Gå til sidens indhold

Om indberetning generelt

Hvorfor skal jeg indberette?

Du skal indberette, fordi dine oplysninger er vigtige for at kunne belyse udviklingen i samfundet. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor din deltagelse i en statistisk undersøgelse er så betydningsfuld.

Din deltagelse er vigtig

De informationer, som indberettes, er en forudsætning for korrekt statistik, dvs. en statistik, der giver et aktuelt billede af faktiske forhold i samfundet.

Resultaterne af undersøgelserne bliver efterspurgt af erhvervslivet, politikere, brancheorganisationer, forskere og pressen m.fl. Men de kan også anvendes i virksomhederne til bl.a. benchmarking.

Statistikken kan kun blive retvisende på baggrund af korrekte data fra de virksomheder m.m., som indberetter oplysninger.

Danmarks Statistik indsamler data i henhold til Lov om Danmarks Statistik. Derfor er det som hovedregel lovpligtigt at indberette de oplysninger, vi beder dig om.

I visse tilfælde er besvarelse frivillig. Dette vil tydeligt fremgå af det materiale, du har modtaget fra os.

Din besvarelse er fortrolig

Dine oplysninger behandles fortroligt, dvs. at oplysningerne alene anvendes til statistikformål og identificerbare oplysninger om enkeltvirksomheder eller personer ikke videregives hverken til administrative formål hos andre myndigheder eller andre interessenter. 

Læs mere i Danmarks Statistisks datafortrolighedspolitik

Hvordan bliver jeg udvalgt?

Så mange data som muligt indhentes fra administrative registre hos fx Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. I en række tilfælde er Danmarks Statistik afhængig af, at virksomheder indberetter data.

Når Danmarks Statistik indsamler oplysninger fra virksomheder, begrænser vi antallet af oplysninger, der indhentes til det mindst mulige, så spørgeskemaerne ikke bliver uoverskuelige og tager for lang tid at udfylde. Samtidig sørger vi for at give en god brugervejledning, så indholdet af spørgsmålene klargøres.

Vi udvælger så få virksomheder som muligt til de enkelte undersøgelser. Virksomheder udtages via stikprøver inden for de enkelte brancher og omsætningsniveauer for at belyse samfundsforholdene bredt.

Virksomheder er normalt med i den samme undersøgelse i en periode, hvorefter de fritages. Tidsbegrænsningen gælder dog kun for virksomheder, som reelt kan udskiftes af andre, uden at dette ændrer kvaliteten af statistikken. Læs mere om dette nedenfor.

Er det lovpligtigt at indberette?

For langt de fleste statistikker er det lovpligtigt at indberette til Danmarks Statistik. Det er kun nogle få statistikker, der er frivillige at indberette til. I vores henvendelser vil det fremgå, om det er en lovpligtig eller frivillig statistik.

Læs mere om lovgivningen her.

Hvor længe skal jeg være med i undersøgelsen?

Virksomhederne er normalt med i den samme undersøgelse i en periode, hvorefter de fritages. Det giver en mere sikker statistik, som er sammenlignelig over tid, og er samtidig en af årsagerne til, at Danmarks Statistik kan arbejde med relativt små stikprøver.

For små og mellemstore virksomheder er indberetningsperioden normalt tre år for kvartals- og månedstællinger og fem år for årstællinger. Tidsbegrænsningen gælder kun for virksomheder, som reelt kan udskiftes af andre, uden at dette ændrer kvaliteten af statistikken. Det gælder ikke for store virksomheder, som af hensyn til statistikkens pålidelighed altid deltager i en række undersøgelser.

Hvis en virksomhed oplever store ændringer i omsætningen, kan det få betydning for deltagelse i undersøgelserne, da virksomhederne udvælges ud fra deres repræsentativitet. Dette betyder, at udskiftningen af virksomheder kan afvige fra ovenstående principper.

Virksomheder udvælges generelt efter lodtrækning inden for de enkelte brancher og omsætningsniveauer. Dermed stilles virksomhederne lige. Bemærk: Enkelte statistikker er ikke baseret på stikprøver, og her vil der gælde andre udvælgelseskriterier, fx antal ansatte.

I de færdige resultater er der korrigeret for anvendelsen af stikprøver, så statistikken giver et retvisende billede af hele det danske samfund.

Hvordan indberetter jeg?

De fleste indberetninger foregår digitalt via online-blanketter på Virk.dk.

Se oversigten over Danmarks Statistiks blanketter på Virk.dk

Du skal have en digital medarbejdersignatur eller NemID-medarbejdersignatur for at indberette på Virk.dk.

Ejere af enkeltmandsvirksomheder har også mulighed for at indberette med NemID til private.

Bestil NemID medarbejdersignatur hos Nets

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist