Rasmussen
Tlf.: 39 17 33 62
emr@dst.dk

Hvem har formuer i skattely - og hvorfor - den 30. oktober 2019

Skattely er et emne, der ofte er i fokus i den offentlige debat – og i stigende grad også i den økonomiske forskning. Her ses der bl.a. på omfanget af brugen af skattely for forskellige grupper i befolkningen, altså hvem der har formuer placeret i skattely og hvorfor. Det sættes der fokus på i dette oplæg.

Niels Johannesen er professor MSO ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, og forsker i international beskatning, skatteplanlægning, skatteunddragelse, beskatning af multinationale virksomheder og beskatning og regulering af den finansielle sektor. 

Tid

30. oktober 2019 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

National cybersikkerhedsmåned i oktober - Digital sikkerhed i små og mellemstore virksomheder - den 30. oktober 2019

Digital sikkerhed skal have et løft. National cybersikkerhedsmåned i oktober skal ruste borgere og virksomheder til en hverdag med flere og flere digitale trusler.

Danmarks Statistik bidrager til et øget fokus på den digitale sikkerhed ved at afholde et fagligt møde om følgende emner:

 • Hvordan kan små og mellemstore virksomheder styrke deres digitale sikkerhed? Oplæg fra Erhvervstyrelsen
 • Nye tal om it-sikkerhed i danske virksomheder
 • Nye tal om it-sikkerhedsangreb oplevet af borgere
 • Spørgetid/diskussion

Vel mødt

Tid

30. oktober 2019 kl. 10.30-11.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Forskning, Teknologi og Kultur,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Agnes Tassy
Tlf.: 39 17 31 44
ata@dst.dk

Så lyt dog til virkeligheden - den 27. september 2019

Berlingske 28.8.2919: ”I en ny bog langer professor i økonomi Katarina Juselius kraftig ud efter sine kolleger og Finansministeriets regnemodeller. De er »fejlagtige« og »virkelighedsfjerne«. Og det samme bliver den politik, som modellerne regner på.”

Katarina Juselius har igennem mere en 30 år arbejdet med empiriske modeller og har publiceret videnskabelige artikler i de mest betydende tidsskrifter. I 1990’erne var Katarina den 8. mest citerede økonom i verden. Katarina er mest kendt for sit arbejde med at udvikle og udforske CVAR modellen, og er bl.a. forfatter til lærebogen ’The Cointegrated VAR model: Methodology and Applications’.

Katarina Juselius fortæller med udgangspunkt i sin seneste bog ’Økonomi og virkeligheden’ om erfaringer og resultater fra arbejdet med CVAR-modeller. Katarina vil også berøre kritikken af Finansministeriet regnemetoder.

Katarina Juselius er økonom, økonometriker og professor emeritus i økonomi på Københavns Universitet. Katarina Juselius er aktuel med bogen ’Økonomien og virkeligheden - et opgør med finanskapitalismen’.

Tid

27. september 2019 kl. 11.00-12.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Modelgruppen,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Jes Asger Olsen
Tlf.: 39 17 32 01
jao@dst.dk

Hvordan høster vi gevinsterne af datarevolutionen? - 11. september 2019

Danmarks Statistik får 11. september besøg af Eurostats generaldirektør, Mariana Kotzeva.

I forbindelse med sit besøg vil hun på et fagligt arrangement fortælle om et af de centrale udviklingsområder i de kommende år, nemlig hvordan vi høster gevinsterne af datarevolutionen.

Kom og hør hendes tanker om, hvordan det europæiske samarbejde på statistikområdet kan hjælpe med i denne proces, fx gennem politiske og juridiske initiativer.

Oplægget foregår på engelsk.

Mariana Kotzeva er generaldirektør for EU’s statistiske kontor, Eurostat. Hun har tidligere bl.a. været præsident for Bulgariens nationale statistikinstitution.

Tid

11. september 2019 kl. 11.00-12.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Direktionssekretariatet,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Kim Voldby Pedersen
Tlf.: 39 17 39 15

Progress in monitoring the development in the SDGs across the world - 10. september 2019

Udfordringer, som international statistik står overfor.
Arrangement med Stefan Schweinfest, direktør for FN’s Statistiske Division.

For første gang i Danmarks Statistiks historie får vi besøg af en direktør for FN’s Statistiske Division.

Da FN’s statistiske aktiviteter vedrører mange områder, herunder mange af Danmarks Statistiks internationale aktiviteter, tilbydes der 2 faglige arrangementer med Stefan Schweinfest. Du kan nederst på denne side tilmelde dig dette arrangement:

Kl. 10.45 – 12.00:
Progress in monitoring the development in the SDGs across the world

Vær med og bliv klogere på, hvilke udfordringer det internationale statistiske samarbejde står overfor og hvordan Danmarks Statistiks internationale aktiviteter passer ind i et større billede.

Arrangementerne foregår på engelsk og afsluttes med en mulighed for at stille spørgsmål.

Stefan Schweinfest blev udnævnt til direktør af FN Statistiske Division i 2014. Under hans ledelse, udarbejder og formidler FN globale statistikker, udvikler standarder, herunder integration af statistisk og geospatial information og bidrager til styrkelse af landenes statistiske systemer. 

Tid

10. september 2019 kl. 10.45-12.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Maciej Truszczynski
Tlf.: 39 17 39 16
mtr@dst.dk

Challenges facing statistics at the current juncture and the emerging responses - 10. september 2019

Udfordringer, som international statistik står overfor.
Arrangement med Stefan Schweinfest, direktør for FN’s Statistiske Division.

For første gang i Danmarks Statistiks historie får vi besøg af en direktør for FN’s Statistiske Division.

Da FN’s statistiske aktiviteter vedrører mange områder, herunder mange af Danmarks Statistiks internationale aktiviteter, tilbydes der 2 faglige arrangementer med Stefan Schweinfest. Du kan nederst på denne side tilmelde dig dette arrangement:

Kl. 9.30 – 10.30:
Challenges facing statistics at the current juncture and the emerging responses 

Vær med og bliv klogere på, hvilke udfordringer det internationale statistiske samarbejde står overfor og hvordan Danmarks Statistiks internationale aktiviteter passer ind i et større billede.

Arrangementerne foregår på engelsk og afsluttes med en mulighed for at stille spørgsmål.

Stefan Schweinfest blev udnævnt til direktør af FN Statistiske Division i 2014. Under hans ledelse, udarbejder og formidler FN globale statistikker, udvikler standarder, herunder integration af statistisk og geospatial information og bidrager til styrkelse af landenes statistiske systemer. 

Tid

10. september 2019 kl. 9.30-10.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Maciej Truszczynski
Tlf.: 39 17 39 16
mtr@dst.dk

Den kommunale udligning - 5. september 2019

Den kommunale udligning spiller en afgørende rolle i kommunernes økonomi. Det betyder bl.a., at der er stor opmærksomhed på de data og den statistik, der ligger bag den kommunale udligning. Ved dette arrangement sætter en af landets førende eksperter på området fokus på den kommunale udlignings opbygning og funktion.

Niels Jørgen Mau Pedersen er projektchef i VIVE, og var i mange år ansat i bl.a. Økonomiministeriet og Indenrigsministeriet.

Tid

5. september 2019 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Danmarks Statistik på Folkemødet 2019 - 13.-16. juni 2019

Danmarks Statistik er på Folkemødet som del af #Faktaboksen, der holder til på stadeplads J18.

TORSDAG KL. 13.00-14.00

Verdensmål på dansk

På hvilke områder skal vi sætte ind i en dansk sammenhæng for at bevare og udvikle bæredygtigheden i det danske samfund? 

Folketingets 2030-netværk har sammen med 2030-panelet, hvor Danmarks Statistik også er repræsenteret, udviklet det såkaldte baselineprojekt om mål for dansk bæredygtighed. Formålet er at udvælge de eksisterende indikatorer blandt FN’s 232 indikatorer, der giver mening i en dansk sammenhæng og supplere dem med nye relevante danske indikatorer.
Deltagerne i teltet kan komme med ideer til danske indikatorer.

Medvirkende:
Kirsten Brosbøll, politiker, Socialdemokratiet
Marie Gad, fagleder, DI
Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Sif Holst, næstformand, Danske Handicaporganisationer
Ordstyrer:
Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik

 

FREDAG 12.00-13.00

Eksport med og uden danske hænder

Danske virksomheder organiserer i stigende grad deres produktion og aktiviteter på tværs af landegrænser. Industrien er et område, hvor globaliseringen er særligt udtalt.

Men hvad betyder det, når varer ikke produceres på danske arbejdspladser, og når virksomhederne tjener deres penge via datterselskabers aktiviteter i udlandet? I forhold til eksport er fokus ofte på varer, der krydser grænsen, men bør vi fokusere bredere på industrikoncernernes samlede økonomiske betydning for den danske økonomi?
Vi tager debatten med repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Medvirkende:
Morten Granzau Nielsen, økonomisk politisk chef, DI
Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal
Ordstyrer:
Pernille Enggaard, økonomisk journalist, Radio24/syv

 

FREDAG 15.00-16.00

Verdensmål og virksomhederne

Virksomhederne spiller en central rolle i relation til verdensmålene. Både deres produktion og deres produkter påvirker målene om et bæredygtigt samfund.

Kom til debatevent, der bl.a. sætter fokus på, hvordan virksomhederne engagerer sig i verdensmålene og de udfordringer, der er ved at måle bæredygtighed i produkter og produktion. Danmarks Statistik har undersøgt virksomhedernes hidtidige engagement i forhold til verdensmålene. Resultaterne præsenteres som indledning til diskussionen.

Medvirkende:
Rasmus N.D. Skov, Director of Sustainability, Ørsted 

Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet
Thomas Roland, CSR-chef, COOP
Anne Gadegaard, seniorrådgiver, CSR, Novo Nordisk
Emilie Juel-Helwig, Head of Corporate Sustainability, Pension Danmark
Ordstyrer:

Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik

 

LØRDAG 15.00-16.00

Verdensmål – helt lokalt

’Tænk globalt, handl lokalt’ er et kendt slogan om bæredygtighed, der på daglig basis omsættes til praksis i mange danske kommuner.

Vi sætter fokus på en udvalgt række af kommunale og lokale initiativer; hvordan de blev etableret, hvilken forskel de regner med at gøre, hvordan de holder ’dampen oppe’, og hvilke udfordringer de står over for.

Inden da fortæller KL om verdensmålene på det kommunale landkort, og Danmarks Statistik præsenterer analyser af bæredygtighed på kommunalt niveau på udvalgte områder.

Medvirkende:
Laila Kildesgaard, direktør, Kommunernes Landsforening
Marcel Meijer, borgmester, Samsø Kommune
Inger Olsen, direktør, Sønderborg Kommune
Mette Annelie Rasmussen, borgerrepræsentant, Københavns Kommune
Tine Græse, borgmester, Gladsaxe Kommune
Ordstyrer:
Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik

Grundlovsarrangement om fakta i medier og offentlig diskussion - den 5. juni 2019

I en tid med polarisering, populisme og tillidsnedsmeltning, stiller DRs tidligere nyhedsdirektør spørgsmålet: Hvordan kan fakta, inspiration og nuancer blive fundamentet for både journalistik og den offentlige samtale?

Ulrik Haagerup har startet det uafhængige Constructive Institute med en vild mission: At ændre den danske og globale nyhedskultur på fem år for at styrke demokratiet gennem mere ansvarlig, fakta baseret og løsningsorienteret journalistik. Deltag i den demokratiske debat om konstruktive medier på selve grundlovsdagen.

Ulrik Haagerup er tidligere chef for DR’s nyhedsredaktioner fra 2007-2017. I dag er han direktør for Constructive Institute, Aarhus Universitet. Han har tidligere haft lederstillinger ved bl.a. Jyllands-Posten og Nordjyske Medier samt i eget firma. Han har desuden været formand for Styrelsen for Center for Journalistik ved Syddansk Universitet. I 1990 modtog han Cavlingprisen.

Tid

5. juni 2019 kl. 13.00-14.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Direktionssekretariatet,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Kim Voldby Pedersen
Tlf.: 39 17 39 15
kvp@dst.dk

Perspektiver på ligestilling i Danmarks Statistik - den 27. maj 2019

Kom og hør to inspirerende oplæg til diskussion om både individuelle og kollektive perspektiver på ligestilling.

Birgitte Baadegaard vil fortælle om kønsligestilling og hvordan det skaber trivsel og innovation.

Marianne Egelund Siig vil sætte fokus på, hvordan man arbejder strukturelt og organisatorisk med at fremme ligestilling i en organisation

Tid

27. maj 2019 kl. 13.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale:Kantinen

Arrangør

Danmarks Statistiks ligestillingsgruppe

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Janni Stavad
Tlf.: 39 17 34 41
sta@dst.dk

Learning and Interpreting with Mathematical Optimization - den 22. maj 2019

Data Science aims to develop models that extract knowledge from complex data and represent it to aid Data Driven Decision Making. Mathematical Optimization has played a crucial role across one of the main pillars of Data Science, namely Supervised Learning. Supervised Learning models should strike a balance between accuracy and interpretability. Interpretability is desirable for by non-experts; it is required by regulators for models aid-ing, for instance, credit scoring; and since 2018 the EU extends this requirement by imposing the so-called right-to-explanation. In this talk, we show the important role that Mathematical Optimization plays to model the trade-off between learning accuracy and interpretability.

Tid

22. maj 2019 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale:Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Laust Hvas Mortensen
Tlf.: 39 17 32 18
lhm@dst.dk

Kulturvaneundersøgelsen - et samarbejde mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik - den 21. maj 2019

Hvad er kulturvaneundersøgelsen? 
Hvad viser resultaterne indtil nu?
 
Hvordan samarbejder vi om udvikling af nye spørgsmål, formidling af resultaterne og kompetenceudvikling?
Hvordan arbejder Kulturministeriet med kulturvaneundersøgelsen?
Hvad har vi lært indtil videre og hvordan kan samarbejdet forbedres?

Vær med til at høre om kulturvaneundersøgelsen, som blev udviklet og igangsat i 2018 i samarbejde med Kulturministeriet. Kulturministeriet kommer og fortæller om den store tværgående undersøgelse, som kører i 24 måneder. De første resultater er offentliggjort den 1. marts 2019. 

Vel mødt
Claus Werner Andersen og Agnes Tassy

Tid

21. maj 2019 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Forskning Teknologi og Kultur,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Agnes Tassy
Tlf.: 39 17 31 44
ata@dst.dk

Statistik og overenskomster - 9. maj 2019

Statistik og overenskomster hænger snævert sammen på den måde, at der anvendes statistik, data og analyser som grundlaget for overenskomstforhandlingerne. Ved arrangementet vil to af ’regnedrengene’ fra de centrale organisationer på industriområdet - DI og Dansk Metal - fortælle om hvordan statistik anvendes ved overenskomstforhandlingerne.

Steen Nielsen er underdirektør i DI med ansvar for løn og arbejdsmarkedspolitik.

Thomas Søby er cheføkonom i Dansk Metal.

Tid

9. maj 2019 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Conference: New Techniques and Technologies for Statistics Conference 2019 in Brussels - den 11.-15. marts 2019

The NTTS series, New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) is an international biennial scientific conference series, organised by Eurostat, on new techniques and methods for official statistics and the impact of new technologies on statistical collection, production and dissemination systems. The purpose of the conference is both to allow the presentation of results from currently ongoing research and innovation projects in official statistics, and to stimulate and facilitate the preparation of new innovative projects (by encouraging the exchange of views and co-operation between researchers - including the possible building of research consortia) with the aim of enhancing the quality and usefulness of official statistics.

Date and venue

The NTTS 2019 conference will take place from 12 to 14 March 2019 in Brussels, in the Charlemagne building (170 Rue de la Loi)  with satellite events the first taking place on 11 March 2019 (Big Data Hackathon presentations) and other two on 15 March 2019 (Measuring Digital Economy and MAKSWELL). 

Organiser

The European Commission, Eurostat.

Questions regarding the event

NTTS homepage

Content related questions

Jannie Eriksen
Telephone: 39 17 39 07
jae@dst.dk

Big Data by security - den 16. januar 2019

’BIG DATA BY SECURITY’ er som forskningsprojekt brugt til at igangsætte et ’sandbox’ projekt med fokus på offentlig/privat datasamarbejde. Projektet er støttet af Industriens Fond og ledet af lektor Kurt Nielsen fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet – i samarbejde med Danmarks Statistik. Formålet med ’sandbox’ projektet er at udvikle og teste en ’virtuel platform’ til kontrolleret og fortrolig brug af data på tværs af dataansvarlige myndigheder som fx Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen samt eksterne offentlige/private brugere. Kurt Nielsen fortæller nærmere om projektet, og de faciliteter, der er udviklet i den forbindelse, samt planer for videreførelse af projektet.

Tid

16. januarkl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus - den 13. december 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik indgik i 2015 en samarbejdsaftale om etablering af et Uddannelsesdatavarehus, der indeholder data fra DST og fra UFM.
Gennemsigtigheden på uddannelsesområdet er hermed forbedret, hvilket giver mulighed for at træffe beslutninger såvel på institutionsniveau som på ministerieniveau på et fælles evidensbaseret grundlag.
Kontorchef Jens Storm og chefkonsulent Kim Dehn viser datavarehuset og fortæller om processen med udvikling og samarbejdet med DST.

Jens Storm er kontorchef med ansvar for analyse, statistik og Den Koordinerede Tilmelding. Jens Storm har gennem de senere år taget en række initiativer til konkret anvendelse af statistik i præsentation af uddannelsessektoren og er ansvarlig for samarbejdet med DST.

Kim Dehn er ekspert i visning af uddannelsesdata og har overblik over både data og præsentationsmæssige muligheder og begrænsninger. Kim har et tæt samarbejde med flere kontorer i DST.

Tid

13. december 2018 kl. 11.00-12.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Christian Vittrup
Tlf.: 39 17 37 47
cvi@dst.dk

Kan indberetning ske automatisk direkte fra virksomhedens it systemer? - den 10. december 2018

Kom og hør Rasmus Eskild Jensen fra Erhvervsstyrelsen fortælle om Automatisk Erhvervsrapportering.

Initiativet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal undersøge hvordan den digitale udvikling kan udnyttes til at øge automatisering af virksomheders indberetning til det offentlige - herunder til Danmarks Statistik, SKAT og Erhvervsstyrelsen.

En række analyser og testforløb skal afdække muligheder og forudsætninger for at automatisere finansiel og økonomisk indberetning til det offentlige fra virksomheders bogføringssystemer o.lign.

Rasmus vil fortælle om visionen, den aktuelle status og den videre proces.

Tid

10. december kl. 13.10-14.10

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Erhversstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Maria Lopez Juhl
Tlf.: 39 17 33 54
mjl@dst.dk

Global Platform for Big Data for officiel statistik - den 14. november 2018

Danmarks Statistik har netop offentliggjort sin Big Data strategi – og har i en årrække deltaget i arbejdet med Big Data i en FN arbejdsgruppe. Den arbejdsgruppe er ved at udvikle en global platform for udveksling af data og services til brug for anvendelsen af Big Data til produktion af officiel statistik. På mødet fortæller kolleger fra ONS i England, der udvikler platformen, hvordan den kan understøtte arbejdet med Big Data.
(mødet foregår på engelsk)

Mark Craddock er hovedarkitekten på arbejdet med den Globale Platform og leder af ONS’s Global Platform team.

Gavin Phillips er ’program manager’ på arbejdet med den Globale Platform.

Tid

14. november kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Flere elbiler på de danske veje - den 5. november 2018

Kom og hør Niels Buus Kristensen fra Klimarådet fortælle om den nyligt udkomne rapport fra Klimarådet om flere elbiler på de danske veje.

Rapporten behandler behovene for langsigtede pejlemærker og virkemidler, der virker her og nu:

 • Mindst 500.000 elbiler i 2030
 • Stop for registreringer af nye personbiler på fossile brændsler i 2030
 • Tilskud til køb af elbiler

Præsentationen vil også perspektivere rapporten i forhold til regeringens klima- og luftudspil.

Niels Buus Kristensen er medlem af Klimarådet og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo. Tidligere medlem af Trængselskommissionen.

Tid

5. november kl. 14.00-16.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Konjunkturstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Søren Dalbro
Tlf.: 39 17 34 16

De økonomiske regnemodeller - den 1. november 2018

Siden 1970erne har Finansministeriet, Vismændene og Nationalbanken brugt forskellige økonomiske modeller som redskab ved udarbejdelsen af økonomiske prognoser og ved tilrettelæggelsen af politikanbefalinger. Det er i perioder sket langt fra offentlighedens søgelys i tekniske økonomers maskinrum; i andre perioder har modellernes brug og udformning givet anledning til intens offentlig debat. Det sidste er tilfældet i øjeblikket, hvor inddragelsen af "dynamiske effekter" for skatter og offentlige udgifter i "Finansministeriets regnemodeller" har givet anledning til stor politisk bevågenhed. De modeller Finansministeriet bruger er flere forskellige; den i Danmarks Statistik hjemmehørende ADAM har dog siden 1970erne været en hovedhjørnesten i økonomernes redskabskasse. Men nu arbejder Finansministeriet med opstilling af en ny model MAKRO. Modellerne bygger på en blanding af økonomisk teori og data. Modelbygning er ikke ren objektiv videnskab; der er også potentielt politiske afvejninger. Der er derfor god grund til at diskutere modellernes teoretiske og statistiske grundlag. Skal de baseres på statistik eller økonomisk teori? Hvor politisk kontroversielle effekter skal medtages? Og hvor uafhængige af de politiske beslutningstagere skal modelarbejdet være?

Niels Kærgård er professor emeritus i økonomi på Københavns Universitet og tidligere Overvismand.

Tid

1. november kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Nationalbanken gennem 200 år - 20. september 2018

Danmarks Nationalbank blev oprettet i 1818 og kan dermed i 2018 fejre sit 200-års jubilæum. Det giver en anledning til at se tilbage på de seneste 200-års danske erfaringer med økonomisk vækst, prisstabilitet, finansiel stabilitet og udviklingen i den finansielle sektor. Foredraget tager udgangspunkt i Nationalbankens jubilæumsbog, som kan hentes gratis på Nationalbankens hjemmeside.

Kim Abildgren er chefkonsulent i Danmarks Nationalbank og forfatter til bogen ’Danmarks Nationalbank 1818-2018’

Tid

20. september kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Dynamiske effekter af skat og offentlige udgifter - den 25. juni 2018

Kom og hør Peter Bache og John Smidt fortælle om dynamiske effekter i de økonomiske regnemodeller. Finansministeriet medregner dynamiske effekter af skatter i sine beregninger, men typisk ikke dynamiske effekter af offentligt forbrug. Emnet debatteres meget i medierne.

Peter Bache er kontorchef i Finansministeriets center for holdbarhed og strukturpolitik. 

John Smidt er direktør i De økonomiske Råds sekretariat, ”Vismændenes sekretariat”. 

Tid

25. juni 2018 kl. 13:30-15

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Økonomiske modeller,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Tony Kristensen
Tlf.: 39 17 32 04
tmk@dst.dk

Danmarks Statistik på Folkemødet 2018 - den 14.-17. juni 2018

Danmarks Statistik er på Folkemødet som del af #Faktaboksen, der holder til på stadeplads J31.

Torsdag kl. 15.30-16.30 DST

Skal vi acceptere urbaniseringen for at sikre væksten?

Urbaniseringen er i fuld gang i Danmark - både nationalt og lokalt. De store byer vokser på bekostning af andre områder, og lokalt vokser den største by i kommunen ofte mere end de øvrige byer. Skal man forsøge at sikre en større geografisk spredning af befolkningen via strukturelle tiltag, og hvilke tiltag fungerer i så fald bedst? 

Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune
Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
Martin Ågerup, direktør, CEPOS
Lars Pico Geerdsen, direktør, Kraks Fonds Byforskning
Anne Kaag Andersen, chefkonsulent, Danmarks Statistik
Ordstyrer: Carsten Ulrik Zangenberg, direktør, Danmarks Statistik

Fredag 13.30-14.30 DST

Datadeling: truer effektivisering borgerens datasikkerhed?

Politisk er det tanken, at data i højere grad skal udveksles, deles og samkøres mellem statslige og kommunale myndigheder, så borgerens og virksomhedens data kun skal registreres én gang. Men hvordan udnytter man bedst deling af data på tværs af myndigheder uden at sætte borgernes datasikkerhed over styr?

Lars Frelle Petersen, digital direktør, Dansk Industri
Hanne Marie Motzfeldt, leder, Center for Ret & Digitalisering, AU
Pernille Tranberg, medstifter, DataEthics
Niels Ploug, direktør, Danmarks Statistik
Ordstyrer: Ejvind Jørgensen, udvalgsformand, Dansk IT

Lørdag 12.00-13.00 DST

Vækstlokomotiver og gazeller – hvor skabes vækst?

Regeringen ønsker at skabe 32 såkaldte vækstlokomotiver med over 1.000 ansatte inden år 2020. Men kun få virksomheder har vokset sig så store i dette årtusind. På denne baggrund diskuteres hvorvidt den bedste vækststrategi for dansk økonomi er at satse på få, store vækstlokomotiver eller i højere grad fokusere mange mindre virksomheder. 

Geert Laier Christensen, underdirektør, Dansk Erhverv
Toke Kruse, iværksætter, Billy
Philipp Schröder, professor i økonomi, Aarhus Universitet
Peter Bøegh Nielsen, kontorchef, Danmarks Statistik
Ordstyrer: Thomas Bernt Henriksen, økonom og erhvervskommentator

Lørdag 15.00-16.00

Hvordan går det socialt udsatte børn og unge senere i livet?

At bryde den sociale arv for udsatte børn og unge er et højt prioriteret politisk mål. Ud fra bl.a. arbejde, indkomst og uddannelser har Danmarks Statistik set på, hvordan det går børn og unge, der for 20-25 år siden fik en forebyggende foranstaltning eller blev anbragt uden for hjemmet. Panelet diskuterer, hvilke indsatser der hjælper gruppen?

Lisbeth Zornig Andersen, stifter og leder, Huset Zornig
Thomas Gyldal Petersen, formand, KLs Børne- & undervisningsudvalg
Carl Holst, Social-, Indenrigs- & Børneudvalget, Folketinget
Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne
Birgitte Brøndum, chefkonsulent, Danmarks Statistik
Ordstyrer: Niels Ploug, direktør, Danmarks Statistik

"Deleøkonomi" - del dine idéer - den 12. juni 2018

Hvad er "deleøkonomi"?
Hvordan kan vi afgrænse den statistisk?
Hvordan kan vi måle deleøkonomien?
Hvordan påvirker den vores eksisterende statistikker?

Vær med til at diskutere ovenstående spørgsmål den 12. juni, hvor du har mulighed for at dele din mening og idéer til DST’s arbejde med deleøkonomien. Vi vil gerne trække på både din faglige viden og eventuelle private erfaringer med deleøkonomien.

Program:

 • Baggrund for arbejdet
 • Kort præsentation af vores forslag til en statistisk afgrænsning af deleøkonomien
 • Åben diskussion

Vel mødt

Peter Bøegh Nielsen og Agnes Tassy

Tid

12. juni 2018 kl. 10:30-11:30

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Erhvervslivets Udvikling,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Agnes Tassy
Tlf.: 39 17 31 44
ata@dst.dk

CPR - historie, udvikling og aktuelle anvendelse - den 23. maj 2018

CPR er den centrale leverandør af personoplysninger til den offentlige såvel som private sektor i Danmark.
Befolkningen i de 98 kommuner opdateres dagligt, og skaber et administrativt grundlag der er unikt og en af grundene til, at Danmark er et velfungerende samfund i administrativt henseende. Carsten Grage vil fortælle om CPR’s historie, udvikling og de udfordringer, som CPR står overfor i dag.

Carsten Grage har siden 2005 været kontorchef i CPR-kontoret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. CPR-kontoret har ansvaret for CPR’s drift, vedligehold og fortsatte udvikling. Kontoret er endvidere klageinstans for kommunernes afgørelser i bopælssager.

Tid

23. maj 2018 kl. 14-15

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse, 
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Henning Christiansen
Tlf.: 39 17 33 05
hch@dst.dk

Sådan går det unge, der er blevet straffet for kriminalitet - den 3. maj 2018

Britt Østergaard Larsen fra VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – har netop forsvaret sin ph.d. afhandling om forholdet mellem unges kriminelle adfærd, sanktioner og uddannelse. Analyserne er bl.a. baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og består af fire case-studier. Så kom og hør Britt fortælle om resultaterne af analyserne.

Britt Østergaard Larsen er forsker og ph.d.. Hun forsker i forebyggelse af kriminalitet, herunder betydningen af forskellige former for sanktioner og uddannelse, og har en stor erfaring med evalueringsopgaver på uddannelsesområdet, hvor hun har undersøgt både folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Britt er tilknyttet Tryg Fondens Børneforskningscenter i en post-doc-stilling.

Tid

3. maj 2018 kl. 14:00-15:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Big Data, Machine Learning og DABAI - den 12. april 2018

Stephen Alstrup, Professor på DIKU (Datalogisk Institut, Københavns Universitet), kommer på besøg hos Danmarks Statistik for at fortælle om sit arbejde med Big Data og Machine Learning med særlig fokus på uddannelsessektoren.

’Jeg er big data-forsker, og jeg brænder for at gøre noget godt for samfundet. Men jeg (og mine kollegaer) har næsten givet op, når det handler om at bruge offentlige data… Vi kunne spare staten for milliarder af kroner, finde kur mod alvorlige sygdomme, men politikerne siger nej tak’.

Aktuelt er Stephen Alstrup involveret i bl.a. Danish Center for Big Data Analytics and Innovation, DABAI. Det er et center med deltagelse af en række offentlige institutioner og private virksomheder og med Danmarks Innovationsfond som hovedsponsor, og som i løbet af en fireårig periode skal sende Danmark helt til tops inden for udnyttelsen af Big Data.

Arbejdet i DABAI har bl.a. resulteret i udviklingen af et Big Data-værktøj, som kan afhjælpe frafald i de danske gymnasier. Nu kan man med mere end 90 procents sikkerhed forudsige, om en elev er på vej til at droppe ud. Værktøjet bygger på store mængder data om elever, og kan advare, hvis en elev er i farezonen for at droppe ud.

Stephen Alstrup
Medstifter af Octoshape, hvis software er installeret af mere end 100 mio.
Medstifter af IT-Universitetet 
Professor ved Datalogisk institut, Københavns Universitet 
Viceinstitutleder med ansvar for innovation og erhvervssamarbejde 
Digital vismand
Rådgiver for Uddannelses- og Forskningsministeren

Tid

12. april 2018 kl. 15:00-16:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Kantinen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Christian Vittrup
Tlf.: 39 17 37 47
cvi@dst.dk

Nu slås der SØM i - den 9 april 2018

Kom og hør om den nye Socialøkonomiske Investeringsmodel – også kaldet SØM. Der er tale om et beregningsværktøj i Excel til økonomiske analyser af sociale indsatser. SØM kan anvendes af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker de offentlige kasser over en kortere eller længere tidshorisont.
Modellen er især relevant for kommuner, men også for regioner, råd, fonde og NGO’er på socialområdet. 

Hans Hummelgaard
Cand oecon, Forsknings- og analysechef i VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Line Kongstad 
Ph.d. i økonomi, Specialkonsulent i Center for Data, Analyse og Metode (CDAM), Socialstyrelsen

Birla Rasmussen
Cand oecon, Fuldmægtig i Center for Data, Analyse og Metode (CDAM), Socialstyrelsen

Steen Bielefeldt Pedersen,
Cand polit. Kontorchef i Privatøkonomi og Velfærd, DST

Tid

9. april 2018 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Privatøkonomi og Velfærd,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Preben Etwil
Tlf.: 39 17 32 72
pet@dst.dk

Beregning af kvaliteten af hospitalers patientbehandlinger - Forskningssamarbejde mellem DST og RKKP - den 16. marts 2018

Kom til et spændende foredrag om hvordan man kan beregne kvaliteten af de offentlige hospitalers patientbehandlinger. 

