Gå til sidens indhold

Kommuners og regioners årsregnskab

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres txt-filer.

OBS: Der indberettes ved at uploade tre txt-filer: én for årsregnskabsspecifikationer, én for balancen og én for specifikationer på omkostningssteder.

Læs mere under: ”Hvordan kan I indberette?”.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter kommuner og regioner deres årsbudgetter. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse brugen af kommuners og regioners midler, hvordan de er budgetteret samt en status på den økonomiske situation. Statistikken anvendes af analytikere, forskere m.m. til offentlige planlægningsformål samt nationalregnskabet for offentlig forvaltning og service. Se "Nyt" fra statistikken nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetningen er 1. marts 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Der skal indberettes:

 • Årsregnskabsspecifikationer
 • Balancen
 • Specifikationer på omkostningssteder.

Indberetningerne skal foretages i txt-filer.

Årsregnskabsspecifikationer skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, art og beløb i 1.000 kr. Vær særlig opmærksom på, at:

 • de angivne ejerforhold er retvisende.
 • betalinger til og fra staten/kommuner/regioner (art 4.6-4.8 og 7.6-7.8) er korrekte og dermed formodes at afspejle modkontering hos modparten (stat/kommune/region).
 • alle beløb på funktion 5.48.68 er registreret på autoriserede grupperinger.

Balancen skal indeholde kommune-/regionkode, funktion, dranst, ejerkode, gruppering, art, beløb primo året i 1.000 kr. og beløb ultimo året i 1.000 kr.

Kommunernes specifikationer på omkostningssteder skal foretages på funktion 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Tværgående institutioner, 5.25.14 Daginstitutioner, 5.25.15 Fritidshjem og indeholde kommunekode, funktion, dranst, ejerforhold, stedkode, gruppering, art, beløb i 1.000 kr. og navn på omkostningssted.

Regionernes specifikationer på omkostningssteder skal foretages på funktion 1.10.01 (dranst 3), 1.10.02 (dranst 3), 2.10.01, 5.32.27, 5.55.78, 6.32.27, 6.51.53 og 6.55.78 og skal indeholde regionkode, funktion, dranst, ejerforhold, stedkode, gruppering, art, beløb i 1.000 kr. og navn på omkostningssted.

For en beskrivelse af format og opsætning se:

Retningslinjer for opsætning af kommuners og regioners regnskabsoplysninger 2022 (PDF).

Indberetningen skal overholde regelsættet i Budget- og Regnskabssystemet (www.budregn.sim.dk).

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv/NemID.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv/NemID.

 • OBS: Der skal uploades i alt 3 txt-filer.
 • I upload-løsningen kan I kun vælge og uploade én fil ad gangen.
 • Følgende trin skal altså gennemføres 3 gange:
 1. Vælg journalnummer og periode.
 2. Vælg: ”Vælg fil…”
 3. Marker fil på PC og vælg ”Åbn”.
 4. Vælg ”Upload til DST” >.
 5. Vælg: ”Foretag yderligere indberetninger - til samme eller anden statistik”.
 6. Gentag punkt 1-5.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal kommuner og regioner med indberetningspligt til denne statistik

Alle kommuner og regioner har indberetningspligt til denne statistik, hvoraf cirka 45 indberetter til Danmarks Statistik, og resten indberetter til KMD.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt" fra statistikken

 

Kommunernes nettodriftsudgifter var 388,6 mia. kr.

21. april 2023

Kommunernes nettodriftsudgifter var 388,6 mia. kr.

Kommunernes samlede nettodriftsudgifter var 388,6 mia. kr. i 2022. Det er en stigning på 2,5 pct. eller 9,3 mia. kr. i forhold til 2021 i løbende priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kommunernes regnskaber og budgetter'


Emneside: Kommunernes regnskaber og budgetter.

Emneside: Regionernes regnskaber og budgetter.

Statistikdokumentation: Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist