Gå til sidens indhold

HELARKOD

Navn

HELARKOD

Beskrivende navn

Helårskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2006
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen angiver om den enkelte lønmodtager har været ansat hele året.

Detaljeret beskrivelse

Variablen HELARKOD er en krydsmarkering på oplysningssedlen, der angiver, om den enkelte lønmodtager har været ansat hele året. Hvis det er udfyldt, fremgår det af felt 7 på oplysningssedlen. Variablen bruges til at afgøre, om ansættelsesforholdet er gældende ultimo november i det aktuelle år. I registret kan variablen antage to værdier:

0: Der er ikke krydset af i feltet "ansættelsesperiode hele året".
1: Der er krydset af i feltet "ansættelsesperiode hele året".

Bilag

png
html

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

HELARKOD har ingen værdisæt