I forbindelse med vækstberegningerne for offentlige hospitalers produktionsværdi i nationalregnskabet deltager DST i et EU-pilotprojekt, hvor estimering af kvaliteten af offentlige hospitalers patientbehandlinger indgår.

Nationalregnskab samarbejder bl.a. med Sundhedsdatastyrelsen og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) om sundhedsdata til kvalitetskorrektion af den offentlige produktion af sundhedstjenester.

Gennem samarbejdet med RKKP har lægelige eksperter fra specifikke kliniske områder medvirket til at definere kvaliteten af patientbehandlinger og dermed af om den offentlige hospitalsproduktion går i den rigtige retning, dvs. hvor meget der kommer ud af de omkring 100 mia. kr. der årligt bliver investeret i det offentlige hospitalsvæsen.

Kom og hør oplæg fra DSTs og RKKPs deltagere om projektet 

Charlotte Cerqueira er overlæge og afdelingsleder i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som skal sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.

Aksel Juel Clemmensen er fuldmægtig i Nationalregnskab og arbejder bl.a. med beregningen af produktionsudviklingen i den offentlige sektor. 

Laust Hvas Mortensen er chefkonsulent i Analyseenheden i Metode og Analyse.

Tid

16. marts 2018 kl. 13:00-14:30

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Aksel Juel Clemmensen
Tlf.: 39 17 35 15
ajc@dst.dk

Produktivitet 2017 - rapport fra DØRS - den 25. januar 2018

Kom og hør John Smidt fortælle om den nyligt udkomne rapport fra DØRS om produktivitet:

 • Oprettelse af produktivitetsråd
 • Produktivitet, velstand og konkurrenceevne
 • Produktivitetsudviklingen
 • Anbefalinger og gennemførte tiltag
 • Produktivitetsforskelle mellem virksomheder

Nationalregnskabet fortæller om udfordringerne ved måling af produktivitetsudviklingen.

John Smidt er direktør i De Økonomiske Råds sekretariat.

Tid

25. januar 2018 kl. 14:00-16:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Konjunkturstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Søren Dalbro
Tlf.: 39 17 34 16
sda@dst.dk

The Basic Income Experiment in Finland - den 11. december 2017

Finland har gennemført et forsøg med basis-indkomst/borgerløn. Forsøget er blevet beskrevet og undersøgt af forskningsinstitutionen KELA – og rapporten findes her.

Forskningsdirektør ved KELA Olli Kangas besøger Danmarks Statistik den 11. december, hvor han vil fortælle om ideerne bag basis-indkomst/borgerløn og evalueringen af eksperimentet – samt status i Finland på området.

Olli Kangas er forskningsdirektør ved KELA. Uddannet sociolog og tidligere professor ved universiteter i Finland, Sverige og ved SFI i Danmark.

Tid

11. december 2017 kl. 13:30-14:30

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Skak Nielsen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Repræsentativitet eller datafangst? - den 1. december 2017

Peter Linde fortæller om repræsentativitet i dataindsamlinger. I en tid med hurtige data bliver det let tallenes tyranni, der sætter dagsordenen: Kvalitet bliver et spørgsmål om mange data, frem for rigtige repræsentative metoder. Hvilke krav kan man sætte til data, der skal danne baggrund for beslutninger og faktabaseret debat? Peter Linde vil belyse dette med eksempler fra 35 års arbejde med survey metoder på Danmark Statistik og SFI, og hvordan man med registre kan sikre universel repræsentativitet for ikke bare køn og alder, men alt, så undersøgelsen kan sige noget retvisende om virkeligheden. 

Peter Linde er cand.scient. i matematisk statistik, kontorchef i DST Survey og var før metodechef i Danmarks Statistik. Peter er censor på Københavns Universitet, referee på danske og internationale undersøgelser og publikationer om survey og arrangerer de årlige symposier i anvendt statistik. Peter er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Surveyforskning, den danske repræsentant i International Association of Survey Statisticians og medlem af International Statistical Institute (ISI).

Tid

1. december 2017 kl. 13:00-14:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Skak Nielsen

Arrangør

Kommunikation og Salg, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Peter Linde
Tlf.: 39 17 32 71

FN’s bæredygtighedsmål og Danmarks Statistik - den 29. november 2017

Danmarks Statistik spiller en central rolle i overvågningen af den danske opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål – de såkaldte SDG’er (Sustainable Development Goals).

Der er tale om en spændende og omfattende opgave, der skal løses tværgående i institutionen og i et interessant samarbejde med parter udenfor Danmarks Statistik fra den politiske verden, erhvervslivet, den akademiske verden, med danske NGOer og globalt i det FN styrede globale statistiksamarbejde.

Kom og hør om arbejdet for at få SDGerne på plads som en aktivitet i Danmarks Statistik, om Danmarks Statistiks Datapartnerskab, om de 17 mål, de 169 delmål og de 244 indikatorer – og om organiseringen af arbejdet i Danmarks Statistik.

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov fortæller om Danmarks Statistiks Datapartnerskab.

Afdelingsdirektør Niels Ploug om arbejdet med at få SDGerne ind som en aktivitet i Danmarks Statistik.

Kontorchef Henrik Bang om organiseringen af arbejdet i Danmarks Statistik.

Specialkonsulent Maciej Truszczynski om de 17 mål, de 169 delmål og de 244 indikatorer.

Tid

29. november 2017 kl. 14:00-15:15

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Hvordan er den kommunale økonomi finansieret? - den 7. november 2017

Kom og hør Niels Jørgen Mau Pedersen fortælle om den kommunale økonomi og om finansieringen via skatter, bloktilskud og udligningssystemer. Og få bedre overblik over, hvordan finansieringsformernes forskellige incitamentsstrukturer indvirker på kommunernes måde at løse deres opgaver på.

Niels Jørgen Mau Pedersen er projektchef ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, dvs. sammenslutningen af det hidtidige SFI og KORA.

Niels Jørgen arbejder med kommunernes og regionernes økonomi og finansiering i form af fx kommuneskatter, bloktilskud og udligningssystemer. Herudover beskæftiger Niels Jørgen sig med organisering af den offentlige sektor på opgaveniveau.

Tid

7. november 2017 kl. 14:00-15:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Offentlige finanser, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Thomas Bie
Tlf.: 39 17 30 51
tbi@dst.dk

Præsentation

Forskning i Familieejede virksomheder - den 12. oktober 2017

Familievirksomheder er de mest almindelige selskaber i verden, og de adskiller sig væsentligt i organisationsform, dynamik og performance fra virksomheder, der ikke er ledede af ejere eller familie.

Mens der er en voksende opmærksomhed på vigtigheden af at forstå forskellen mellem familievirksomheder og ikke-familievirksomheder, er der stadig sparsom viden om hvad der kendetegner familievirksomheder.

Projektet ledes af Niels Bohr Professor Morten Bennedsen. Han er den første til at udvikle en systematisk tilgang til at identificere og måle en bred vifte af familiens aktiver, for eksempel: familiens navn og arv; det familierelaterede eller politiske netværk; familiære- og kulturelle værdier.

Morten Bennedsen er Niels Bohr professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet – og leder af FAMBUSS. Han har tidligere arbejdet med spørgsmålet om familieejede virksomheder på CBS og på INSEAD i Frankrig, som han stadig er tilknyttet.

Tid

12. oktober 2017 kl. 13:00-14:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Effekten af globalisering, empiri og data - den 11. oktober 2017

Vi har inviteret Jakob Roland Munch til at fortælle om arbejdet med at kvantificere globaliseringens effekt på arbejdsmarkedet. Der anvendes danske registerdata, og det viser sig, at globaliseringen har en effekt på lønnen. Effektens fortegn afhænger af uddannelsesniveau og uddannelseskategori.

Jakob Roland Munch er professor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Tid

11. oktober 2017 kl. 14:00-15:00

Sted

Danmarks Statistik, 
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Dan Knudsen
Tlf.: 39 17 32 08
dkn@dst.dk

Kom og hør om DSTs samarbejder med universitetsverden - den 23. august 2017

Gennem de seneste par år, har DST indgået forskellige samarbejder med universitetsverden. I dag har vi tilknyttet tre ph.d. studerende som forsker inden for forskellige akademiske discipliner. For nylig har vi åbnet mulighed for, at bachelor- og specialestuderende kan samarbejde med os i forbindelse med afsluttende projekter.

På dette temamøde kan du høre om baggrunden, erfaringerne indtil nu – men også komme med dit besyv til hvordan vi kan videreudvikle initiativerne på dette område. Der vil være korte oplæg fra både folk fra DST, studerende og forskere, som vil fortælle om deres erfaringer

Tid

23. august 2017 kl. 13:00-14:00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangemetets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Laust Hvas Mortensen
Tlf.: 39 17 32 81
lhm@dst.dk

DØRS - Offentlige finanser mv. - den 23. juni 2017

Udsigterne for dansk økonomi og de offentlige finanser er positive. I henhold til vismændene kan vi forvente vækstrater de kommende år, der er højere end det, vi har været vant til de seneste 10-20 år, og finanspolitikken er mere end holdbar på det lange sigt. Alligevel snakkes der om højere pensionsalder og behov for reformer.

Den seneste vismandsrapport, der blev offentliggjort den 30. maj, tager temperaturen på dansk økonomi og de offentlige finanser og diskuterer forskellige aspekter af den økonomiske politik. En del af diskussionen handler om budgetlovens krav til den strukturelle saldo og andre elementer af det finanspolitiske rammeværk. En anden del handler om regneprincipper og spørgsmålet om offentlige udgifter kan have dynamiske effekter på linje med skattelettelser. 

John Smidt er direktør i De Økonomiske Råds sekretariat, som bistår Formandskabet for De Økonomiske Råd (de økonomske vismænd) ved udarbejdelsen af de såkaldte vismandsrapporter.

Før han kom til De Økonomiske Råds sekretariat, var han ansat i Danmarks Statistiks ADAM-gruppe.

Tid

23. juni 2017 kl. 10.30-11.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Erhvervsstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholdsrelaterede spørgsmål til arrangementet

Finn Jensen
Lokal tlf.: 39 17 30 81
fje@dst.dk

Danmarks Statistik indsamler PISA - Vidste du det og ved du hvad den viser? - den 2. juni 2017

Kom og hør Monika Klingsbjerg-Besrechel og Peter Linde fortælle om den største og nok mest omtalte undersøgelse i Danmark. Monika vil fortælle om resultaterne og Peter om metoden.

Danmarks Statistik har indsamlet PISA 2015, der har fokus på naturfag, og er i gang med PISA 2018, der har hovedvægt på læsning.

DST Survey gennemfører undersøgelsen sammen med KORA og DPU, Aarhus Universitet.

Monika Klingsbjerg er metodekonsulent i DST Survey og har været seniorkonsulent i SFI Survey. Monika er surveyansvarlig (NDM) for PISA 2009, 2012, 2015 og 2018. Monika er i DST Survey projektleder for større danske og internationale undersøgelser, fx evaluering af folkeskolen og internationale børneundersøgelser. 

Peter Linde er cand.scient. i matematisk statistik, kon-torchef i DST Survey og var før metodechef. Peter arrangerer symposium i anvendt statistik, er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Surveyforskning, den danske repræsentant i International Association of Survey Statisticians og valgt medlem af International Statistical Institute (ISI).

Tid

2. juni 2017 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

DST Survey,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Monika Klingsbjerg
Lokal tlf.: 39 17 37 92
mom@dst.dk

Ny ligestillingsstatistik - den 1. juni 2017

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye ligestillingswebsite og ligestillingsstatistik. Ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt Liisberg vil officielt indvie den nye statistik. Direktør for Personstatistik i Danmarks Statistik, Niels Ploug, vil fortælle om baggrunden for den nye statistik. Annemette L. Olsen vil fortælle om de muligheder, der er i den nye statistik, for at kunne følge udviklingen i ligestillingen i det danske samfund. Vi slutter af med en forfriskning.

Maria Ventegodt Liisberg er Ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Hun er jurist og ph.d. i menneskerettigheder og handicap og blogger om ligebehandling og rettigheder.

Niels Ploug er direktør for Personstatistik i Danmarks Statistik. Han har tidligere været forskningschef i SFI og har arbejdet meget med begrebet social arv og velfærdsstaten.

Annemette Lindhardt Olsen er specialkonsulent i Danmarks Statistik og projektleder for arbejdet med ligestillingsindikatorer og ligestillingsstatistik.

Tid

1. juni 2017 kl. 11.00-12.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Annemette L. Olsen
Lokal tlf.: 39 17 30 13
alo@dst.dk

Økonomisk ulighed - den 30. maj 2017

Økonomisk ulighed i Danmark er titlen på en antologi, der udkommer på DJØFs forlag den 16. maj i år.

En stor del af antologiens kapitler og analyser er skrevet af medarbejdere i Danmarks Statistik om indkomstulighed, ulighed i formuer, ulighed i uddannelse og om ulighed og data til analyse af den økonomiske ulighed.

Ved arrangementet præsenteres hovedresultaterne fra antologien samt resultater fra de kapitler, der er skrevet af Danmarks Statistiks medarbejdere.

Niels Ploug er direktør for Personstatistik i Danmarks Statistik og redaktør af antologien om Økonomisk ulighed i Danmark.

Øvrige bidragsydere fra Danmarks Statistik er Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, specialkonsulent Jarl Quitzau og specialkonsulent Bo Møller.

Tid

30. maj 2017 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Sustainable Development Goals, Data and Capacity Development - den 23. maj 2017

The statistical follow-up on the SDGs is a new challenge for national statistical systems. But how do we strengthen statistical capacity in the light of the SDGs?

The seminar will address various aspects of strengthening statistical systems in developing countries given the numerous challenges and opportunities that relate to the SDGs. A specific focus will be put on how those challenges can be addressed by possible cross-institutional partnerships aiming at producing more and better data for follow-up on the SDGs and beyond.

Johannes Jütting is Manager of PARIS21, a global data partnership that promotes the improved use and production of statistics throughout the developing world.

Jørgen Elmeskov is the DG of Statistics Denmark since June 2013. In this function he is a member of the UN High Level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics.

Adam Moe Fejerskov is a researcher at DIIS, focussing on development cooperation and institutionalist theoretical concerns of how ideas and practices are institutionalized.

Eva Grambye is the Deputy Executive Director of International Division of the Danish Institute for Human Rights with key competences in international human rights systems and sustainability.

Date And Time

23rd May 2017 13.15-15.00

Venue

Statistics Denmark
Room: Foredragssalen

Organizer

Paris 21 and Statistics Denmark

Guests

Please meet 15 min prior to the start of the event.

General questions regarding the event

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Content related questions:

Silja Emmel
Telephone: 39 17 35 84
sie@dst.dk

Maciej Truszczynski
Telephone: 39 17 39 16
mtr@dst.dk

Danmarks grønne national­regnskab sætter tal på miljøet - den 26. april 2017

Folketingets miljø- og Fødevareudvalg og Danmarks Statistik inviterer centrale beslutningstagere til at få et indblik i sammenhængen mellem landets økonomi og miljø. Folketinget bevilgede i 2015 penge til, at Danmark i 2015-17 kunne få et grønt nationalregnskab. Det er tid til at gøre status over den viden, det har givet om Danmarks grønne omstilling, og hvad danske politikere og erhvervslivet måske mangler af yderligere viden for at sikre en bæredygtig udvikling. Med oplæg fra centrale politikere, repræsentanter fra erhvervslivet og universitetsverden.

Tid

26. april 2017 kl. 10.00-12.00

Sted

Landstingssalen i Folketinget, Christiansborg

Arrangør

Folketingets miljø- og Fødevareudvalg
Danmarks Statistik

Program

10.00 Velkomst fra Miljø- og Fødevareudvalgets formand, Pia Adelsteen (DF)
10.10 Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov: Sammenhæng mellem miljø og økonomi – status på Danmarks grønne nationalregnskab
10.30 Anni Matthiesen, naturordfører for Venstre og medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg: Hvordan vil regeringen fremme den cirkulære økonomi, og hvad vil det betyde for virksomhederne?
10.50 Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Offshoreenergy.dk, LORC og Grøn Energi, fhv. adm. direktør, DONG Energy: Erhvervslivets erfaringer med og ønsker til information om virksomhedernes ressourceforbrug og miljøpåvirkning.
11.10 Professor Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet, Økonomisk Institut, KU: Det grønne nationalregnskab og Danmarks grønne BNP.
11.30 Debat: Hvilke informationer om økonomi og miljø har politikere og virksomheder brug for?

Panelet består af:
Steen Gade, tidligere MF for SF og direktør i Miljøstyrelsen,
Professor Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet,
Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Offshoreenergy.dk, LORC og Grøn Energi, fhv. adm. direktør, DONG Energy,
Anni Matthiesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL) og Christian Rabjerg Madsen (S), alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Præsentationer

Data der skaber forretning! - den 24. april 2017

Private og offentlige virksomheder og organisationer bestiller hvert år skræddersyede statistikløsninger og statistikprodukter fra Danmarks Statistik for over 24 mio. kr. 

Kom og hør to af vores kunder fortælle, hvad statistikken bliver brugt til at belyse, og hvordan data hjælper med at løse deres kunders udfordringer.

Kent Nielsen, Direktør i eStatistik. eStatistik udvikler, analyserer og formidler erhvervsstatistik, så virksomheder, myndigheder og brancheforeninger kan træffe bedre beslutninger.

Torben Grodt Petersen, projektleder i Udvikling Fyn. Udvikling Fyn er ejet af fem fynske kommuner og driver aktiviteter og tiltag inden for erhverv og turisme. Målet er at binde erhvervet tættere sammen med det offentlige og forskning/uddannelse og på den måde skabe vækst på Fyn.

Tid

24. april 2017 kl. 10.30-11.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Kommunikation og Salg, 
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Lone Schlüter
Tlf.: 39 17 30 04

Præsentation

Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn - den 15. marts 2017

Ved Ismir Mulalic

Hvad gør et bestemt område attraktivt for forskellige husstande? Og hvad betyder Metroudvidelsen for København – og for boligpriserne?

Kom og hør lektor Ismir Mulalic fortælle om en ny efterspørgselsmodel, som kan beskrive og forudsige forskellige tiltags indflydelse på en husstands valg af boligkvarter, boligtype og bilejerskab.

Ismir Mulalic er lektor på DTU samt senior fellow på Kraks Fond Byforskning. Hans forskning fokuserer på mikroøkonomi og anvendt mikroøkonometri, primært inden for byøkonomi, transportøkonomi og miljøøkonomi. Desuden underviser han i blandt andet byøkonomi og transportøkonomi.

Tid

15. marts 2017 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Metode og analyse, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Anne Kaag Andersen
Lokal tlf.: 39 17 32 27
aka@dst.dk

Præsentation

Den fælles­offentlige digitali­serings­strategi og datadeling i Danmarks Statistik - den 30. januar 2017

Ved Jens Krieger Røyen og Henrik Bang

Kom og hør Jens Krieger Røyen fra Digitaliseringsstyrelsen, som vil fortælle om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og ambitionerne om gode data og effektiv datadeling.

Desuden vil Henrik Bang fortælle om arbejdet med at udarbejde et datavarehus med uddannelsesdata til brug for Undervisnings- og Uddannelsesministeriet.

Jens Krieger Røyen er kontorchef i Kontor for data og arkitektur i Digitaliseringsstyrelsen og arbejder med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Det er den nye strategis ambition, at borgere og virksomheder kun skal aflevere oplysninger til det offentlige en gang: ”once-only”!

Henrik Bang er kontorchef i Danmarks Statistik og er ansvarlig for de datasamlinger, der vedrører skolegang og uddannelser.

Tid

30. januar 2017 kl. 13.00-14.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Carsten Zornig
Lokal tlf.: 39 17 32 31
czo@dst.dk

Annie Stahel
Lokal tlf.: 39 17 30 91
ast@dst.dk

Big data indenfor sundheds­området og forbindelsen til "personlig medicin" - den 26. januar 2017

Ved Søren Brunak

Danskerne skal nu behandles mere differentieret. F.eks. vil mange lægemidler i højere grad blive doseret efter variation i de gener og proteiner som de kemiske stoffer er designet til at påvirke. Verden over har sundheds- og socioøkonomiske data fået en ny strategisk betydning fordi de bidrager til grundlaget for at forstå præcis hvem der skal have lav eller høj dosis, eller slet ikke have et bestemt lægemiddel pga. bivirkninger. Foredraget vil vise eksempler på hvordan sundhedsdata fra millioner af danske patienter kan bruges til at modellere livslange patientforløb ("sygdomstrajektorier"), der påvirkes af den succes eller manglende succes som behandlingen har på forskellige sygdomsområder og indenfor forskellige befolkningsgrupper.

Søren Brunak er professor og programleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet. 

Tid

26. januar 2017 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Laust Hvas Mortensen
Lokal tlf.: 39 17 32 18
lhm@dst.dk

Præsentation

Bedre liv for børn og unge i Danmark - den 9. januar 2017

Konferencen ”Bedre liv for børn og unge i Danmark” præsenterer et bredt udsnit af dansk forskning om børn og unges liv.

Konferencen tager temperaturen på børn og unges trivsel, og sætter fokus på en række af de problemer, som går ud over børn og unges livskvalitet.

Konferencen indeholder et bredt spekter af oplæg lige fra hvilke indsatser, der skal sikre næste generation en god start på livet, til hvilke unge der står udenfor demokratiet. Konferencen sætter ligeledes fokus på hvordan vi som samfund behandler angst og misbrug hos børn, om indsatserne kan betale sig, hvordan vi sikre trivsel og mobbefri skolegang, de unges seksuelle og økonomiske adfærd, og meget mere.

Yderligere information om konferencens indhold og program findes her:
Bedre liv for børn og unge i Danmark

Tilmeldingsfrist den 20. december 2016
Tilmeld dig her

Tid

9. januar 2017 kl. 9.00-17.00
Morgenkaffe fra kl. 8.30

Sted

Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant,
Dronningesalen

Arrangør

Børns Vilkår, Danmarks Statistik og Københavns Universitet

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Janni Brixen, SAMF/KU
Tlf.: 93 56 52 57
jab@samf.ku.dk

Stiger priserne mest for pensionister? - den 15. december 2016

Ved Jens Bonke, Mark Strøm Kristoffersen og Preben Etwil

Danmarks Statistik har netop offentliggjort helt nye inflationstal, der viser prisudviklingen på forbruget for forskellige husstandsgrupper. Tallene viser, at fx pensionister har oplevet de højeste prisstigninger de seneste ti år.

Kom og hør Jens Bonke, Mark Strøm Kristoffer-sen og Preben Etwil fortælle om perspektiverne for de nye tal, og bliv klogere på krydsfeltet mellem priser, indkomster og forbrug.

Jens Bonke er seniorforsker hos Rockwoolfonden. Han forsker bl.a. i indkomstfordeling, forbrugsmønstre og familiens økonomi.

Mark Strøm Kristoffersen er økonom hos Nationalbanken. Han har bl.a. ansvaret for at overvåge og analysere prisudviklingen i Danmark.

Preben Etwil er chefkonsulent i Danmarks Statistik. Han står bl.a. bag Danmarks Statistiks nye livskvalitetsindikatorer. 

Tid

15. december 2016 kl. 11.00-12.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Priser og Forbrug, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Martin Birger Larsen
Lokal tlf.: 39 17 34 59

Præsentationer

Indvandring i et komparativt perspektiv - Udlandsfødte i Skandinavien - den 9. december 2016

Ved Jon Kvist

Danmarks Statistiks publikation "Indvandrere i Danmark 2016" indeholder i år et nyt kapitel, der belyser udlandsfødte i de skandinaviske lande og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kom og hør analysens hovedpointer samt komparativ velfærdsforsker Jon Kvist, der vil fortælle om de skandinaviske velfærdsstaters integrationsudfordringer i en europæisk kontekst.

Jon Kvist er professor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskildes Universitet. Han har forsket i den danske velfærdsstat i et internationalt og komparativt perspektiv i mere end 20 år.

Tid

9. december 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og uddannelse, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Jens Bjerre
Lokal tlf.: 39 17 36 77
jbe@dst.dk

Kunsten at blive ældre - den 7. december 2016

Ved Rudi Westendorp

For under 100 år siden var den gennemsnitlige forventede levealder i vesten omkring 40 år, i dag er den 80, og de fleste unge i dag vil med al sandsynlighed blive over 100 år gamle. Med de fordomme, der stadig findes omkring ældre og gamle mennesker, kan det godt være en skræmmende tanke. Hvem skal tage sig af alle de gamle svagelige mennesker, når de pludselig bliver hængende dobbelt så længe?

Rudi Westendorp er ikke bekymret for selvom vi bliver ældre, så er vi også ”unge” og raske længere. Rudis tværvidenskabelige forskning undersøger bl.a., hvordan ældre fortsat kan bidrage til samfundet, og hvordan de kan vedblive at være selvhjulpne og selvstændige længst muligt trods eventuel fysisk og mental tilbagegang i de allersidste år.

Foredraget afholdes på engelsk.

Rudi Westendorp, professor, Center for Health Aging, Københavns Universitet, er en internationalt anerkendt aldringsforsker. Han arbejder bl.a. med analyser af danske registerdata. 

Tid

7. december 2016 kl. 15.00-16.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Laust Mortensen
Lokal tlf.: 39 17 32 18
lhm@dst.dk

Lange tidsserier - den 24. november 2016

Ved Kim Abildgren

Er Danmarks Statistik gode nok til at lave lange tidsserier, som beskriver dansk økonomi?
Er andre landes statistikbureauer bedre?
Og hvad kan man bruge lange tidsserier til?

Kim Abildgren kommer og fortæller, hvad han mener om emnet.

Chefrådgiver Kim Abildgren arbejder i Nationalbanken. Han har ofte beskæftiget sig med og publiceret om historisk statistik.

Tid

24. november 2016 kl. 10.00-11.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Økonomisk Statistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Dan Knudsen
Lokal tlf.: 39 17 32 08
dkn@dst.dk

Hvilke udfordringer og muligheder giver den digitale økonomi? - den 22. november 2016

Ved Nadim Ahmad og Carsten Olsson

Kom og hør Nadim Ahmad, OECD, og Carsten Olsson, Eurostat, fortælle om de udfordringer og muligheder, som den digitale økonomi giver for statistikproduktionen. Nadim vil specielt fokusere på de makroøkonomiske aspekter, mens Carsten vil fokusere på udfordringen med statistisk at belyse deleøkonomien. DST er aktivt involverede i projekter med eksterne samarbejdsprojekter på begge områder.

Arrangementet holdes i ASKs store mødesal. Da emnet er stort – og da vi har to fremtrædende oplægsholdere langvejs fra – har vi afsat to timer til arrangement. Det vil foregå på engelsk, men det skal ikke afholde nogen!

Nadim Ahmad er kontorchef for competitiveness and trade statistics i OECDs statistiske afdeling. Nadim er en af de internationalt mest fremtrædende mht. udvikling af statistik om økonomisk globalisering, den digitale økonomi, entrepeneurship mm.

Carsten Olsson er kontorchef for Eurostat’s unit G-4, ’Innovation and Information Society’, som bl.a. har ansvar for de to EU-surveys om hhv. borgernes og virksomhedernes brug af IT og digitale services

Tid

22. november 2016 kl. 10.00-12.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Arbejdsskadestyrelsens store mødesal

Arrangør

Erhvervslivets Udvikling, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Peter Bøegh Nielsen
Lokal tlf.: 39 17 31 11
pbn@dst.dk

Præsentationer

Positioning Nordic countries and enterprises in Global Value Chains - den 21. november 2016

Monday November 21st 2016, 09:00-14:00

Venue: Nordens Hus, Ved Stranden 18, 1061 Copenhagen K

In a rapidly changing global economy, policy makers and companies are constantly in need for better information and basis for decision-making. At the conference Positioning Nordic countries and enterprises in Global Value Chains a novel statistical analysis will be presented providing policy and economic decision makers with new important statistics concerning production and exports of services and goods.

The new ground breaking analysis from the five Nordic statistical offices led by Statistics Denmark confirms the growing importance of exports of services in the Nordics. By analysing the data at firm level new interesting findings have appeared regarding export and the role of SMEs. By interlinking different databases, the analysis provides new important information on how exports of services are developing, how size and foreign ownership influence export performance. These important types of information may increasingly form political strategies in the future.

The report will be available on November 21st 2016

Presentations

 

TIME SUBJECT PRESENTER
09:00-09:30 Registration and coffee
09:30-09:40 Welcome and introduction Dagfinn Høybråten, Secretary General for Nordic Council of Ministers
09:40-10:00 The impact of economic globalization on statistics Jørgen Elmeskov, Director General, Statistics Denmark
10:00-10:30 Global Value Chains and Trade in Value Added – The need for new policy thinking Nadim Ahmad, Head of Division, OECD
10:30-10:50 Coffee break  
10:50-11:10
Services and Goods Exports from the Nordics – Strongholds and profiles of exporting enterprises Peter Bøegh Nielsen, Head of Unit for statistics on business structures and dynamics, Statistics Denmark
11:10-11:30
Comments and viewpoints on the positioning of Nordic countries and enterprises in Global Value Chains
Mikko Huuskonen, chairman of the Nordic Committee for Senior Officials for Business Policy
11:30-13:00
Panel discussion
Moderator: Søren Schiønning Andersen, Director Business Statistics, Statistics Denmark
13:00-14:00 Lunch  
Finansministeriets arbejde med finanspolitikken - den 16. november 2016

Ved Anders Borup Christensen

Hvordan fastlægges rammerne for finanspolitikken, og hvordan bruges Danmarks Statistiks tal i dette arbejde?

Kom og hør Anders Borup Christensen fra Finansministeriet fortælle om arbejdet med finanslov og 2025-planen.

Anders Borup Christensen er som kontorchef i Finansministeriets Center for Konjunktur og Økonomisk Politik ansvarlig for mange af de analyser, der ligger til grund for udarbejdelsen af den økonomiske politik.

Tid

16. november 2016 kl. 14-15

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Offentlige Finanser, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Thomas Bie
Lokal tlf.: 39 17 30 51
tbi@dst.dk

Big Data og samfundsvidenskab - den 8. november 2016

Hvad er big data og hvordan kan vi bruge dem til at forstå samfundet omkring os? Hvad skal vi passe på og hvor kan vi blive for forsigtige? Et nyt center på Københavns Universitet forsøger at sammenknytte de nye ’store data’ typisk indsamlet fra digitale aftryk af transaktioner og færden på sociale medier med traditionel samfundsvidenskab, fra teori over surveys til registerforskning. De store data giver, måske paradoksalt, større muligheder for at komme helt tæt på hvordan er man sammen, hvad sociale relationer er og om/hvorfor de er vigtige. David Dreyer Lassen viser eksempler på hvordan man kan bruge big data til at analysere, hvordan sociale grupper og arbejdsfællesskaber dannes og fungerer.

David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Centerleder, Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Tid

8. november 2016 kl. 10.30-11.30

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: ASK’s mødesal, 6. sal

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Big Data - den 31. oktober 2016

Ved Thomas Ritter

BIG DATA er det efterhånden knap så nye ’sort’ indenfor forretningsudvikling. Samtidig er der også interessante perspektiver for produktionen af officiel statistik baseret på Big Data. Dette arrangement sætter fokus på det første – Big Data og forretningsudvikling. Professor Thomas Ritter fortæller om sit Big Data projekt. Det har til formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne med at opbygge kompetencer indenfor data-baseret forretningsudvikling.

Tid

31. oktober 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Præsentation

Future of World Religions - den 10. oktober 2016

Studying causes and implications of differences in demographic characteristics of religious populations around.

Marcin Stonawski will present chosen findings of his work in the field of demography of religion, including the Global Religious Futures project that received great scientific and media attention around the World. In his talk he will try among others to answer the following questions: Will Muslims be dominant religion in Europe by 2050? Is the number and the share of religiously unaffiliated people increasing? What will happen with religious balance in Nigeria?

Marcin Stonawski is a researcher in the Department of Sociology and Human Demography at University of Oslo. He collaborates with DST in the frame of Urban Europe consortium of the ResSegr Project. His main fields of scientific interest are demographic projections, changes in religion and religiosity around the World, ethno-cultural diversity, human capital, and spatial demography. In his research projects, he collaborates among others with International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria and Pew Research Center in Washington DC.

Tid

10. oktober 2016 kl. 10.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Henrik Bang
Lokal tlf.: 39 17 30 11
hbg@dst.dk

Miljø og økonomi - statistik og analyser - den 26. september 2016

Ved Peter Birch Sørensen og Ole Gravgård

Kom og hør Peter Birch Sørensen og Ole Gravgård fortælle om Klimarådets hhv. Danmarks Statistiks arbejde med at tilvejebringe information om sammenhængene mellem miljø, klima og økonomi. Peter Birch Sørensen vil tage udgangspunkt i den seneste rapport fra Klimarådet om, hvordan afgifterne kan omlægges i en klimavenlig retning. Ole Gravgård vil fortælle om Danmarks Statistiks arbejde med opbygning af et grønt nationalregnskab.

Tid

26. september 2016 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Nationalregnskab, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Ole Gravgård
Lokal tlf.: 39 17 34 88

 

Danskernes livskvalitet - med særlig fokus på Syddanmark - den 15. september 2016

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet med særlig fokus på Syddanmark.

Den 15. september udkommer den store måling af danskernes livskvalitet, der er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med Trygfonden og Region Syddanmark. Der er tale om den mest omfattende måling af danskernes syn på deres livskvalitet nogensinde. Målingen giver mulighed for at sige noget om livskvalitet både på nationalt og lokalt niveau.

42.500 danskere er blevet interviewet om deres syn på deres livskvalitet – og kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre giver det et enestående indblik i såvel den objektive livskvalitet (indkomst, arbejdsmarked, helbred og meget mere) og danskernes subjektive vurdering af deres livskvalitet på en lang række områder. Målingen vil kunne styrke det politiske beslutningsgrundlag i kommuner og region og dermed bidrage til at forbedre borgernes livskvalitet.

De nationale resultater og de lokale resultater for din kommune offentliggøres ved et arrangement på Kolding Gymnasium.

Tid

15. september 2016 kl. 10 (morgenmad og registrering fra kl. 9.30)

Sted

Kolding Gymnasium, Skovvangen 10,
Kolding

Arrangør

Kolding Gymnasium, Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug, direktør, Danmarks Statistik
Lokal tlf.: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75
npl@dst.dk

Rune Stig Mortensen, analysechef i Region Syddanmark
Telefon: 76 63 11 60 eller 29 20 11 60
rune.stig@rsyd.dk

 

Danskernes livskvalitet - med særlig fokus på Skanderborg Kommune - den 15. september 2016

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet med særlig fokus på Skanderborg Kommune.

Den 15. september udkommer Danmarks Statistiks store måling af danskernes livskvalitet. Der er tale om den mest omfattende måling af danskernes syn på deres livskvalitet nogensinde. Målingen giver mulighed for at sige noget om livskvalitet både på nationalt og lokalt niveau.

42.500 danskere er blevet interviewet om deres syn på deres livskvalitet – og kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre giver det et enestående indblik i såvel den objektive livskvalitet (indkomst, arbejdsmarked, helbred og meget mere) og danskernes subjektive vurdering af deres livskvalitet på en lang række områder.

De nationale resultater og de lokale resultater for din kommune offentliggøres ved et arrangement på Skanderborg Gymnasium.

Ved arrangementet vil resultaterne blive præsenteret af en medarbejder fra Danmarks Statistik og blive kommenteret af lokale politikere – ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål om det billede af livskvaliteten i Skanderborg Kommune, som undersøgelsen viser.

Tid

15. september 2016 kl. 10.00

Sted

Skanderborg Gymnasium, Højvangens Torv 6,
Skanderborg

Arrangør

Skanderborg Gymnasium og Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75
npl@dst.dk

 

Danskernes livskvalitet - med særlig fokus på Aalborg kommune - den 15. september 2016

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet med særlig fokus på Aalborg Kommune.

Den 15. september udkommer Danmarks Statistiks store måling af danskernes livskvalitet. Der er tale om den mest omfattende måling af danskernes syn på deres livskvalitet nogensinde. Målingen giver mulighed for at sige noget om livskvalitet både på nationalt og lokalt niveau.

42.500 danskere er blevet interviewet om deres syn på deres livskvalitet – og kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre giver det et enestående indblik i såvel den objektive livskvalitet (indkomst, arbejdsmarked, helbred og meget mere) og danskernes subjektive vurdering af deres livskvalitet på en lang række områder.

De nationale resultater og de lokale resultater for din kommune offentliggøres ved et arrangement på Nørresundby Gymnasium.

Ved arrangementet vil resultaterne blive præsenteret af en medarbejder fra Danmarks Statistik og blive kommenteret af lokale politikere – ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål om det billede af livskvaliteten i Aalborg Kommune, som undersøgelsen viser.

Tid

15. september 2016 kl. 10.00

Sted

Nørresundby Gymnasium, Studievej 14,
Nørresundby

Arrangør

Nørresundby Gymnasium og Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75
npl@dst.dk

 

Danskernes livskvalitet - med særlig fokus på Lolland Kommune - den 15. september 2016

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet med særlig fokus på Lolland Kommune.

Den 15. september udkommer Danmarks Statistiks store måling af danskernes livskvalitet. Der er tale om den mest omfattende måling af danskernes syn på deres livskvalitet nogensinde. Målingen giver mulighed for at sige noget om livskvalitet både på nationalt og lokalt niveau.

42.500 danskere er blevet interviewet om deres syn på deres livskvalitet – og kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre giver det et enestående indblik i såvel den objektive livskvalitet (indkomst, arbejdsmarked, helbred og meget mere) og danskernes subjektive vurdering af deres livskvalitet på en lang række områder.

De nationale resultater og de lokale resultater for din kom-mune offentliggøres ved et arrangement på Maribo Gymnasium.

Ved arrangementet vil resultaterne blive præsenteret af en medarbejder fra Danmarks Statistik og blive kommenteret af lokale politikere – ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål om det billede af livskvaliteten i Lolland Kommune, som undersøgelsen viser.

Tid

15. september 2016 kl. 13.00

Sted

Maribo Gymnasium, Refshalevej 2,
Maribo

Arrangør

Maribo gymnasium og Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
Mobil: 20 33 08 75
npl@dst.dk

 

Danskernes livskvalitet - med særlig fokus på Rudersdal Kommune - den 15. september 2016

Kom og hør om Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet med særlig fokus på Rudersdal Kommune.

Den 15. september udkommer Danmarks Statistiks store måling af danskernes livskvalitet. Der er tale om den mest omfattende måling af danskernes syn på deres livskvalitet nogensinde. Målingen giver mulighed for at sige noget om livskvalitet både på nationalt og lokalt niveau.

42.500 danskere er blevet interviewet om deres syn på deres livskvalitet – og kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre giver det et enestående indblik i såvel den objektive livskvalitet (indkomst, arbejdsmarked, helbred og meget mere) og danskernes subjektive vurdering af deres livskvalitet på en lang række områder.

De nationale resultater og de lokale resultater for din kommune offentliggøres ved et arrangement på Birkerød Gymnasium.

Ved arrangementet vil resultaterne blive præsenteret af en medarbejder fra Danmarks Statistik og blive kommenteret af lokale politikere – ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål om det billede af livskvaliteten i Rudersdal Kommune, som undersøgelsen viser.

Tid

15. september 2016 kl. 10.00

Sted

Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56,
Birkerød

Arrangør

Birkerød gymnasium og Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

 

Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige? - 9. september 2016

Ved Hjarn von Zernichow Borberg

Kom og hør Hjarn v. Zernichow Borberg fortælle om sin nye bog "Nydansk - Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige?" I bogen udfordrer Hjarn brugen af statistik i medierne. Hertil benytter han sit indgående kendskab til både statistikken og integrationsområdet.

Hjarn har gennem flere år samlet eksempler på anvendelser af statistik, som han mener kunne være gjort bedre – og måske har han også nogle bud på, om vi som producenter og formidlere kunne gøre noget anderledes.

Hjarn von Zernichow Borberg er cand.polit, Ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og sektionschef Region Hovedstaden. Hjarn har tidligere arbejdet for Danske Bank, Undervisningsministeriet, Nordisk Ministerråd og Udlændingestyrelsen. Endelig er Hjarn en intensiv og aktiv statistikbruger og -formidler.

Tid

9. september 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Kommunikation og Salg, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Carsten Zangenberg
Lokal tlf.: 39 17 39 41

Et år med Analyse - den 6. september 2016

Ved Carsten Zangenberg, Laust Mortensen, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher, Mathilde Lund Holm og Elias Stapput Knudsen

Analyseenheden i Danmarks Statistik har nu eksisteret i næsten et år.

Kom og hør afdelingsdirektør Carsten Zangenberg og analyseenheden fortælle om arbejdet med analyser i Danmarks Statistik, og bidrag med dine tanker og ideer til analysearbejdet.

Analyseenheden vil desuden sammen med Martin Lundø og Jens Bjerre fortælle om nogle af analyserne.

Hør blandt andet om:

 • Profil af den økologiske forbruger
 • Flygtninge på arbejdsmarkedet
 • Den økonomiske udvikling og antallet af studerende

Analyseenheden er en del af kontoret Metode og Analyse.

Analyseenheden består af:

 • Laust Mortensen
 • Anne Kaag Andersen
 • Michael Drescher
 • Mathilde Lund Holm
 • Elias Stapput Knudsen

Tid

6. september 2016 kl. 15.00-16.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Analyseenheden, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Laust Mortensen
Lokal tlf.: 39 17 32 16

Fremtidens socialpolitik - analyse og data - den 2. september 2016

Ved Sophus Garfiel og Martin Ulrik Jensen

Social- og indenrigsministeriet har med den nye socialpolitiske redegørelse med fokus på ’viden og effekt’ trådt nye veje i skabelsen af fundamentet for den socialpolitiske udvikling. Veje der spiller godt sammen med det nye ministeriums nye datastrategi, der lægger op til at sikre et endnu bedre grundlag for fremtidens socialpolitiske beslutninger. Ved arrangementet fortæller departementschefen og den data-ansvarlige afdelingschef om dette nye arbejde.

Sophus Garfiel er departementschef i Social- og indenrigsministeriet og har tidligere været departementschef i datatunge ministerier som Undervisningsministeriet og det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium.

Martin Ulrik Jensen er afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet og tidligere chef for Lovmodellen. Han har mere end de fleste beskæftiget sig med data og analyser og kan nok siges at være ’bagmanden’ bag ministeriets nye data- og analysestrategi.

Tid

2. september 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

ESS Vision 2020 - udviklingsaktiviteter i det europæiske statistiske samarbejde - den 18. august 2016

Ved Kim Voldby Pedersen, Søren Schiønning Andersen, Niels Ploug, Annegrete Wulff, Peter Stoltze, Steen Eiberg-Jørgensen og Povl Valeur

Bliv opdateret på hvad der rør sig i det europæiske statistiske samarbejde, og hvordan Danmarks Statistik forholder sig til centrale ESS udviklingsaktiviteter.

I 2014 blev en ny vision for det europæiske statistiske system vedtaget - ESS Vision 2020. Visionen udstikker de strategiske retningslinjer for det europæiske statistiksamarbejde frem mod 2020 herunder målsætninger vedr. kvalitet og effektivisering.

Kom og hør Danmarks Statistiks medarbejdere fortælle om ESS Vision 2020’s betydning og de 8 tværgående flagskibsprojekter (VIPs) der er sat i søen for at implementere visionen.

Kim Voldby Pedersen om visionens indhold og baggrund

Søren Schiønning Andersen om udveksling af mikrodata og SIMSTAT/REDESIGN af Intrastat

Niels Ploug om projekterne BIG DATA og ADMIN data sources

Annegrete Wulff om DIGICOM (digital communication)

Peter Stoltze om VALIDATION (common validation policy)

Steen Eiberg-Jørgensen om ESBRs (European interoperable business registers)

Povl Valeur om ESDEN (data exchange network) og SERV (shared services)

Tid

18. august 2016 kl. 14.00-15.15

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Erhvervsstatistik og Direktionssekretariatet, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Naja Andersen
Lokal tlf.: 39 17 39 24
naj@dst.dk

DST med finske briller - den 30. august 2016

Ved Faiz Alsuhail

Faiz Alsuhail fra Statistikcentralen har lavet en nordisk arbejdsudveksling i DST og sammenlignet de to organisationers praksis. Kom og hør hvordan DST ser ud fra det finske perspektiv! Hvad kan vi lære fra hinanden?

Faiz Alsuhail kontorchef for Statistiske metode i Statistikcentralen, Finland. Han har tidligere arbejdet med sæsonkorrektion, ESS Vision 2020 og universitetsprogrammet European Master in Official Statistics.

Tid

30. august 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Kommunikation og Salg, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Faiz Alsuhail
X45@dst.dk

Grænsedragningen i Mellemøsten - en kilde til konflikt? - den 14. juni 2016

Ved Lars Erslev Andersen

Den såkaldte Sykes-Picot-aftalen blev vedtaget i hemmelighed den 16. maj 1916 og dannede grundlag for Storbritanniens og Frankrigs holdning i forhandlingerne om de nye grænser Osmanniske Rige, som blev vedtaget på San Remo-konferencen i 1920.

Aftalen er blevet beskyldt for at være årsagen til mange af problemerne i Mellemøsten i dag, og i den arabiske verden er stadig meget kontroversielt. "Mange arabere havde troet, at de ville få deres egen stat ved det osmanniske imperiums fald. Dette var især tilfældet for Hussein familien, der forhandlede med den britiske parallel med Sykes og Picot og havde forestillet sig et større Syrien. Det skete ikke, og araberne følte - og føler i dag - sig snydt. Det var "supermagtinteresser" udtaler Seniorforsker Lars Erslev Andersen fra DIIS.

Kom og hør Lars fortælle om fortidens, nutidens og fremtidens grænsedragning i Mellemøsten og dens betydning for konflikter, krig og deraf følgende flygtningestrømme.

Tid

14. juni 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Den nye EU-persondataforordning - den 13. juni 2016

Ved Jakob Spangsberg Lundsager og Thomas Munk Rasmussen

Den nye EU-persondataforordning er nu blevet vedtaget og vil medføre store forandringer i reglerne for håndtering af data i både offentlige og private virksomheder. Forordningen medfører bl.a. en stramning af reglerne for håndtering af persondata i forhold til dansk lovgivning om persondataret.

Kom og hør nærmere om forordningen. Thomas Munk Rasmussen vil starte med at give en introduktion til forordningen og vil indkredse, hvad den potentielt vil betyde for Danmarks Statistik. Jakob Spangsberg Lundsager fra Justitsministeriet vil derefter gå nærmere ind på implementeringen af forordningen i Danmark og fokusområderne for Justitsministeriet.

Tilmelding er nødvendig for alle - både eksterne og interne deltagere. Tilmeld dig nederst på siden.

Jakob Spangsberg Lundsager er kontorchef i Databeskyttelseskontoret i Justitsministeriet.

Thomas Munk Rasmussen er partner i Bech-Bruun med speciale i bl.a. persondataret. Bech-Bruun er en af landets førende advokatvirksomheder med over 500 specialiserede medarbejdere.

Tid

13. juni 2016 kl. 13.00-14.30

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

IT, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Annie Stahel
Lokal tlf.: 39 17 30 91
ast@dst.dk

Har Danmark et uforløst eksportpotentiale til Østeuropa? - den 8. juni 2016

Ved Jacob Warburg, Allan Sørensen, Jens Sand Kirk, Dan Knudsen og Mikael Skovbo

Vær med, når Danmarks Statistik inviterer til debat om dansk udenrigshandel med Østeuropa.

Dansk eksport til Østeuropa vokser, men ikke i samme takt som importen. Vi har i dag et handelsunderskud med de østeuropæiske lande. En analyse fra Danmarks Statistik vurderer, at dansk eksport til Østeuropa ligger på knapt 50 pct. af potentialet. Det tyder således på, at Danmark kan have stor gavn af at kigge mod øst.

Hvordan passer Danmarks styrkepositioner med præferencerne i Østeuropa? Hvilke sektorer er eksportpotentialet størst for? Hvilke udfordringer er der for at eksportere til regionen? Hvordan påvirker outsourcing af produktion til Østeuropa den danske samhandel med regionen?

I panelet til at debattere disse spørgsmål er:
Jacob Warburg, Cheføkonom, Eksportrådet
Allan Sørensen, Seniorcheføkonom, Dansk Industri
Jens Sand Kirk, Chefanalytiker, Arbejderbevægelsen Erhvervsråd
Dan Knudsen, Chefkonsulent, ADAM i Danmarks Statistik
Mikael Skovbo, Kontorchef, Udenrigsøkonomi i Danmarks Statistik

Alle interesserede er velkomne. Deltagelse er gratis, men tilmelding skal ske nedenfor. Deltagere bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Tid

8. juni 2016 kl. 14.00-16.00

Sted

Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K

Arrangør

Udenrigsøkonomi, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Mikael Skovbo
Lokal tlf.: 39 17 30 21
mik@dst.dk

IDV fra et konkurrencepolitisk synspunkt - den 30. maj 2016

Erhvervs- og vækstministeren bad i februar 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udarbejde en analyse af omfanget og karakteren af offentlige aktiviteter på kommercielle markeder. Med udgangspunkt i rapporten "Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder" vil KFST fortælle om hvorfor det kan være et problem, når offentlige aktører går ind på velfungerende markeder. De vil også gennemgå de anbefalinger Konkurrencerådet generelt lægger op til på området for indtægtsdækket virksomhed.

Ved tilmelding til dette arrangement er det samtidig muligt for eksterne deltagere at angive interesse for at deltage i ERFA-gruppen "IDV i staten", som Danmarks Statistik står som initiativtager til. ERFA-gruppen skal fungere som et debat- og videndelingsforum for de aktører i staten, der udfører IDV.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er en uafhængig myndighed, som bl.a. håndhæver konkurrencelovgivningen og udvikler ny politik og regulering for at sikre velfungerende markeder for både forbrugere og virksomheder.

Tid

30. maj 2016 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Kommunikation og Salg, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Gitte Skotner
Lokal tlf.: 39 17 33 56
gni@dst.dk

Hvad skal vi med cloud? - den 18. april 2016

Ved Frederik Helweg-Larsen

Kom og hør Frederik Helweg-Larsen fra Devoteam fortælle om hvad cloud løsning er, fremtidsmuligheder i forbindelse med anvendelse af cloud løsninger, samt ikke mindst sikkerheden heri.

Frederik Helweg-Larsen er  er principal consultant hos Devoteam.

Som en forbrænder til workshops om IT-strategien inviterer IT hermed alle interesserede til et inspirerende oplæg.

Tid

18. april 2016 kl. 9.00-10.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

IT, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Annie Stahel
Lokal tlf.: 39 17 30 91
ast@dst.dk

Social ulighed i sundhed - den 11. april 2016

Ved Finn Diderichsen og Niels Ploug

Danmarks Statistiks registre har gjort det muligt at følge den sociale ulighed i sundhed i Danmark tættere end noget andet sted i verden, men hvad er årsager til uligheden og hvad kan man gøre ved dem? Kom og hør Finn Diderichsen fortælle om nogle centrale teoretiske og metodologiske overvejelser omkring social ulighed i sundhed.

Finn Diderichsen er socialmediciner og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Han har arbejdet med forstå årsager til - og udvikle indsatser mod ulighed i sundhed. Han har været professor ved Karolinska Institutet i Stockholm og ved Københavns Universitet.

Niels Ploug er afdelingsdirektør for personstatistikken i Danmarks Statistik og vil kommentere Finn Diderichsens oplæg.

Tid

11. april 2016 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Metode og Analyse, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Laust Hvas Mortensen
Lokal tlf.: 39 17 32 18
lhm@dst.dk

Workshop og paneldebat om ligestillingsindikatorer - den 4. april 2016

Ved Vibeke Ejlertsen, Svend Aage Madsen og Maria Ventegodt Liisberg

Kom og deltag i paneldebat og workshop om Danmarks Statistiks kommende statistik og indikatorer om ligestilling. Ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg, byrådsmedlem Vibeke Ejlertsen, Nyborg Kommune og chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet vil give deres bud på, hvilke indikatorer der er behov for, for at kunne følge udviklingen i ligestillingen i det danske samfund.

Vibeke Ejlertsen er byrådsmedlem i Nyborg Kommune, hvor hun har fået oprettet et ligestillingsudvalg, som et af de få i Danmark. Hun er medlem af Ligestillingsudvalget og er aktiv bruger af statistik i det ligestillingspolitiske arbejde.

Svend Aage Madsen er Ph.d. og chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Han har gennem mange år været engageret i mænds sundhed og skrevet flere bøger om emnet.

Maria Ventegodt Liisberg er Ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Hun er jurist og ph.d. i menneskerettigheder og handicap og blogger om ligebehandling og rettigheder.

Tid

4. april 2016 kl. 14.30-16.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Befolkning og Uddannelse, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Annemette L. Olsen
Lokal tlf.: 39 17 30 13

Digitaliseringsbølgen er over os - den 29. marts 2016

Ved Kristian Vengsgaard

Kom og hør Kristian Vengsgaard fra Rambøll fortælle om, hvordan digitalisering får større og større indflydelse på vores samfund, og hvordan digitalisering vinder indpas indenfor en lang række brancher, og forandrer måden, hvorpå de opererer. Hvad vil det betyde for Danmarks Statistik?

Kristian Vengsgaard er Senior Market Manager hos Rambøll.

Som en forbrænder til workshops om IT-strategien inviterer IT hermed alle interesserede til et inspirerende oplæg.

Tid

29. marts 2016 kl. 15.00-16.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

IT, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Annie Stahel
Lokal tlf.: 39 17 30 91
ast@dst.dk

Arbejde, skat og familien – er der sammenhæng? - den 18. marts 2016

Ved Jens Bonke

Der er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, samtidig med at stadigt flere føler sig stressede. Hvad der er op og ned i dette spørgsmål har Jens Bonke fra Rockwoolfondens forskningsenhed set på i en række analyser af tilfredshed med arbejdstid, sammenhæng mellem arbejdstid og skat, arbejdstid og børn, hvor meget omsorgen for børn fylder, og hvorfor ældre stopper med at arbejde.

Jens Bonke er seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed og har gennem mange år beskæftiget sig forskningsmæssigt med danskernes tidsanvendelse og dennes betydning for arbejdsudbud, tidsmæssig investering i samvær med børn mv.

Tid

18. marts 2016 kl. 13-14

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen, Sejrøgade 11

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 20 33 08 75
npl@dst.dk

Ny viden om danskernes formue og gæld - den 27. januar 2016

Ved Las Olsen, Peter Storgaard, Thomas Bernt Henriksen og Tove Foxman

Siden formueskatten blev afskaffet i 1997, har der manglet et overblik over danskernes formuer og gæld. Det kommer nu med Danmarks Statistiks nye individbaserede formue- og gældsstatistik, som præsenteres d. 27. januar. Statistikken giver bl.a. mulighed for at belyse, hvordan fordelingen af formuer og gæld hænger sammen med indkomst, type af familie, socioøkonomisk gruppe og geografi.

Bo Møller fra Danmarks Statistik præsenterer kort den nye statistik, og derefter vil et panel med nedenstående deltagere diskutere, hvad den ny viden kan bruges til.

Las Olsen er cheføkonom i Danske Bank.

Peter Storgaard er chef for enheden Finansielle institutioner i Danmarks Nationalbank.

Thomas Bernt Henriksen er økonomisk kommentator på Dagbladet Børsen.

Tove Foxman er chefkonsulent i PensionDanmark.

Tid

27. januar 2016 kl. 13-14

Sted

Danmarks Statistik

Arrangør

Danmarks Statistiks kontor for privatøkonomi og velværd

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Bo Møller
Lokal tlf.: 39 17 31 04
bom@dst.dk

Præsentation

Familiebaggrund og Social Marginalisering i Danmark - den 22. januar 2016

Ved Lars Benjaminsen

I december udkom SFI’s undersøgelse af familiebaggrund og social marginalisering. Undersøgelsen fik en del bevågenhed også i medierne fordi den bl.a. viste, at også børn og unge fra relativt ressourcestærke hjem havnede i problemer. Der blev i den forbindelse talt om, at der kan være behov for at revidere vores opfattelse af begrebet ’social arv’. Ved arrangementet vil der være mulighed for at høre om hovedresultater fra undersøgelsen og stille spørgsmål til hovedforfatteren.

 

Lars Benjaminsen er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI og har gennem en lang forskningsmæssig karriere forsket i social ulighed, marginalisering og hjemløshed.

Tid

22. januar 2016 kl. 13-14.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Når statistik gør en forskel - den 8. januar 2016

Ved Morten Jerven, Thomas Olsen og Søren Larsen

Kom og hør Morten Jerven, Thomas Olsen og Søren Larsen fortælle om deres erfaringer med økonomisk statistik i ikke-vestlige lande og den forskel kapacitetsopbygning kan gøre.

Morten Jerven fortæller om sin forskning i økonomisk statistik i Afrika syd for Sahara herunder en kritisk analyse af de nationale statistikkontorers udfordringer og sætter det i sammenhæng med donorenes agendaer, fx den nye bæredygtighedsagenda, som netop er besluttet af FN.

Thomas Olsen og Søren Larsen fortæller om deres arbejde med at udvikle nationalregnskaberne i Tanzania og Jordan og effekterne af dette.

Arrangementet foregår på engelsk.

Morten Jerven er associate professor i global forandring, internationale relationer, miljø- og udviklingsstudier ved Norwegian University of Life Science i Oslo.

Han har forsket bredt i Afrikas økonomiske udvikling og kvaliteten af statistik og udgivet bl.a. bøgerne "Poor Numbers" og "Africa – Why economists get it wrong".

Thomas Olsen er specialkonsulent i Danmarks Statistik og arbejder med input-output tabeller samt energi- og miljøregnskaber. Han har været langtidsrådgiver i Jordan fra 2013-2015.

Søren Henri Larsen har i mange år arbejdet med nationalregnskab i Danmarks Statistik. Han har været involveret i en del internationale projekter, bl.a. i Tanzania, Lesotho og Jordan.

Tid

8. januar 2016 kl. 10.00-11.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen, Sejrøgade 11

Arrangør

Kommunikation og Salg, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Silja Emmel
Lokal tlf.: 39 17 35 84

Paneldebat - Integration af indvandrere på arbejdsmarkedet - den 14. december 2015

Ved Andreas Kamm, Lars Andersen, Jan Rose Skaksen, Berit Toft Fihl, Jakob Nielsen Arendt, Ejner K. Holst og Niels Arendt Nielsen.

I Danmark er der konsensus om, at den bedste integration af indvandrere sker gennem arbejdsmarkedet. Men tallene viser, at beskæftigelsen er lavere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt etniske danskere. For at adressere denne udfordring afholder Danmarks Statistik en paneldebat i forlængelse af udgivelsen af publikationen "Indvandrere i Danmark 2015".

Kom og overvær paneldebatten mellem:

Andreas Kamm er Generalsekretær ved Dansk flygtningehjælp

Lars Andersen er Direktør ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Jan Rose Skaksen er Forskningschef ved Rockwool Fondens forskningsenhed

Berit Toft Fihl er Chefkonsulent ved Dansk Arbejdsgiverforening

Jakob Nielsen Arendt er Professor og programleder for Arbejdsmarked og Uddannelse ved KORA

Ejner K. Holst er Næstformand ved LO

Niels Arendt Nielsen er Kontorchef for Center for Vækst og Beskæftigelse ved KL

Tid

14. december 2015 kl. 13.00-14.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Store og lille mødelokale på 6. sal, Sejrøgade 11

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Jens Bjerre
Lokal tlf.: 39 17 36 77
jbe@dst.dk

Den danske magtelite - den 18. september 2015

Ved Anton Grau Larsen og Christoph Ellersgaard

Kom og hør Anton Grau Larsen og Christoph Ellersgaard fortælle om deres kortlægning af den danske magtelite. Kortlægningen er baseret på en netværksanalyse af en omfattende database over mere end 5.000 bestyrelser indenfor erhvervsliv, stat, politik og organisationer.

Anton Grau Larsen er Ph.d. fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Han arbejder med statistisk programmering og deskriptive sociologiske metoder.

Christoph Ellersgaard er Ph.d. fra Sociologisk Insitut, Københavns Universitet. Han forsker i eliter og netværk. Sammen med Anton Grau Larsen har han skrevet bogen Magteliten.

Tid

18. september 2015 kl. 13-14

Sted
Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere
Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London 
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Jonas Kylov Gielfeldt
Lokal tlf.: 39 17 34 07
jkg@dst.dk

Yderområder i Danmark - den 14. september 2015

Kom og hør Niels Henning Bjørn fortælle om yderområderne i Danmark. I rapporten Dansk Økonomi, forår 2015 har DØRS behandlet forskellige problemstillinger vedrørende yderområderne i Danmark. For det første om der er argumenter for at gøre en særlig indsats dvs. give støtte til at holde aktiviteter i yderområderne. Dernæst en beskrivende del om folketal, pendling og timeløn, og endelig om den sociale mobilitet er lige så stærk i yderområderne som i byerne eller i de mellemliggende områder.

 • Lavere erhvervsindkomster i yderkommuner
 • Relativ affolkning i årtier – og direkte tilbagegang de senere år
 • Boligpriserne er lave i yderområderne
 • Unge fra yderområder har samme uddannelsesmobilitet
 • Uddannelse bør støttes – også i yderområderne
 • Er befolkede yderområder et offentligt gode?
 • Effektivitetshensyn kan tale imod øget støtte til yderområder
 • Udflytning af statslige arbejdspladser er en mulighed
 • Tilskud til nedrivning af boliger

Niels Henning Bjørn er kontorchef i De Økonomiske Råd med særligt ansvar for strukturanalyser, hvor incitamenter og effekter af indretningen af samfundet sættes under lup. Det gælder eksempelvis skattesystemet, de offentlige overførsler, uddannelsessystemet og reguleringen af virksomhederne. Analyserne er ofte baseret på registerdata for personer og virksomheder.

Tid:
14. september 2015 kl. 14.00-15.00

Sted:
Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør: Erhvervsstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere:
Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt:
Margit London
Tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

FN’s udviklingsmål 2030 - og statistik - den 11. september 2015

Christian Friis Bach besøger Danmarks Statistik for at tale om FN’s udviklingsmål. På FN’s generalforsamling i denne og næste måned skal der vedtages nye udviklingsmål – de såkaldte ’sustainable development goals’ (SDG). Der er i den forbindelse store forventninger til medlemslandenes statistikbureauer og derfor også til Danmarks Statistik. Vi skal være i stand til at levere data og statistik, der gør det muligt løbende at følge op på udviklingen frem mod 2030.

Christian Friis Bach er formand for FN’s økonomiske kommission for Europa (UNECE) og tidligere dansk udviklingsminister. Han har engageret sig stærkt i spørgsmålet om data, Big Data og den statistiske dækning af FN’s udviklingsmål frem mod 2030. Fagligt har han bl.a. en fortid som lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Tid

11. september 2015 kl. 11-12

Sted
Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør
Personstatistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere
Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London 
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Præsentationer

Konference: Big data til gavn for vækst og velfærd – en unik dansk mulighed - den 9. september 2015

Med Hal Varian, Lars Fløe Nielsen, Karsten Dybvad, David Dreyer Lassen, Sune Lehmann Jørgensen, Ronald Jansen og Jørgen Elmeskov m.fl.

Onsdag den 9. september 2015 afholder Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, Danmarks Statistik og Dansk Industri en konference om perspektiverne i big data. Perspektiver, som kan skabe unikke muligheder for både det private erhvervsliv, udvikling i den offentlige velfærd og for Danmark som foregangsland i forskning i big data.

Big data er en enestående mulighed for at etablere et strategisk og gensidigt frugtbart samarbejde mellem offentlig finansieret samfundsforskning og statistikproduktion på den ene side og private virksomheder på den anden side.

I Danmark er vi verdensmestre i registerdata. Den position betyder, at der allerede i dag findes et velfungerende og på verdensplan unikt samarbejde mellem den samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskning og Danmarks Statistik om brugen af registerdata til forskningsformål.

Hvordan kan dette samarbejde også omfatte big data, så Danmark kan udnytte sin unikke position til at blive verdensførende på statistik og samfundsforskning i big data – og dermed samtidig understøtte vækst og velfærd? Og hvordan kan vi sikre, at borgernes tillid til data-anvendelsen består? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive rejst på konferencen.

Googles cheføkonom og professor på UC Berkeley i Californien, Hal Varian, er blandt oplægsholderene på konferencen og vil blandt andet fortælle om, hvilke muligheder han ser for fremtidens samfundsvidenskabelige forskning i big data.

Program

 • Hal Varian, professor, UC Berkeley og cheføkonom i Google: Hvad er Big data og hvad er perspektiverne for samfundsvidenskabelig forskning?
 • Lars Fløe Nielsen, direktør og medstifter af den danske software koncern Sitecore: Hvordan kan dansk erhvervsliv høste gevinster gennem de unikke muligheder for samfundsvidenskabelig forskning baseret på Big Data?   
 • David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Sune Lehmann Jørgensen, lektor DTU: Forskerne præsenterer det tværfaglige grundforskningsprojekt, Social Fabric, som blandt andet høster data fra smartphones, og fortæller om de praktiske og etiske overvejelser om at beskytte deltagernes privatliv.
 • Ronald Jansen, direktør for FN´s statistikafdeling og formand for FN´s globale arbejdsgruppe om Big Data: Hvad det betyder på verdensplan at kunne bruge Big Data - og hvordan Danmark er i en særlig position til at gøre en markant forskel
 • Karsten Dybvad, administrerende direktør, Dansk Industri: Hvordan kan vi skabe vækst i erhvervslivet gennem brugen af data, uden at tilliden sættes over styr?
 • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker, Danmarks Statistik: Hvordan kan indsamling, lagring og adgang til big data finde sted, så den høje tillid til forsvarlig dataindsamling og registrering bevares?

Tid

9. september 2015 kl. 13-17

Sted

Nationalmuseets festsal, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Arrangør

Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, Danmarks Statistik og Dansk Industri

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Præsentationer

Brugen af DST’s data – Geomatic - den 31. august 2015

Jeanette Mayland Olsen fra Geomatic fortæller om brugen af sociodemografiske data i GIS i det offentlige.
Offentlige organisationer har i mange år benyttet sig af analyser af borgerne, men i de seneste år er data om borgerne i stigende grad blevet kombineret med GIS. Det har introduceret nye data-typer til GIS-medarbejderen, hvor fysiske eller geografiske data kobles med data om personer eller husstande.

Martin Glarvig fra Geomatic fortæller om brugen af geodata i ejendomsværdivurderinger.
Der har været stort fokus på, hvordan SKAT når frem til værdiansættelsen af den enkelte bolig; en proces, der ofte kan virke ganske uigennemskuelig og præget af brugen af skøn i vurderingen. Men, det er faktisk muligt at forudsige en ejerboligs handelsværdi ganske præcist på baggrund af objektive og statistiske data. Ved at inddrage geodata om en boligs beliggenhed, udbudsdata, data om tidligere handler i området, demografi på områdets beboere og selvfølgelig ejendomsdata i en statistisk model. I dette oplæg giver Martin Glarvig et indblik i, hvordan Geomatics model er op-bygget til at estimere handelspriser og hvordan modellen har per-formet, samt de erfaringer med brugen af geodata, der er opnået i processen.

Jeanette Mayland Olsen er konsulent i den private virksomhed Geomatic med ansvar for den offentlige sektor. Hun er uddannet som cand.scient.pol. og har i de seneste år arbejdet med udvikling af data- og analyseløsninger til offentlige samt halvoffentlige organisationer.

Martin Glarvig har stiftet Geomatic og er som uddannet kartograf funderet i geodataenes univers, og har en solid kompetence inden for kombinationen af geodata med andre typer af data såsom statistiske data om demografi, offentlige registre og kvalitative datakilder.

Tid

31. august 2015 kl. 13-14.30

Sted:
Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør: Kundecenter,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere:
Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Erik Sommer
Lokal tlf.: 39 17 35 82
eso@dst.dk

Præsentationer

På vej mod ungdomskriminalitet - den 13. august 2015

Hvad karakteriserer de 20 pct. af de 7-årige som har størst risiko for senere i livet af begå ungdomskriminalitet?
Kom og hør Stine Vernstrøm Østergaard fortælle om rapporten ’På vej mod ungdomskriminalitet. Hvilke faktorer i barndommen gør en forskel?’, der i et forløbsperspektiv sætter fokus på opvækstforholdenes betydning for risikoen for at blive kriminel som ung.

Stine Vernstrøm Østergaard er sociolog og videnskabelig assistent på SFI. Hun arbejder hovedsageligt med børn og unges trivsel og hverdagsliv, med særligt fokus på unges sociale relationer, brug af rusmidler og kriminalitet. Og så er hun medforfatter til rapporten om risiko for ungdomskriminalitet.

Tid:
13. august kl. 13.00-14.00

Sted:
Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør:
Personstatistik,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere:
Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt:
Margit London
Tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Flexible Open-Source Computing for Large-Scale Statistical Analysis - den 29. juni 2015

Ved Thomas Lumley

Projektet R er "det nye sort" indenfor især statistisk programmering, og mange af vores medarbejdere kender det allerede fra universitetet. Måske bliver det et nyt fælles værktøj i DST i fremtiden? Her er muligheden for at blive introduceret til R.

Professor Thomas Lumley (NZ) er en central aktør i udviklingen af R. Han vil beskrive, hvad R kan byde på, og hvordan det bliver udviklet. Han vil også fortælle om de mange udfordringer, der er ved R. Thomas vil også fremføre idéen om, at samarbejde mellem forskellige landes statistikbureauer, med stor fordel kan tage afsæt i R.

Thomas Lumley attended Monash University (B.Sc.(Hons) in Pure Mathematics), the University of Oxford (M.Sc. in Applied Statistics) and the University of Washington, Seattle (PhD in Biostatistics). He spent twelve years on the faculty of the Department of Biostatistics at the University of Washington, and then moved to Auckland in 2010. His research interests include (but is not restricted to) semiparametric models, survey sampling, and statistical computing.

Tid

29. juni 2015 kl. 14.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Statistisk Metode, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Peter Stoltze
Lokal tlf.: 39 17 38 27
psl@dst.dk

OBS

Foredraget er på engelsk

Ekspertmøde om ligestillingsstatistik - den 8. juni 2015

Ved Niels Ploug, Helena Löf og Vibeke Ejlertsen

Kom og hør Danmarks Statistik, DST og Statistiska centralbyrån, SCB, Sverige ved Niels Ploug henholdsvis Helena Löf fortælle om mulighederne for at indsamle og formidle ligestillingsstatistik. Vibeke Ejlertsen, politiker i Nyborg Kommune fortæller om behovet for ligestillingsdata som forudsætning at fremme ligestilling. Se hele programmet her

Niels Ploug, er direktør for Personstatistik hos Danmarks Statistik. Han har publiceret udgivelser om social arv og ulighed, velfærdstaten, pension, ligestilling m.m.

Helena Löf statistiker tilknyttet Jämdställhets enheden ved Statistiska centralbyrån, SCB. Hun har mange års erfaringer med ligestillingsstatistik.

Vibeke Ejlertsen (A) medl. af ligestillingsudvalget m.fl. i Nyborg Kommune. Har gode erfaringer med at fremme kønsligestilling i kommunerne.

Tid

8. juni 2015 kl. 15-17.

Sted

Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8 H. Lokale: Nordskov

Arrangør

Institut for Menneskerettigheder og Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Kirsten Precht
Tlf.: 32 69 89 46
kpr@humanrights.dk

Er det dyrt at leve i Grønland? - den 27. maj 2015

Ved Vøgg Løwe Nielsen, Zdravka Bosanac og Martin B. Larsen

Der er mange myter om, at Grønland er et dyrt sted at bo. Men hvor dyrt er det egentlig i forhold til Danmark og resten af Norden?

Vøgg Løwe Nielsen, Zdravka Bosanac og Martin Birger Larsen fortæller om Grønland og den nyligt gennemførte købekraftssammenligning af forbrugerprisniveauet mellem Grønland og Danmark. Kom og hør hvordan den er blevet lavet, hvad den kan bruges til, og hvordan den er blevet modtaget i Grønland. 

Vøgg Løwe Nielsen er bestyrelsesformand i Grønlands Statistik. Han er tidligere kontorchef ved Fødevareøkonomisk institut og Danmarks Statistik.

Zdravka Bosanac og Martin B. Larsen er sektions ledere i Danmarks Statistik, og ansvarlige for hhv. den internationale mængde- og prissammenligning samt forbrugerprisindekset.

Tid

27. maj 2015 kl. 14-15

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Priser og Forbrug, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Zdravka Bosanac
Lokal tlf.: 39 17 34 46
zbo@dst.dk

Gældskrise i dansk landbrug - den 21. maj 2015

Ved Henrik Zobbe

Kom og hør Henrik Zobbe fortælle om de store og aktuelle økonomiske udfordringer i dansk landbrug, hvor der op gennem "00erne" er sket en voldsom gældsopbygning.

Har danske landmænd udnyttet lånemulighederne i deres friværdi til gældsætning og investeringer uden tilstrækkeligt fokus på at sikre et fremadrettet økonomisk afkast, eller er der en vej frem for erhvervet?

Henrik Zobbe er institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Henrik har særligt arbejdet med landbrugspolitikken i EU og USA samt international handel og samarbejde, herunder ikke mindst i regi af WTO.

Tid

21. maj 2015 kl. 13-14

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Fødevareerhverv, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Peter Vig Jensen
Lokal tlf.: 39 17 30 31
pjv@dst.dk

Er børns sundhed påvirket af fædrenes stigende alder? - den 22. april 2015

Nedsat fertilitet, øget risiko for spontan abort og øget risiko for Downs syndrom hos afkommet er blot nogle af mange problemer, der kædes sammen med morens alder. Men hvad ved vi om betydningen af farens alder ved undfangelsen?

Kom og hør Anne-Marie Nybo Andersen og Stine Kjær Urhøj fortælle om den nyeste forskning vedrørende betydningen af farens alder for barnets helbred – og om hvordan Danmarks Statistiks registre blev brugt til at finde en far til alle.

Anne-Marie Nybo Andersen er professor i socialepidemiologi ved Institut for Folke-sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Hun arbejder særligt med fostre og børns sundhedstilstand og har lavet epidemiologiske undersøgelser med brug af Danmarks Statistik data.

Stine Kjær Urhøj er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
I sit ph.d.-projekt undersøger hun sammenhængen mellem farens alder og afkommets helbred.

Tid

22. april 2015 kl. 14-15

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Kommunikation og Salg,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Margit London
Tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Ole Schnor
Tlf.: 39 17 39 36
osc@dst.dk

En "storforbruger" af bygge- og boligstatistik kommer forbi - den 9. april 2015

Ved Curt Liliegreen, Mark Lund Andersen og Michael Harboe Møller

Kom og hør Boligøkonomisk Videncenter fortælle om deres rolle som en uafhængig spiller i den boligøkonomiske debat. Bl.a. med udgangspunkt i en lang række af Danmarks Statistiks tal.

Derudover vil de fortælle om deres nyeste arbejde, der bl.a. består i udviklingen af et alternativt prisindeks for boliger.

Curt Liliegreen er sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter.

Mark Lund Andersen er økonom i Boligøkonomisk Videncenter.

Michael Harboe Møller er økonom i Boligøkonomisk Videncenter.

Tid

Torsdag den 9. april 2015 kl. 10

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Priser og Forbrug, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Henrik Sejerbo Sørensen
Lokal tlf.: 39 17 31 21
hss@dst.dk

Kan ejendomsvurderingen klares af en statistisk estimeringsmodel? - den 26. marts 2015

Ved Søren Leth-Pedersen

Kom og hør Søren Leth-Pedersen fortælle om arbejdet med at forbedre og automatisere ejendomsvurderingerne. Søren vil beskrive de anvendte principper, og hvordan en model kan struktureres.

Søren Leth-Pedersen er professor på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Han var medlem af Engberg-udvalget, der arbejdede med at opstille en statistisk estimeringsmodel for ejendomsvurderingerne.

Tid

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 10-11

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Økonomisk statistik, Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Dan Knudsen
Lokal tlf.: 39 17 32 08
dkn@dst.dk

Kvinder i topledelse - Hvorfor så få? Og gør det noget? - den 9. marts 2015

Ved Nina Smith

Nina Smith fortæller om data om kvinder i topledelse, om kvinder gør en forskel i topledelse, om hvorfor der er så få kvinder i topledelse, om de norske erfaringer med kvoter til bestyrelser og slutter af med en diagnose og spørgsmål om hvad løsningen er.

Nina Smith er professor i økonomi ved Århus Universitet. Hun har udover en omfattende akademiske karrierer også stor ledelseserfaring som bestyrelsesmedlem i bl.a. Carlsberg, Nykredit, Niras og Århus festuge. Hun er formand for bestyrelsen i KORA og formand for bestyrelsen i Århus Symposium.

Tid

Mandag den 9. marts 2015 kl. 13-14

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Repræsentativitet, ældrepleje og fejlsøgning – hvad er sammenhængen? - den 5. marts 2015

Ved Karen Keller, Anne Vibeke Jacobsen og Peter Linde

Kom og hør Karen Keller, Anne Vibeke Jacobsen og Peter Linde, der har haft indlæg på det årlige symposium i anvendt statistik. Symposiet lægger vægt på anvendelser af statistiske metoder og indlæggene er optimering af fejlsøgning, ældreplejen statistisk belyst, web-paneler og hvordan man kan hæve opnåelsen og samtidig spare penge.

Om fejlsøgning, statistik om ældreområdet og bias i survey gælder: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles (Einstein). Men hvad kan tælles og hvordan kan vi fortolke det?

Man er velkommen til at medbringe sin frokost.

Karen Keller er ansat i Metode og arbejder med selektiv fejlsøgning og standardisering af fejlsøgning især i forbindelse med Dataarkivet. Analysen til oplægget er foretaget på svinetællingen.

Anne Vibeke Jacobsen er projektleder i Velfærd på ældreområdet og arbejder bl.a. med imputering af manglende registerdata.

Peter Linde er kontorchef i DST Survey og har arbejdet med surveymetoder i 25 år.

Tid

Torsdag den 5. marts 2015 kl. 12-13

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangører

Metode, Velfærd og DST Survey, Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Peter Linde
Lokal tlf.: 39 17 32 71
pli@dst.dk

Præsentationer fra SAS Forum og International Marketing og Output Database conference - den 22. januar 2015

Ved Lars Knudsen og Peter Kellberg

Vi er mange fra Danmarks Statistik, der deltager i forskellige konferencer og symposier. Hvilken værdi har det for deltagerne og for Danmarks Statistik, at vi deltager? Hvordan er det at være med, og hvordan er det selv at holde et indlæg?

Kom og hør Lars Knudsen og Peter Kellberg fortælle om deres deltagelse i hhv. International Marketing og Output Database Conference (IMAODBC) samt SAS Forum.

Man er velkommen til at medbringe sin frokost.

Lars Knudsen er chefkonsulent i Danmarks Statistik. Lars har arbejdet med formidling af statistik siden 1998, og har bl.a. haft ansvaret for udviklingen af Statistikbanken.

Indlægget, der præsenteres, omhandler API og mobil adgang til Statistikbanken, og fik ”sølv” på ”IMAODBC 2014” i Portugal.

Peter Kellberg er it-konsulent i Danmarks Statistik. Peter har arbejdet med SAS i mere end 25 år, og varetager sammen med de øvrige medarbejdere i sektionen den daglige SAS-support og undervisning i SAS-programmering.

Peter har holdt flere indlæg på SAS Forum med prisen ”bedste kundeindlæg” i 2010. 


Tid

Torsdag den 22. januar 2015 kl. 12-13

Sted

Foredragssalen på 6. sal i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Formidlingscenter og IT-center, Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Der er et begrænset antal pladser som tildeles efter først-til-mølle princippet

Mørkelygten - den 22. januar 2015

Ved journalist Jesper Tynell

Journalist Jesper Tynell kommer og fortæller om sin nye bog ’Mørkelygten’. En af tidens mest omtalte bog om centraladministrationens metoder til at fremstille en sag som veloplyst selv om en afgørende del bevidst bliver begravet i mørke. Tal, jura og faktuelle oplysninger skæres ifølge bogen til, så de passer bedst muligt med regeringens politik. Nogle embedsmænd taler om, at de tager ’mørkelygten’ i brug.

Jesper Tynell har siden 2003 været journalist ved ’Orientering’ på P1. Han fik i 2010 Cavlingprisen for sit arbejde med at afdække, hvordan Beskæftigelsesministeriet brød loven, bestilte misvisende tal, slettede belastende dokumenter og vildledte Folketinget. Bl.a. på den baggrund publicerede han i 2014 bogen ’Mørkelygten’.

Tid

Torsdag den 22. januar 2015 kl. 9.00-10.30

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Hvorfor en Pensionskommission - den 11. december 2014

Ved rigsstatistiker Jørgen Elmeskov

Det bliver jævnligt sagt, at Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer. På den baggrund kan det måske overraske, at en Pensionskommission er blevet nedsat for at kigge systemet efter og komme med forslag til ændringer. Jørgen Elmeskov fortæller om baggrunden for at nedsætte Pensionskommissionen og beskriver dens fremtidige arbejde.


Tid

Torsdag den 11. december 2014 kl. 13-14

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Direktionen, Danmarks Statistik

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Jørgen Elmeskov
Lokal tlf.: 39 17 39 01
jem@dst.dk

Hvad koster kulturen - den 3. december 2014

Kulturlivets økonomiske forhold, den offentlige støtte til kulturen og hvad får skatteborgerne for pengene? Det er spørgsmål, der diskuteres lidenskabeligt i den kulturpolitiske debat.

Men det sker oftest gennem partsindlæg fra aktørerne i kulturlivet og med mangel på fakta.

Det har Christian Hjorth-Andersen gjort noget ved. Kom og hør hans nøgterne analyse og fremlæggelse af fakta, når han præsenterer sin bog ”Hvad koster kulturen” i Danmarks Statistik.

Vi ser frem til et spændende arrangement om et nyt emne i huset!

Christian Hjorth-Andersen er professor, dr. polit og ansat ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med kulturøkonomi og har tidligere udgivet bøger om teaterøkonomi og bogmarkedet.

Tid

Onsdag den 3. december 2014 kl. 14-15.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Erhvervslivets Udvikling, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Claus Andersen
Lokal tlf.: 39 17 34 33
cwa@dst.dk

Danmarks Statistiks Forskningsservice fylder 25 år - den 25. november 2014

Danmarks Statistik afholder reception i anledning af at Danmarks Statistiks Forskningsservice fylder 25 år.

Ved receptionen vil der blive holdt tre oplæg om Danmarks Statistiks Forskningsservice og hvilken betydning den har haft for dansk registerforskning.

Forskerordningens betydning og fremtid
Jørgen Elmeskov, Rigsstatistiker, Danmarks Statistik

Hvordan det hele startede
Elsebeth Lynge, Professor, Center of Epidemiology and
Screening, Københavns Universitet

Forskerordningens betydning for forskningen og den
offentlige statistik

Niels Keiding, Professor Emeritus, Department of Public Health, Section of Biostatistics, Københavns Universitet

Tid

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13

Sted

Danmarks Statistik, Foredragssalen, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Spørgsmål til arrangementet

Ivan Thaulow
Lokal tlf.: 39 17 31 31
ith@dst.dk

Tilmeldingsfrist

18. november 2014

Klassekamp fra oven – en bog om det danske samfund - den 17. november 2014

Ved Niels Ploug

Kom og hør Niels Ploug, medforfatter til bogen og direktør for Personstatistik i Danmarks Statistik, fortælle om analyserne af udviklingen i tryghed, indkomster og tilknytning til arbejdsmarkedet under krisen – og deltag i diskussionen af bogens undertitel ’den danske samfundsmodel under pres’?

Niels Ploug er direktør for Personstatistik i Danmarks Statistik og har som tidligere forskningschef ved SFI beskæftiget sig med social ulighed og social arv i Danmark og med analyser af udviklingen af den danske velfærdsmodel i komparativ belysning.

Tid

Mandag den 17. november 2014 kl. 10-11.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51 
npl@dst.dk

Oplæg afholdt på Nordisk Demografisk Symposium i Aalborg i August 2014 - den 30. oktober 2014

Ved Thomas Klintefelt og Henning Christiansen

Kom og hør Thomas Klintefelts og Henning Christiansens oplæg på det nyligt afholdte Nordiske Demografiske Symposium i Aalborg om henholdsvis

 • Urbanisering i Danmark fra 1990 til 2014 om de befolkningsmæssige forandringer, der er sket i henholdsvis tyndt og tæt befolkede områder
 • samt om socioøkonomiske karakteristika for de henholdsvis største, store, mellemstore og mindre byer i Danmark”.

Man er velkommen til at medbringe sin frokost.

Tid

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12-13.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Uddannelse og Befolkning, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Thomas Klintefelt
Lokal tlf.: 39 17 33 14
tmn@dst.dk

Henning Christiansen
Lokal tlf.: 39 17 33 05
hch@dst.dk

Borgernes digitale kommunikation med det offentlige - den 27. oktober 2014

Ved Peter Bøegh Nielsen, Justyna Wijas-Jensen, Louise Palludan Kampmann og Ingrid Stokholm Lauridsen

Fra d. 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige digitalt. Hvordan er borgernes holdning til digital post? Er danskernes it-kompetencer tilstrækkelige? Og hvor står de ældre medborgere?

Danmarks Statistik præsenterer de nyeste resultater i publikationen 'It-anvendelse i befolkningen 2014'.

Digitaliseringsstyrelsen og Ældre Sagen vil holde oplæg omkring digitaliseringen af den offentlige sektor i lyset af de nye resultater.

Danmarks Statistik: Kst. afdelingsdirektør Peter Bøegh Nielsen og fuldmægtig Justyna Wijas-Jensen.

Digitaliseringsstyrelsen: Chefkonsulent Louise Palludan Kampmann.

Ældre Sagen: Jurist Ingrid Stokholm Lauridsen.

Tid

Mandag den 27. oktober 2014 kl. 9-10.30.

Sted

Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangører

Danmarks Statistik, Digitaliseringsstyrelsen og Ældre Sagen.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Justyna Wijas-Jensen
Lokal tlf.: 39 17 36 76
jwj@dst.dk

Skattesnyd – Resultater fra et unikt samarbejde mellem SKAT og forskere - den 23. oktober 2014

Ved Claus Thustrup Kreiner og Søren Pedersen

Kom og hør Claus Thustrup Kreiner og Søren Pedersen fortælle om et unikt samarbejde mellem SKAT og forskere, som gav vigtig viden om skattesnyd i Danmark og skabte international opsigt blandt forskere og policy makers.

Claus Thustrup Kreiner er professor i økonomi ved Københavns Universitet og vismand. Han har bl.a. beskæftiget sig med teoretisk og empirisk skatteforskning og var medlem af den seneste danske skattekommission.

Søren Pedersen er chefkonsulent i SKAT og har i mange år beskæftiget sig med at opgøre skattegabet i Danmark. Før ansættelsen i SKAT arbejdede han som forsker i Rockwool Fondens Forskningsenhed bl.a. med sort arbejde.

Tid

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13-14.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Salg og Marketing, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Ole Schnor
Lokal tlf.: 39 17 39 36
osc@dst.dk

Dagpengereformen og de udfaldstruede - den 25. september 2014

Ved Verner Sand Kirk og Michel Klos

A-kassernes Samvirke og direktør Verner Sand Kirk har været meget aktiv med analyser af konsekvenserne af dagpengereformen, og er undervejs blev kaldt både ’mørkemænd’ og ’orakel’.

Verner Sand Kirk og Michel Klos præsenterer en række af A-kassernes Samvirkes analyser og lægger blandt op til en debat om hvad dagpengereformen betyder for dele af Danmarks Statistiks løbende arbejdsmarkedsstatistik.

Verner Sand Kirk er direktør for A-kassernes Samvirke og har før det blandt i mange år været afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet.

Michel Klos er chefkonsulent og arbejder blandt andet med analyser og statistik i A-kassernes Samvirke.

Tid

Torsdag den 25. september 2014 kl. 13-14.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Niels Ploug
Lokal tlf.: 39 17 39 51 
npl@dst.dk

Indkomster og parforhold - den 12. september 2014

Ved Jens Bonke, Anette Borchorst, Mai Mercado og Eigil Andersen

Danmarks Statistik inviterer til præsentation af publikationen ’Indkomster 2012’ der sætter særligt fokus på indkomster og parforhold.

Særligt for unge enlige mænd er der en sammenhæng mellem indkomstens størrelse og andelen, som flytter sammen med en partner. Par, hvor kvinden tjener mere end manden, flytter oftere fra hinanden end andre par.

Analyserne vil blive kommenteret af et panel af forskere og politikere.

Forskere:
Jens Bonke, seniorforsker i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og forfatter til en lang række bøger og familiers indkomster og tidsforbrug.
Anette Borchorst, professor ved Ålborg Universitet og forfatter til en lang række analyser om køn og ligestilling.

Politikere:
Mai Mercado er bl.a. børne- og familieordfører samt socialordfører for Det Konservative Folkeparti.
Eigil Andersen er bl.a. arbejdsmarkedsordfører for Socialistisk Folkeparti.

Tid

Fredag den 12. september 2014 kl. 10-11.30.

Sted

Mødelokale 'Adolph Jensen' i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

Personstatistik, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Preben Etwil
Lokal tlf.: 39 17 31 01 
pet@dst.dk

Det gode SAS program - den 9. september 2014

Ved Anne Olesen og Georg Morsing

Kom og hør Anne Olesen og Georg Morsing fra SAS Institute fortælle om effektiv SAS programmering.

Hvordan kan du og dine kollegaer blive endnu mere effektive, når I skriver SAS kode? Hvordan kan man danne koden, så det er nemt at få overblik og let at vedligeholde programmerne.

Lær og bliv inspireret, når disse spørgsmål besvares, og hør om en række anbefalinger til en standard for SAS programmering.

Cand. polit. Anne Kristine Petri Olesen, Analytics Consultant, rådgiver og underviser i brugen af SAS® til statistik og følger tæt med i udviklingen af nye og smarte måder at trække viden ud af data. Hun hjælper studerende i gang med at bruge SAS og rådgiver i brugen af moderne SAS.

Cand. polit. Georg Morsing, Senior Manager, SAS Community, har arbejdet med SAS-software siden 1981. Georg har en bred og dyb erfaring med anvendelse af SAS-software fra stillinger som uddannelseschef, konsulentchef og softwareudviklingschef i SAS. Georg har ansvar for faglige netværk og brugerkonferencer i Danmark.

Tid

Tirsdag den 9. september 2014 kl. 13-15.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør

IT-Center, Danmarks Statistik.

Generelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Sussie Ballhausen
Lokal tlf.: 39 17 36 85 
sbl@dst.dk

Besøg fra Produktivitetskommissionen - den 10. juni 2014

Ved Peter Birch Sørensen og Anders Sørensen

Kom og hør Peter Birch Sørensen og Anders Sørensen fortælle om det at være intense brugere af vores statistikker – især nationalregnskabet og vores registerdata er blevet brugt. Hvilke erfaringer har de gjort sig, og hvor kunne de ønske en bedre statistisk dækning. De vil også fortælle lidt om de vigtigste resultater af deres analyser.

Peter Birch Sørensen er professor i økonomi ved Københavns Universitet, og er bl.a. medlem af Det kgl. Videnskabernes Selskab og det internationale forskningsnetværk CESifo. Formand for Produktivitetskommissionen.

Anders Sørensen er professor i økonomi på Handelshøjskolen (CBS) og direktør for Centre for Economic and Business Research (CEBR). Medlem af Produktivitetskommissionen.

Tid

Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 14-15.

Sted

Foredragssalen i Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København.

Arrangør

Økonomisk Statistik, Danmarks Statistik.

Gennerelle spørgsmål til arrangementet

Margit London
Lokal tlf.: 39 17 39 32
mlo@dst.dk

Indholds­relaterede spørgsmål til arrangementet

Kirsten Wismer
Lokal tlf.: 39 17 39 11
kwi@dst.dkFLIS - fælleskommunalt ledelsesinformationssystem - den 22. maj 2014

v/ Claus Ørum Mogensen m.fl. fra KL.
FLIS er et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, hvor kommunernes administrative data bearbejdes med henblik på benchmarking og lokal ledelsesinformation. Systemet omfatter pt. økonomi, personale, borger, skole, ældre/omsorg og pr. 12. maj voksenhandicap-området.

KL vil redegøre for de strategiske overvejelser og baggrund for etableringen af projektet, herunder synergimulighederne ift. den nationale statistikproduktion. Systemets data- og analysemuligheder vil blive demonstreret i forlængelse heraf.

Arrangementet finder sted torsdag den 22. maj 2014 kl. 13.30-14.30 hos Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Erfaringer med den irske reformproces - den 13. maj 2014

v/Irske rigsstatistiker Mr. Pádraig Dalton

Den irske generaldirektør Pádraig Dalton vil fortælle om den netop gennemførte reformproces i Central Statistics Office, der har haft til formål at tilføre organisationen en fælles brugerorienteret vision for fremtiden. Reformprocessen tager afsæt i rammebetingelser, der på mange måder er sammenfaldende med Danmarks Statistiks. Mød op og hør om de irske erfaringer - udfordringer såvel som muligheder. Pádraig Dalton vil også besvare spørgsmål fra salen.

Pádraig Dalton

 • Generaldirektør for det irske CSO maj 2012
 • Vicegeneraldirektør og direkttør for social- og befolkningsstatistik 2010-2012
 • Direktør for Statistisk support og innovation 2007-2010
 • Ansat i CSO 1991 og har frem til 2007 arbejdet inden for: erhvervsstruktur, statistisk metode, betalingsbalance, arbejdsmarked og social integration.

Arrangementet finder sted tirsdag den 13. maj 2014 kl. 13.30-14.30 hos Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Wellbeing - den 28. april 2014

v/Professor Heinz Herbert Noll

Måling af livskvalitet - den 24. april 2014

v/Anker Brinck Lund og Christian Berg, CBS

Velfærdsstatens fremtid - den 10. april 2014

v/ Jørn Henrik Petersen, SDU og Henrik Christoffersen, KU

Valgstatistik og udvikling af valgdatabaser - den 20. marts 2014

v/Søren Risbjerg Thomsen og Jesper Søderberg

Hvordan bruger ØIM Danmarks Statistiks tal - den 6. marts 2014

v/Jannie Kallesøe Pedersen og Lone Ank, ØIM

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32